Pri Malackách sa stavia tajný závod na výrobu vakcín!

29.05.2012 19:20

       Továreň na výrobu protichrípkových vakcín pri Malackách sa stavia protizákonne. Stavebné povolenie totiž vydali nezákonne, neprebehlo posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA), hoci je potrebné, a v rozpore so zákonom je aj vylúčenie verejnosti z rozhodovacieho procesu.

       Tvrdí to podpredseda SaS Ľubomír Galko. Prednostka Obvodného úradu životného prostredia v Malackách Patrícia Hanzová bude podľa jeho slov žiadať zastavenie výstavby. SaS chce nechať prípad prešetriť Najvyšším kontrolným úradom (NKÚ).

 

       Viac na stránke TVNoviny.sk.