Premýšľať alebo sa slepo hrnúť vpred?

26.10.2013 00:00

       V legislatívnom procese je ďalší dokument strategického významu, ktorý obsahuje viaceré neprijateľné zámery. Ide o Strategický rámec starostlivosti o zdravie pre roky 2013 - 2030.

       V prvom rade ide znovu o "rozvoj zdravotnej gramotnosti" v zmysle "výchovy k plánovanému rodičovstvu". Pod touto zámienkou sa v zahraničí pretláča, v súlade s štandardom WHO, predčasná sexualizácia detí (štandard zahŕňa napr. masturbáciu od 4. roku života).

       V druhom rade ide o viaceré zámery "pokračovať a rozširovať" plošný očkovací program. S týmto nemôžeme súhlasiť, nakoľko príklady z nedávnej minulosti (napr. BCG vakcína alebo tzv. pandémia chrípky A/H1N1) ukazujú, že očkovací program sa neriadi na základe vedeckých kritérií, ale nezriedka je náchylný na konzervovanie nepodložených a prekonaných zvykov a lobistické tlaky. Preto žiadame nie o "pokračovanie a rozširovanie", ale o pravidelné prehodnocovanie očkovacích programov podľa aktuálnych vedeckých poznatkov.

       V treťom rade ide o zámery týkajúce sa elektronizácie zdravotníctva; ku týmto zámerom ešte neprebehla verejná diskusia, nie je tu spoločenský konsenzus o vhodnosti centralizovanej databázy zdravotných záznamov, no riziko jej zneužitia je obrovské.

       Prosíme vás preto o podporu našej hromadnej pripomienky, a to najneskôr do pondelka 4.XI.2013.

 

       Viac na stránke Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania.