Prednáška „Očkovanie — ochrana či hrozba?“ na festivale Harmónia v Prešove v nedeľu 21.X.2012 od 12:30

21.08.2012 12:30
Čo: prednáška „Očkovanie — ochrana či hrozba?“
na festivale zdravia a krásy Harmónia
 ďalšie prednášky festivalu 
Kde:  Hotelová akadémia
Baštová 32
PREŠOV
mapka
Kedy:  prednáška o očkovaní:
v nedeľu 21. októbra 2012
od 1230 do 1330


festival:
sobota 20. a nedeľa 21. októbra 2012
od 1100 do 1800
Kto:  Ing. Marián FILLO
šéfredaktor www.slobodaVockovani.sk
Vstup:  1,- € (vstup do areálu, na výstavu, prednášky, prezentácie a ukážky cvičenia v miestnosti "B")
6,- € (to isté + prednášky v miestnosti "A" - na jeden deň)
10,- € (na dva dni)

plagát

program v miestnosti A