Prednáška „Neživé vakcíny v povinnom očkovaní detí“ v Žiline v piatok 15.XI.2013 od 15:00

15.09.2013 15:00
Čo: prednáška „Neživé vakcíny v povinnom očkovaní detí“
Kde: materské centrum Nezábudka
Jarná 20 (budova základnej školy)
Žilina-Hliny VII
Kedy: piatok
15.XI.2013
od 1500
Kto: Mgr. Anna Wenclová - farmaceutka
O čom:
 • všeobecné princípy a dôvody očkovania,
 • neživé vakcíny používané na Slovensku v povinnom očkovaní detí,
 • mechanizmus ich pôsobenia,
 • zloženie, účinné látky a spôsob ich výroby (SPC),
 • choroby, proti ktorým majú tieto vakcíny chrániť, ich priebeh, možné komplikácie a spôsoby liečby,
 • výskyt týchto chorôb na Slovensku a v susedných krajinách vo vzťahu k miere zaočkovanosti,
 • kontraindikácie očkovania a dôvody na zvýšenú opatrnosť,
 • nežiadúce účinky a ich hlásenie,
 • pomocné látky vo vakcínach,
 • pôsobenie a význam hliníka vo vakcíne, pravidlá posudzovania bezpečnosti hlinitých solí,
 • zákon o liekoch a z neho vyplývajúce povinnosti výrobcu, lekára a možnosti rodiča.
Vstup: 3,— €
Prihláška: https://www.tichavoda.sk/prednasky/ockovanie/nezive-vakciny