Beseda o očkovaní na minifestivale „Aby ženy vedeli“ v Košiciach-Terase v sobotu 25.V.2013 od 10:00

25.03.2013 10:00
Čo: beseda
„Čo možno neviete o očkovaní a imunite“
v rámci 2. ročníka minifestivalu Aby ženy vedeli
Kedy: v sobotu
25. mája/travňa 2013
od 1000 do 1200
Kde: materské centrum Delfínik
Laborecká 2
(za OC Galéria, v bývalej škôlke)

Košice-Terasa
MAPKA
Kto: Ing. Marián Fillo, www.slobodaVockovani.sk
O čom: • čo je to imunita? • čo je to očkovanie? • čo je jeho účelom? •
• jedovaté látky, živé vírusy a nepriznané zložky vo vakcínach •
• čo môže urobiť očkovanie s imunitou, mozgom a nervami... (nežiaduce účinky očkovania) •
• etické problémy (GMO, umelé potraty, očkovanie proti pohlavne prenosným chorobám...) •
• sloboda a zodpovednosť • informovaný súhlas • právna úprava povinného očkovania •
• čokoľvek, čo Vás o očkovaní zaujíma a na čo by ste sa chceli spýtať •
Usporiada: logo A centrum Košiceo.z. A centrum Košice -
- vedomá a aktívna príprava na materstvo a rodičovstvo,
www.ZenskeCesty.sk,
v rámci projetku "Matky pre budúcnosť",
ktorý podporil www.ZenskyFond.sk