Prečo stále očkujeme? 25 otázok od bývalého zástancu očkovania

14.12.2016 17:00

Live Love Fruit15.V.2015Brian Rogers

 

    Pôvodný článok Why Are We Still Vaccinating? 25 Questions From A Former Pro-Vaccine Advocate
    z angličtiny preložila Mgr. Martina Haratíková a preklad upravil Ing. Marián Fillo.

 

    Býval som zástancom očkovania. Poznám ten pocit, keď si o druhých myslíte, že sa museli zblázniť a robia chybu, ak neočkujú seba a svoje deti. „Nezodpovedné!“, povedal som vždy, keď na to prišlo. Používal som tie staré otrepané argumenty o obrne a pravých kiahňach a o tom, ako nás práve očkovanie zachránilo pred všetkými nebezpečnými chorobami a len som hltal a opakoval propagandu, ktorou som bol kŕmený. Len nedávno, v roku 2009, som začal pochybovať o viere, ktorú som tak dlho vyznával, a skúmať dejiny, účinnosť a bezpečnosť očkovania. Bol som zdesený z toho, čo som zistil, a z nedbalosti tých zdravotníckych ustanovizní, ktorým naša vláda zverila bezpečnosť nášho zdravia a zdravia našich detí, a tiež nahnevaný sám na seba, že som zdravie svojej rodiny vystavil tak veľkému riziku len preto, lebo som im slepo dôveroval, aj keď som bol v konečnom dôsledku za medicínske rozhodnutia o svojej rodine plne zodpovedný.

    Keď som začal dávať dokopy tento článok, rozhodol som sa naschvál nehľadať a neodkazovať na stránky, ktoré sú zástancami očkovania považované za nedôveryhodné (napríklad Natural News, Mercola apod.), hoci osobne týmto stránkam dôverujem viac, než by som dôveroval WebMD (WebMD je americká webová stránka www.WebMD.com, ponúkajúca rôznorodé informácie o zdraví, liekoch, doplnkoch výživy, rodičovstve, tehotenstve, či odporúčania čo robiť, aby človek žil zdravšie — pozn.prekl.). Namiesto toho som sa rozhodol použiť obyčajnú logiku rovnako ako nezávislé a vládou podporované vedecké štúdie — najmä recenzované (angl. peer reviewed) články, časopisy, správy z hlavno-prúdových (main-streamových) zdrojov (ktoré obhajcovia očkovania (provaxxeri) milujú a výhradne im dôverujú), články, ktoré odkazujú na ďalšie vládou podporované vedecké štúdie a vládne štatistické zdroje.  Začal som si teda postupne spisovať otázky a následne hľadať odpovede. Priznávam, že mnohé z týchto otázok sa už pýtali iní, takže som ich len rozšíril do podoby šikovného zoznamu.

    Verím, že nasledujúce informácie vám pomôžu na vašej životnej ceste za zdravím, vitalitou a prav­dou vo vašich vlastných životoch a životoch vašich detí.

 

1. Prečo sa novorodenci očkujú v hneď prvý deň svojho života proti nákazlivej žltačke typu B — chorobe, ktorá sa prenáša predovšetkým pohlavným stykom a ihlami drogovo závislých ľudí?

    Tehotné ženy sa bežne testujú na pohlavne prenosné ochorenia ešte pred pôrodom, takže na takéto očkovanie nejestvuje dôvod. Je zaujímavé, že niektoré vakcíny, ktoré sa podávajú dojčatám, stále obsahujú thiomersal (zlúčeninu ortuti). Ide o vakcínu proti záškrtu a tetanu (angl. Diphtheria, Tetansu = DT) a vakcínu proti chrípke, odporúčanú tehotným ženám. Takže tvrdenie, že thiomersal bol odstránený zo všetkých vakcín, je lož a zavádzanie. Thiomersal bol odstránený z množstva detských vakcín, ale v niektorých stále ostáva.

    Pozn. red.: Na Slovensku sa (na rozdiel od USA) v deň pôrodu očkujú proti žltačke typu B iba deti nakazených matiek. Ortuť by síce podľa príbalového letáku nemala obsahovať, v skutočnosti však obsahuje vakcína Infanrix Hexa (proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, detskej obrne, hemofilom typu b a nákazlivej žltačke typu B) i vakcína Synflorix (proti pneumokokom), ktorými sú povinne očkované slovenské deti 3x v priebehu 1. roka života (české deti dokonca až 4x, hoci v Česku je očkovanie proti pneumokokom len dobrovoľné, ale väčšina rodičov ho svojim deťom „dopraje“). Možno ortuť obsahujú aj ďalšie detské „bez-ortuťové“ vakcíny, ale dali sme si zatiaľ otestovať iba tieto dve. Výrobcovi umožňuje neuvádzať túto zložku vakcíny deravá legislatíva EÚ, podľa ktorej má výrobca povinnosť uvádzať iba tie zložky, ktorých koncentrácia presahuje 1 k miliónu, pričom ortuť je v týchto vakcínach v nižšej koncentrácii.

 

2. Prečo sa dojčatám podávajú vakcíny, aby sa u nich budovali protilátky, keď imunitný systém je schopný budovať protilátky až medzi tretím a šiestym mesiacom?

    Všetky potrebné protilátky dostávajú z materského mlieka.

    Pozn. prekl.: Autor tu odkazuje na internetovú diskusiu, kde pri odpovedi bola použitá učebnica imunobiológie od Charlesa Janewaya a kol.. Dovolíme si (na rozdiel od autora) uviesť tu priamo (do slovenčiny preložený) graf z nej a zároveň popis k tejto problematike z tejto učebnice:

graf dynamiky hladiny rôznych druhov protilátok v krvi bábätka

    Novonarodené deti majú vysokú hladinu IgG protilátok, ktoré sa dostali do ich tela prestupom cez placentu z krvi matky počas tehotenstva. Takmer okamžite po pôrode začína produkcia vlastných IgM protilátok, ale IgG protilátky sa netvoria takmer celých prvých 6 mesiacov života; počas tohto obdobia ich úroveň klesá priamo úmerne tomu, ako sú katabolizované (katabolizácia = fáza látko­vej premeny charakterizovaná prevahou rozkladu živín, chemický rozklad tkaniva). Nízka hladina IgG protilátok sa vyskytuje u dojčiat od tretieho mesiaca do jedného roka, čo môže viesť k náchyl­nosti na ochorenia. Deje sa tak najmä u predčasne narodených detí, ktoré vstupujú do života s niž­šími hladinami materských IgG protilátok.

 

3. Prečo vláda odporúča rodičom, aby odložili dojčenie a dali deťom viac vakcín, keď dojčené deti vyrábajú viac protilátok?

    Pozn. prekl.: Prvý odkaz vedie na štúdiu z roku 2010, ktorá sa zaoberala inhibičným (potlačujúcim) účinkom materského mlieka na infekčnosť živej orálnej očkovacej látky proti rotavírusom. Predme­tom štúdie boli ženy, resp. materské mlieko žien z rozvojových krajín Indie (40 vzoriek), Vietnamu (77 vzoriek) a  Severnej Kórey (34 vzoriek) a porovnávané boli so vzorkami materského mlieka žien z USA (51 vzoriek). Všetky matky mali dojčené deti vo veku 4–29 týždňov, kedy sa odporúča poda­nie orálnej vakcíny proti rotavírusom. Autori dospeli k záveru, že nižšia účinnosť rotavírusovej vak­cíny môže byť čiastočne vysvetlená vysokým titrom IgA protilátok a neutralizujúcou aktivitou mater­ského mlieka. Odporúčajú v čase očkovania dojčenie odložiť. Je zaujímavé, že štúdia vôbec nezo­hľadňuje kultúrne, sociálne či stravovacie rozdiely rozvojových krajín oproti USA.

    Druhý článok pojednáva o tejto štúdii.

 

4. Prečo výrobcovia vakcín nenesú zodpovednosť, ak ich výrobky poškodia vaše dieťa? Prečo potrebujú farmaceutické spoločnosti ochranu pred účinkami týchto úžasných výrobkov?

    (Pre viac údajov k tejto téme hľadajte NVICP = National Vaccine Injury Compensation Program = Federálny program pre odškodňovanie očkovaním spôsobených poškodení zdravia v USA, ako aj VAERS = Vaccine Adverse Event Reporting System = Systém pre hlásenie nežiaducich udalostí po očkovaní v USA.)

    Najvyšší súd USA rozhodol o vyňatí výrobcov vakcín z akejkoľvek hmotnej zodpovednosti za očkovaním spôsobené škody na základe toho, že označil vakcíny za výrobky, ktoré sú z podstaty veci „nevyhnutne nebezpečné“:

    Pozn. prekl. a red.: Prvý odkaz vedie na spis z roku 2010, uverejnený na stránkach Najvyššieho súdu USA, ktorý popisuje súdny spor rodičov Hannah Bruesewitzovej s výrobcom vakcíny proti čiernemu kašľu, záškrtu a tetanu, firmou Lederle Laboratories, neskôr kúpenou spoločnosťou Wyeth. Na strane 31 je citovaný §300 - 22(b) (1) vakcinačného zákona USA:

„Žiadny výrobca vakcín nenesie v civilnom spore zodpovednosť za poškodenia zdravia, vzniknuté po podaní vakcíny, ani za smrť po podaní vakcíny, a to od 1.X.1988, ak poškodenie alebo smrť sú dôsledkom nevyhnutných nežiadúcich účinkov, pričom vakcína bola riadne pripravená a označená príslušnými usmerneniami a varovaniami.“

    Tretí odkaz vedie na VAERS, avšak na prehliadanie nežiaducich udalostí po očkovaní, zaznamena­ných vo VAERS, je vhodnejšia táto stránka:

 

5. Prečo neboli nikdy u žiadnej vakcíny vykonané dvojito zaslepené testy s použitím placeba u kontrolnej skupiny?

    Takýto postup je totiž štandardný pre akékoľvek iné lieky.

 

6. Prečo v USA dodržiavame oficiálny očkovací kalendár USA? USA majú najviac zaočkované obyvateľstvo a zároveň aj najvyšší počet úmrtí novorodencov/SIDS v západnom svete.

    Pozn. prekl.: Detská úmrtnosť za rok 2010 v krajinách OECD — USA sú na konci so 6,1 úmrtiami dojčiat na 1000 živo narodených detí, až za za Slovenskom (s 5,7 úmrtiami dojčiat na 1000 živo na­rodených detí). V článku sa ďalej upriamuje pozornosť na fakt, že USA majú vysokú dojčenskú úmrtnosť aj napriek najbohatšie financovanému zdravotníctvu na svete.

 

7. Prečo sa očkovaním predchádzateľné ochorenia neustále objavujú aj v obyvateľstve, ktoré­ho zaočkovanosť presahuje 90%? Čo na to zástancovia „kolektívnej imunity“?

    Pozn. prekl. a red.: Prvý odkaz vedie na štúdiu z roku 1993, ktorá sa zaoberá zlyhaniami očkovania a ich vedeckým skúmaním, hlavne odhadmi skutočnej účinnosti očkovania.

    Druhý odkaz vedie na článok o epidémii osýpok v dvoch plne zaočkovaných školách v Texase.

    Tretí odkaz vedie na článok o epidémii čierneho kašľa v plne zaočkovaných škôlkach a jasliach v Izraeli.

 

8. Ako to, že aj očkované deti ochorejú a následne rozširujú choroby, proti ktorým sa očkuje?

    Pozn. prekl. a red.: Prvá odkazovaná štúdia pojednáva o šírení vakcinačných rotavírusov deťmi, čerstvo zaočkovanými proti rotavírusom.

    Druhý článok pojednáva o štúdiách, ktoré potvrdzujú šírenie vakcinačných vírusov (nielen) osýpok deťmi, zaočkovanými živými vakcínami.

    Tretia štúdia sleduje dĺžku trvania možného prenosu chrípkového vírusu z ľudí, ktorí boli očkovaní živou vakcínou proti chrípke, podávanou formou nosného spreja, na náchylných ľudí v ich okolí.

    Štvrtá štúdia popisuje epidémiu osýpok v dvoch plne zaočkovaných školách v Texase.

 

9. Prečo sme vydesení z nie závažných ochorení, ktoré môžu naučiť imunitný systém našich detí, ako sa má správať?

 

10. Prečo je dovolené výrobcom vakcín znižovať v nich gramáž antigénov a pridávať do nich lacné a jedovaté adjuvanty, ktoré zhoršujú reakcie na očkovanie?

 

11. Prečo sú potrebné viac-dávkové liekovky s vakcínami, ak prioritou číslo JEDEN výrobcov vakcín je bezpečnosť vášho dieťaťa?

    Pozn. red.: Týka sa USA. Na Slovensku sa už viac-dávkové liekovky s vakcínami (pre 10, 20 či 50 ľudí v jednej liekovke) nepoužívajú.

 

12. Prečo vám nijaký lekár nepodpíše záruku bezpečnosti pre vaše dieťa, ak trvá na očkovaní danými vakcínami, ktoré sú vraj úplne bezpečné?

 

13. Prečo sa nikto nepozastaví nad tým, že už boli z NVICP vyplatené vyše 3 miliardy dolárov ako odškodné za to, že vakcíny poškodili alebo usmrtili dieťa, ale stále sa tvrdí, že tu nie je ni­jaká súvislosť a vakcíny sú úplne bezpečné?

    Pozn. red.: Odkazovaný dokument je súhrnom všetkých vyplatených odškodnení za nežiaduce účin­ky očkovania v rámci odškodňovacieho programu NVICP v USA.

 

14. Prečo si na základe údajov z dejín ľudia neuvedomujú, že najrozšírenejšie a najsmrteľnej­šie choroby za ostatných 200 rokov boli potlačené vďaka pitiu čistej vody, zlepšeniu hygieny, výživy, zväčšením obytnej plochy v prepočte na obyvateľa a celkovo lepšími životnými pod­mienkami?

    Vakcíny sa objavili v čase, kedy bola väčšina chorôb už na ústupe alebo už úplne vymizli, resp. ich nebezpečnosť (úmrtnosť na ne) už prudko klesala. Pripísať vakcínam zásluhu na celosvetovom ob­medzení daných ochorení je podobné ako pripísať rýchlo-obväzu zásluhu za vyliečenie rany, ktorá už bola takmer zahojená. Dr. Hans Rosling veľmi presne ukazuje, ako sa vďaka zvýšeniu životnej úrovne v takmer všetkých rozvinutých krajinách sveta zlepšilo aj zdravie, čo začalo už pred 200 rokmi, kedy nejestvovali nijaké vakcíny okrem vakcíny proti pravým kiahňam:

    Pozn. prekl.: Štúdia McKinlayovcov o spornom prínose lekárskych opatrení na poklese úmrtnosti v USA v 20. storočí uvádza, že medicínske opatrenia (vrátane očkovania) mali veľmi malý vplyv na celkový pokles úmrtnosti v USA v minulom storočí, počínajúc rokom 1900, a to aj u najčastejších ochorení — chrípka, čierny kašeľ, zápal pľúc, záškrt, detská vírusová obrna. Lekárskym opatreniam môže byť pripísaných 3,5% z celkového poklesu úmrtnosti od roku 1900.

    Na konci 50. rokov 20. storočia, ešte pred zavedením očkovania proti osýpkam, významne poklesol počet úmrtí na toto ochorenie v USA, a to pravdepodobne vďaka zlepšeniu zdravotnej starostlivosti a výživy (Oxford Journal of Infectious Diseases):

úmrtnosť na prenosné choroby v Austrálii
    Zdroj obrázkov: https://www.cdc.gov/nchs/data/vsus/vsrates1940_60.pdf

 

15. Prečo ľudia stále papagájujú to, čo počuli o kolektívnej imunite?

    Kolektívna imunita je podarená teória, ktorá predpokladá, že

 1. Očkovaní ľudia sú imúnni voči chorobám, proti ktorým boli očkovaní.
 2. Očkovaní ľudia nemôžu prenášať choroby, proti ktorým boli očkovaní.
 3. Keďže väčšina ľudí je očkovaná, zvyšok obyvateľstva nemôže ochorieť.

    Mojou obľúbenou analógiou ku tejto teórii kolektívnej imunity je, že ak 95% ľudí v budove nosí na hlave prilbu, tak ak padá omietka zo stropu, zvyšných 5% je tiež chránených (autorom je Dr. Robert Murdoch).

 

16. Prečo takmer nikto z dospelých zástancov očkovania nie je dnes očkovaný im určenými vakcínami resp. preočkovaný?

 

17. Prečo zástancovia očkovania ignorujú vládou podporované vedecké štúdie?

    Pozn. prekl.: Autori prvej štúdie zdokumentovali potenciál vakcín proti HPV vyvolať u očkovaného jedinca zmrzačujúcu autoimunitnú odpoveď. Rastúci počet podobných správ a nespoľahlivosť dlhodobej ochrany vakcínou proti HPV volajú po ďalšom dôkladnom skúmaní.

    Druhá (už vyššie zmienená) štúdia popisuje epidémiu osýpok v dvoch plne zaočkovaných školách v Texase.

 

18. Prečo naše zdravotnícke úrady od roku 1920 neurobili bezpečnostné testy thiomersalu?

    Thiomersal (zlúčenina ortuti) sa používal vo vakcínach od roku 1930 do roku 2004! V niektorých vakcínach je stále prítomný (pozri otázku č. 1). Tu je 2 minútový záznam zo zasadnutia Kongresu (parlamentu USA — pozn. red.). Ministerstvo zdravotníctva USA (angl. Environmental Protection Agency = EPA) si je vedomé jedovatosti ortuti:

    Pozn. prekl.: Druhý odkaz vedie na správu z roku 2002 o malom chlapcovi, ktorého úpadok vo vývine rodičia pripísali na vrub vakcínam, pretože testy odhalili otravu ortuťou.

    Tretí odkaz vedie na štúdiu, ktorá skúmala doposiaľ zverejnené vedecké údaje o thiomersale a do­spela k tomu, že:

 1. aktivita thiomersalu proti izolovaným mozgovým bunkám zvierat a ľudí bola preukázaná všetkými štúdiami a je konzistentná s neurotoxicitou ortuti;
 2. neurotoxické účinky thiomersalu neboli skúmané spolu s účinkami hliníka — ďalšej neurotoxic­kej prídavnej látky vo vakcínach;
 3. štúdie vykonané na zvieratách preukázali, že vystavenie thiomersalu vedie k hromadeniu ortuti v mozgu;
 4. dávky ortuti, veľkosťou zodpovedajúce tým, ktoré sa používajú vo vakcínach vo forme thiomersalu, majú potenciál ovplyvniť neurologický vývoj človeka.

    Štvrtý a piaty odkaz vedú na štúdie trvalých porúch správania a zmien mozgového dopamínového systému po skorom vystavení potkanov thiomersalu krátko po narodení. Všetky dospelé potkany bez ohľadu na pohlavie, ktoré dostali skoro po narodení thiomersal, ako dospelé vykazovali poru­chy pohybovej činnosti a zvýšenú nervozitu na otvorených priestranstvách.

 

19. Ako to, že len 40% zdravotníckych pracovníkov sa nechá každoročne zaočkovať proti chrípke? Neveria tejto vakcíne.

    Pozn. prekl.: Tlačová správa z roku 2008, ktorá poukazuje na to, že podľa štatistík CDC (Centers for Disease Control and prevention = Stredisko pre potláčanie a predchádzanie chorobám v USA) sa v sezóne 2006–2007 proti chrípke nechalo zaočkovať len 40% zdravotníckych pracovníkov.
    Pozn. red.: Na Slovensku sa proti chrípke dáva očkovať dokonca ešte podstatne menšie percento zdravotníkov.

 

20. Prečo namiesto zákonov o povinnom očkovaní nemáme direktívne zákony, ktoré by nás chránili pred iatrogénnou smrťou (smrťou následkom lekárskej starostlivosti)?

    Pozn. prekl.: Článok pojednáva o tom, že ročne lekári zabijú v USA 225.000 ľudí. Ročne umrie pri neodkladných chirurgických zákrokoch 12.000 ľudí, kvôli zámene liekov v nemocniciach 7.000, 20.000 ľudí doplatí v nemocniciach na iné chyby, 80.000 umrie na choroby, ktorými za nakazia v nemocnici, a až 106.000 ľudí ročne umrie kvôli nežiaducim účinkom liekov.

 

21. Prečo očkujúca verejnosť neprizná, že očkovaní ľudia šíria choroby, a neprestane z toho obviňovať nás?

    Pozn. prekl. a red.: Prvý odkaz vedie na článok o tom, ako očkovaní ľudia šíria choroby, proti kto­rým boli očkovaní. Niečo veľmi podobné na túto tému v slovenčine tu:

    Druhý odkaz vedie na už vyššie zmienený článok o epidémii čierneho kašľa v plne zaočkovaných škôlkach a jasliach v Izraeli.ň

    V pôvodine nasleduje obrázok anglického príbalového letáku k vakcíne Varivax. Keď­že aj na Slovensku je táto vakcína registrovaná, použili sme priamo slovenský príbalový leták:
výňatok z príbalového letáku vakcíny Varivax
    Celý príbalový leták k vakcíne Varivax v slovenčine tu:

    Pôvodný obrázok:

    Zdroj obrázku:

 

22. Prečo ľudia stále dôverujú vládnym zdravotníckym úradom, keď im tieto tvrdia, že vak­cíny sú dokonale bezpečné?

    Ako to, že aj napriek všetkým podvodom farmaceutických firiem ako Merck, GlaxoSmithKline ai. a hromadným žalobám niekoľkokrát ročne kvôli poškodeniu zdravia alebo úmrtiam vinou liekov, ktoré každý týždeň vidíte v reklame v TV, napriek VAERS, NVICP, vládnym štatistikám a štatisti­kám o lekármi spôsobených úmrtiach ľudia stále dôverujú vládnym zdravotníckym úradom, že vak­cíny sú absolútne bezpečné? Žiada sa mi povedať aj: Prečo dôverujeme vláde ako takej, keď štatis­tiky o úmrtiach, spôsobených vládou, ukazujú, že v 19. storočí bolo štátom zabitých vyše 260 miliónov ľudí. Do tohto počtu nie sú zahrnutí vojaci.

    Štúdia Havajskej univerzity na túto tému:

 

23. Prečo sa vo vakcínach nachádzajú zvyšky buniek z potratených ľudských plodov? A prečo sa v nich nachádza aj DNA opíc, kurčiat, morčiat či teliat?

výňatok z prehľadu zloženia vakcín, používaných v USA

    Zdroj:

    Pozn. red.: Na obrázku sú zvýraznené diskutované zložky:

 • bovine extract = hovädzí výťažok
 • bovine casein = hovädzí kazeín
 • Vero (monkey kidney) cells = Vero bunky (z opičích obličiek)
 • calf serum = teľacie sérum (to, čo zostane z krvi po odstránení krviniek a zrážacích činidiel)
 • chick embryo cell culture = bunková kultúra z kuracích embryí
 • WI-38 human diploid lung fibroblasts = ľudské diploidné fibroblasty z pľúc WI-38 = bunky, odo­braté v roku 1962 z 3-mesačného plodu ženského pohlavia, umelo potrateného v 3 mesiacoch teho­tenstva, ďalej pestované umelo v laboratóriu
 • human diploid cell cultures (WI-38) = ľudské diploidné bunkové kultúry WI-38 (viď vyššie)
 • components of MRC-5 cells including DNA and protein = zvyšky buniek MRC-5, vrátane DNA a bielkovín = bunky, odobraté v roku 1966 z 14-týždňového umelo potrateného plodu mužského pohlavia, ďalej pestované umelo v laboratóriu
 • embryonic guinea pig cell cultures = bunkové kultúry z embryí morčiat
 • human embryonic lung cultures = bunkové kultúry z pľúc ľudského embrya

 

24. Prečo sa ako adjuvant vo vakcínach používa hliník, keď množstvo vládou podporovaných štúdií preukázalo, že je jedovatý?

    Pozn. prekl.: Táto štúdia z roku 2014 sa zamerala na entropiu biologických systémov vyvolanú hli­níkom, ktorá môže byť predpokladom pre neurologické ochorenia. Hliníkom ako adjuvantom vo vakcínach sa zaoberá kapitola 1.2. Poukazuje sa tu na skutočnosť, že pri skúškach vakcín sa nikdy nepoužíva skutočné placebo ani vakcína bez obsahu hliníka, resp. hliníkových solí, a to aj napriek tomu, že hliník je jedovatý tak pre ľudí, ako aj pre zvieratá. Štúdia to prirovnáva k porovnaniu ohňa A s ohňom B – ak oheň A nie je horúcejší než oheň B, potom A nie je oheň. Len za ostatných 10 ro­kov bolo dokázané na ľuďoch aj zvieratách, že hliníkové adjuvanty spúšťajú autoimunitné a zápalo­vé procesy. U myší a oviec došlo k programovej smrti nervových buniek a zníženiu pohybovej akti­vity. U novonarodených myší je podanie hliníkových solí spojené s nárastom váhy, zmenami sprá­vania a zvýšenou nervozitou.

    Po injekčnom podaní hliníkové soli neostávajú vo svale v mieste vpichu, ale cestujú telom, až sa dostávajú do mozgu a sleziny, kde pretrvávajú aj roky. Navyše prestupujú krvno-mozgovú a krvno-mozgovomiešnu prekážku (hemato-encefalickú bariéru) a podnecujú vznik neprimeranej imunitnej odpovede nervového tkaniva.

 

25. Prečo si ľudia myslia, že vláda si nemôže dovoliť tajné testovanie chorôb, liekov a chemi­kálií, keď už to mnohokrát urobila a ospravedlnila sa za to?

    Keď do vakcín, jedla, liekov, vody či vzduchu pridávajú a vypúšťajú toxické látky, na ktoré neboli nikdy vykonané dlhodobé bezpečnostné štúdie žiadnym vládnym zdravotníckym úradom, je to de facto experimentovanie s ľuďmi. Je to zločin podľa Ženevskej konvencie aj Norimberského kódexu, aj podľa našej vlastnej ústavy a tiež proti právu na informovaný súhlas.

 


    Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
    Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.