Prečo Kuba posiela do Afriky na boj s ebolou lekárov a psychopatická americká vláda vojakov?

03.10.2014 00:00

       [...]

       Skôr než všetci spanikárime a zadovážime si niektorú z miliónov dávok netestovaných a údajne vysokonebezpečných »vakcín proti ebole«, ktoré má očkovací priemysel hodiť na trh, mali by sme upriamiť pozornosť na niekoľko osobitností tejto epidémie eboly v Afrike.

       [...]

       Prekvapivým aspektom tejto novej obavy amerického prezidenta zo situácie v Libérii a iných západoafrických krajinách, v ktorých údajne vypukla ebola, je prítomnosť ropy – obrovských množstiev zatiaľ neotvorených ropných polí. Pobrežie pred Libériou a »zónami eboly« v západnej Afrike sa prekrýva s veľkými, ešte neotvorenými ložiskami ropy a zemného plynu, ako ukazuje mapa na obrázku.

 

       Viac na stránke Preklady od lesa.