Prečo je očkovanie proti chrípke najväčším lekárskym podvodom v dejinách ľudstva?

13.12.2014 23:58

Natural News10.XII.2014Mike Adams

 

       Pôvodný článok Why flu shots are the greatest medical fraud in history
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

ilustračný obrázok: injekčná striekačka, uchopená latexovými rukavicami       Ako jeden z mála nezávislých hlasov, ochotných postaviť sa proti „vedeckej“ dogme našej modernej lekárskej diktatúry, som dlho pociťoval potrebu osvety verejnosti o nebezpečenstvách očkovania proti chrípke, aby boli ľudia lepšie informovaní a vďaka tomu zabránili poškodeniam zdravia a úmrtiam, ktoré spôsobuje očkovanie.

       To, mimochodom, neznamená, že by som bol proti teórii očkovania. V skutočnosti som autorom Plánu na bezpečnejšie očkovanie (Blueprint for Safer Vaccines), čo je zvukový sprievodca zachraňovaním životov a predchádzaním očkovaním spôsobeným poškodeniam zdravia a úmrtiam.

       Nakoľko viem, som jediným nezávislým novinárom na svete, ktorý je vedecky vyškolený na prevádzku laboratória atómovej hmotnostnej spektrometrie, ktoré prevádzkujem už takmer rok. Testujem obsah ťažkých kovov v ekologicky pestovaných superpotravinách, ako je napr. kakao, v bežných očkovacích látkach, ako aj schopnosť vodných filtrov odstrániť jedovaté ťažké kovy. Vytvoril som certifikát Low Heavy Metals Verified („Overený nízky obsah ťažkých kovov“) a som vynálezcom patentovaných výživových doplnkov na zachytávanie ťažkých kovov počas trávenia a naviazanie na rádioaktívne izotopy cézia (ako napr. cézium 137 = 137Cs), aby sa vylúčili z tráviacej sústavy. Oba tieto patenty sú podané na Patentovom úrade USA a očakávajú schválenie.

       Moja nezávislá atómová analýza prvkov v očkovacích látkach proti chrípke, zverejnená v lete 2014, dokázala, že očkovacie látky proti chrípke obsahujú vyše 50 ppm (parts per million = častíc na milión; jednotka koncentrácie 1 ppm = koncentrácia 1 k miliónu — pozn. prekl.) ortuti, nesmierne jedovatého ťažkého kovu, ktorý spôsobuje zlyhanie obličiek, vrodené vady, spontánne potraty a poškodenia mozgu a nervovej sústavy. Toto zistenie nikto nikdy nevyvrátil, naopak — potvrdili ho zástancovia očkovania, ktorí trvajú na tom, že je dokonale bezpečné vpichovať ortuť do tiel tehotných žien, bábätiek a starších ľudí, dokonca aj keď v samotnom príbalovom letáku stojí, že niet žiadnych vedeckých dôkazov, ktoré by potvrdzovali bezpečnosť a účinnosť tejto vakcíny u zmienených skupín.

       Verte či neverte, milióny ľudí, lekárov, lekárnikov, ba dokonca aj novinárov si stále nevšimli, že v chrípkových vakcínach je príliš veľký obsah ortuti na to, aby mohli nimi byť očkované tehotné ženy, deti a starší občania. Ako vidíte, väčšina ľudí je oklamaná oznamovacími prostriedkami (médiami), ktoré im zas a znovu tvrdia, že ortuť už bola odstránená zo všetkých očkovacích látok.

       To jednoducho nie je pravda.

       Ortuť sále vo vakcínach je a jedovatá ortuť je v očkovacích látkach proti chrípke v koncentrácii doslova 25.000x vyššej, než je najvyšší dovolený obsah ortuti v pitnej vode podľa EPA (Environmental Protection Agency = Úrad pre ochranu životného prostredia v USA, v podstate ministerstvo životného prostredia USA — pozn. prekl.). To je 100x vyššia koncentrácia ortuti než najvyššia koncentrácia ortuti, akú sa mi vôbec kedy podarilo namerať v morských rybách.

 

Pozrite sa na dôkazy sami

       Na dôkaz prítomnosti ortuti v očkovacích látkach proti chrípke vám ukážem 4 neodškriepiteľné dôkazy:

 1. fotografie krabičky od očkovacej látky proti chrípke zo sezóny 2013/2014, kde sa veľmi malým písmom priznáva, že do vakcíny je pridaná ortuť ako konzervant,
 2. fotografie príbalového letáku, ktorý opäť priznáva, že táto očkovacia látka obsahuje ortuť,
 3. snímku obrazovky zo stránky CDC, ktorá pripúšťa, že očkovacie látky stále obsahujú tieto zložky: hliník, antibiotiká, vaječné bielkoviny, formaldehyd, glutaman sodný a thimerosal (chemickú zlúčeninu ortuti),
 4. laboratórne výsledky z Potravinového laboratória Natural News, ktoré potvrdzujú takmer presne tú koncentráciu ortuti, ktorú uvádza výrobca (GlaxoSmithKline).

       Skôr, než prejdeme k týmto dôkazom, mám pre vás nejaké dobré správy. V rámci tohto vyšetrovania Natural News som testoval niekoľko rôznych očkovacích látok, vrátane vakcíny proti HPV (Human Papilloma Virus = ľudský papilómový vírus, ktorý údajne prispieva k vzniku rakoviny krčka maternice — pozn. prekl.). V ostatných očkovacích látkach bola koncentrácia ortuti veľmi nízka. Iba vakcíny proti chrípke obsahovali nesmierne veľké množstvo ortuti.

 

Bezpečnosť pre tehotné ženy nebola nikdy preukázaná

       Ako vidno nižšie, na obale očkovacej látky Flulaval proti chrípke priznáva použitie thimerosalu, ktorý obsahuje ortuť. Samozrejme, potrebujete lupu na to, aby ste si to mohli prečítať. Mikroskopickým písmom je v príbalovom letáku priamo napísané:

„Registrujte ženy, ktoré sú očkované Flulavalom počas tehotenstva v tehotenskom registri — zavolajte 1-888-452-9622.“

       Ten istý príbalový leták však priznáva tiež, že:

„bezpečnosť a účinnosť u tehotných žien nebola preukázaná.“

       Inými slovami: táto očkovacia látka s obsahom ortuti sa propaguje na očkovanie tehotných žien napriek tomu, že bezpečnosť jej podania tehotnej žene nebola nikdy preukázaná.

       Tiež treba poznamenať, že keď sú ľudia očkovaní proti chrípke, nikdy nedostanú krabičku alebo príbalový leták od vakcíny, takže nemajú možnosť prečítať si žiadny z týchto údajov, pokým sa naň sami od seba nepýtajú.

       Nie je to ako s jedlom, kde si na obale prečítate zloženie, energetickú hodnotu či obsah tukov, bielkovín, sacharidov… Očkovacie látky sa predávajú „tajnostkárskym“ spôsobom, lebo pacienti nemajú poňatia, čo vakcíny obsahujú, a nemajú možnosť prečítať si varovania.

       Ďalším dôkazom toho je, že v krabičke s 10 dávkami očkovacej látky je len jeden príbalový leták, hoci sa majú zaočkovať 10 rôzni ľudia. Zjavne tu je jeden príbalový leták na 10 ľudí, takže 9 ľudí z 10 v zásade nemôže dostať príbalový leták.

 

Nemravná medicína bez informovaného súhlasu (porušenie lekárskej etiky)

       Z právneho hľadiska sú ľudia v skutočnosti bežne očkovaní bez ich informovaného súhlasu. Takmer nikto, kto očkuje, nevysvetľuje riziká a prínosy očkovania, ako to požaduje lekárska etika a zdravotnícke právo. V takmer všetkých prípadoch sú pacienti oklamaní a dozvedia sa, že očkovanie nepredstavuje žiane riziko.

       Druhým dôkazom je príbalový leták k tejto očkovacej látke proti chrípke, ktorý je vytlačený mikroskopickým písmom, čo je takmer nemožné prečítať bez lupy.

       Úmyslom samozrejme je, že si ho nikto neprečíta, pretože obsahuje otrasné priznania vysloveného šarlatánstva a obchodníckeho zavádzania v otázke očkovania proti chrípke.

       Ako vidno z tejto fotografie, príbalový leták ochotne priznáva, že každá dávka vakcíny

„obsahuje 50 μg thimerosalu (menej než 25 μg ortuti).“

       Ak neviete, čo je μg resp. mcg, tak sú to mikrogramy. Mikrogram je tisícina miligramu, milióntina gramu. Keď sa ortuť vpichne do tela, je nebezpečná v ľubovoľnej dávke, dokonca aj v mikrogramoch. Nejestvuje nič také ako „bezpečná“ podoba ortuti, keď sa má vpichnúť do tela. V skutočnosti je etylortuť, používaná v očkovacích látkach, mnohokrát jedovatejšia ako metylortuť, akonáhle sa dostane do ľudskej bunky. Vypočujte si úžasný rozhovor (v angličtine) s odborníkom na jedovatosť (toxicitu) ortuti Dr. Chrisom Shadeom, ktorý vysvetľuje túto nesmierne dôležitú záležitosť.

       Ten istý odstavec (na vyššie uvedenej fotografii v strede v červenom rámčeku — pozn. prekl.) tiež priznáva, že očkovacia látka obsahuje formaldehyd, silne neurotoxickú (pre nervy jedovatú) chemikáliu.

 

Bezpečnosť a účinnosť vakcíny nebola nikdy preukázaná

       Ešte viac ohromujúce je, že tento príbalový leták otvorene priznáva, že táto vakcína proti chrípke je vysloveným lekárskym podvodom, ktorý nie je podložený ničím iným než dogmou, založenou na voodoo viere (a ešte šikovným marketingom).

       Tu je citát z príbalového letáku (ktorý je oveľa dlhší, než vyššie uvedený výstrižok):

„Nijaké kontrolované skúšky nepreukázali primerane pokles ochorení na chrípku po očkovaní Flulavalom.“

„Bezpečnosť a účinnosť Flulavalu nebola preukázaná u tehotných žien, dojčiacich matiek či detí.“

„Bezpečnosť a účinnosť Flulavalu u pediatrických pacientov nebola preukázaná.“

„Nebol vyhodnotený rakovinotvorný alebo mutagénny potenciál Flulavalu, ani jeho potenciál poškodiť plodnosť.“

„Nepodávajte Flulaval nikomu… po predchádzajúcom podaní akejkoľvek očkovacej látky proti chrípke.“

 

CDC priznáva použitie ortuti, glutamanu sodného a formaldehydu

       Pre „popieračov ortuti“, ktorí stále nemôžu uveriť  tomu, že vakcíny proti chrípke, ktorými sú očkované tehotné ženy, obsahujú príliš veľké množstvo jedovatej ortuti, dokonca aj CDC neochotne priznáva túto skutočnosť na vlastnej webovej stránke.

       Tu je snímka obrazovky zo stránky o prídavných látkach vo vakcínach, ktorá nejakým zázrakom ešte nebola z webu CDC odstránená:

 

Laboratórne výsledky z Potravinového laboratória Natural News

       Posledný dôkaz pochádza z môjho vlastného vedeckého laboratória, kde prevádzkujem zariadenie ICP-MS (inductively coupled plasma mass spectrometry) na testovanie potravín, nápojov, výživových doplnkov a ďalších vecí na znečistenie ťažkými kovmi.

       Bol som prvým výskumníkom, ktorý doložil vysoký obsah wolfrámu v bielkovine z hnedej ryže, a odhalil som znepokojivo vysoký obsah olova v krmive pre psov a mačky. Odhalil som tiež vysoký obsah olova v bylinkových výživových doplnkoch s ginkgom biloba, dovezených z Číny.

       Keď som sa konečne dostal k testovaniu očkovacích látok, bol som ohromený, keď som zistil vyše 51 ppm ortuti v očkovacej látke proti chrípke.

       Prečo som tým bol ohromený? Pretože si nespomínam na nič, čo by prešlo mojím ICP-MS a čo by malo tak vysoký obsah ortuti. Obsah ortuti v chrípkovej vakcíne je NAJVYŠŠÍM obsahom ortuti, aký som vôbec kedy videl v čomkoľvek!

       A to je výrobok, ktorý sa pichá priamo do tiel tehotných žien, kde sa ortuť dostáva priamo do vyvíjajúceho sa plodu.

       Ešte zaujímavejšie je, že toto zistenie opäť potvrdzuje presnosť zariadenia môjho laboratória, pretože je v takmer dokonalej zhode s tým, čo udáva výrobca v príbalovom letáku.

       Trocha matematiky:

 • Každá dávka vakcíny má objem 0,5 ml.
 • Moje laboratórium zistilo niečo málo cez 50 ppm ortuti vo vakcíne.
 • 50 ppm (koncentrácia) x 0,5 ml (objem) = 25 μg ortuti.

       Čo hovorí príbalový leták? Do 25 μg ortuti na jednu dávku. Inými slovami: takmer dokonalá zhoda. Moje zistenie 51 ppm, nie 50 ppm znamená, že moje vlastné testy chybili o 2% (čo sa u testovania pomocou ICP-MS stále považuje za veľmi presné) alebo že GSK dal do vakcíny o 2% ortuti viac.

       Popri tom som ešte zistil takéto obsahy ďalších jedovatých látok:

 • hliník: 0,4 ppm
 • arzén: nezistený
 • kadmium: nezistené
 • olovo: nezistené

       Takže môžem s istotou povedať, že očkovaním proti chrípke sa neotrávite olovom, kadmiom či arzénom, pretože nič z toho neobsahuje. Dokonca aj obsah hliníka je dosť malý a pri tak nízkom obsahu nie je dôvodom na obavy. Skutočný problém je len tá ortuť, aspoň čo sa týka samotných chemických prvkov.

 

Prečo výrobcovia očkovacích látok nechcú z nich odstrániť ortuť?

       To je dobrá otázka. Každý vie, že vpichnutie ortuti do tela spôsobuje otravu. O tom sa nediskutuje, až na iracionálnych (nerozumných) proti-vedeckých popieračov, ktorí odmietajú uznať tabuľku chemických prvkov.

       Možno sa divíte: prečo si zvoliť ortuť ako konzervant? A prečo sa ako CDC, tak aj FDA naďalej pchajú hlavu do piesku, zatiaľčo celé jedno odvetvie modernej medicíny otravuje naše ženy a deti neurotoxickým ťažkým kovom?

       A keď zástancovia očkovania, propagandisti a držitelia patentov chcú, aby svet prijal všetky ich očkovania, prečo jednoducho neodstránia ortuť z vakcín a hotovo? Ak z vakcín odstránia všetky jedovaté prvky, odpor voči očkovaniu bude klesať.

 

Prečo je očkovanie proti-vedeckým lekárskym voodoo moderného sveta

       Divíte sa, prečo sa nerobia oprávnené klinické skúšky účinnosti očkovania proti chrípke? Možno preto, že vedia, že výsledky by bolo treba falšovať, aby preukázali vôbec nejakú účinnosť. To urobil Merck (na Slovensku vystupuje pod značkov MSD = Merck Sharp & Dohme — pozn. prekl.) so svojou očkovacou látkou proti príušniciam (mumpsu), ako prezradili dvaja virológovia, ktorí predtým pracovali v tejto firme. Merck pridal do vzoriek krvi zvieracie protilátky, aby vyrobil priaznivé výsledky. Nuž, očkovanie funguje tak chabo, že dokonca aj výrobcovia musia falšovať svoje vlastné výsledky, aby preukázali vôbec nejakú účinnosť.

       Očkovacie látky sú tým medikamentom od ktorého nikto nepožaduje žiadne vedecké dôkazy bezpečnosti či účinnosti: ani FDA, ani CDC, ani oznamovacie prostriedky (médiá). Kongres (parlament v USA — pozn. prekl.) dokonca schválil zákon, ktorý chráni očkovací priemysel úplnou právnou beztrestnosťou, dokonca aj keď vyrábajú a predávajú vadné výrobky, ktoré poškodzujú zdravie a zabíjajú ľudí.

       Ako je niečo také možné u medikamentu, ktorému všetci máme veriť? Rozmýšľajte: tento výrobok obsahuje viaceré neurotoxíny vo veľmi vysokých koncentráciách, nie je podložený bezpečnostnými skúškami ani údajmi o účinnosti, spôsobuje početné nežiaduce účinky a aj napriek tomu vďaka vláde USA požíva úplnú právnu beztrestnosť.

       Ak toto nie je vysloveným lekárskym šarlatánstvom, tak naozaj neviem, čo ním je.

       Aby bolo jasné, nie som proti všetkým očkovacím látkam. Domnievam sa však — spolu s rýchlo rastúcim počtom ďalších rozumne mysliacich ľudí, — že medicína by nemala tráviť naše ženy a deti. Je načase, aby bola ortuť odstránená zo všetkých očkovacích látok, raz a navždy. Čokoľvek menej je lekárskou nedbalosťou.

Koľko ortuti v skutočnosti je v očkovacej látke proti chrípke?

       Toto zistili testy na zariadení ICP-MS:

 • 2 ppb (parts ber billion = častíc na miliardu; 1 ppb = koncentrácia 1:1.000.000.000 — pozn. prekl.) — najvyšší povolený obsah ortuti v pitnej vode podľa normy EPA
 • 250 ppb — typická koncentrácia ortuti v tuniakovi
 • 500 ppb — najvyššia koncentrácia ortuti v morskej rybe, akú kedy namerali laboratóriá Natural News
 • 51.000 ppb — koncentrácia ortuti v očkovacej látke proti chrípke

       Všetky podoby ortuti sú pre človeka jedovaté.

       Sledujte správy o očkovaní (v angličtine) na stránke Vaccines.NaturalNews.com

       Zdroje:

 • laboratórne testovanie pomocou ICP-MS v Potravinových laboratóriách Natural News
 • príbalový leták k očkovacej látke proti chrípke Flulaval od GlaxoSmithKline

 

Nové video — rozhovor o zlyhaniach očkovania proti chrípke

       Nakoniec dosiahneme úspech a ortuť bude odstránená zo všetkých očkovacích látok, ako sa už stalo vo veľkej časti Európy. A keď príde ten deň, bude to ďalšie víťazstvo fanúšikov Natural News, úžasného spoločenstva miliónov pozoruhodných ľudí, pracujúcich spolu na ochrane našich detí, nášho zdravia a nášho sveta.

       Pozrite si moje najnovšie video — rozhovor s Garym Franchim z Next News Network o tom, prečo je očkovanie proti chrípke zlyhaním:

 

Zdroje: