Právna analýza poskytovania osobných údajov neočkujúcich rodičov lekármi

09.10.2012 13:29

       Na stránke RizikaOckovania.sk bola zverejnená výborná právna analýza advokáta JUDr. Mgr. Antona Chromíka, PhD. s dlhočizným názvom "Právna analýza vo veci poskytovania osobných údajov dotknutých osôb- neplnoletých fyzických osôb, ich zákonných zástupcov a plnoletých osôb, ktoré sa nepodrobili očkovaniu vyplývajúcemu z príslušných právnych predpisov, alebo nariadenému očkovaniu – Úradu verejného zdravotníctva SR, regionálnym úradom verejného zdravotníctva a orgánom verejného zdravotníctva uvedeným v §3 ods. 1 písm. d) až g) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane verejného zdravia“) poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti":

       Rozhodne odporúčame prečítať si ju všetkým, ktorým sa nepáči, že ich detský lekár skrz odmietnutie povinného očkovania nahlásil RÚVZ, ako aj všetkým očkujúcim lekárom.