Práve skončil Európsky debilizačný týždeň 2012

28.04.2012 07:19

Ing. Marián FILLO

 

       Štátne úrady a úradníci, platení z našich daní, ako aj "lekári", platení z nášho povinného zdravotného výpalného (eufemicky povedané: zdravotného poistenia), sa aj tento rok (proti našej vôli, ale tak to skrátka na Slovensku funguje prinajmenšom od rozpadu Veľkej Moravy) vydali do médií, aby sa tam predháňali v tom, kto dokáže lepšie vystrašiť neinformovanú verejnosť. Uvidíme, nakoľko bolo ich debilizačné úsilie úspešné, napr. ako sa to odrazí na zaočkovanosti MMR vakcínou proti osýpkam, príušniciam a ružienke, keďže to bola hlavná téma tohtoročného Týždňa obchodu so strachom.

       Ale nielen MMR vakcína bola na pretrase. Bodkou za Týždňom poplašných správ v rámci farmaceutickej reklamy bolo včerajšie (piatok 27.IV.2012) vystúpenie doc. MUDr. Ivana Soloviča, PhD. - odborníka Svetovej zdravotníckej organizácie (= World Health Organization = WHO) pre tuberkulózu, pracujúceho v Národnom ústave tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie (NÚTPCHaHCH) vo Vyšných Hágoch, ale aj na Fakulte zdravotníctva Katolíckej univerzity (FZ KU) v Ružomberku. O 938 na verejno-právnej rozhlasovej stanici Slovensko bola v rámci relácie "Poradíme Vám" zdravotná poradňa na tému "pneumokokové infekcie".

       Doc. Solovič strašil dôchodcov zvýšeným rizikom invazívnych pneumokokových ochorení u ľudí nad 65 rokov, ale akosi "zabudol" dodať, že očkovanie dôchodcov proti pneumokokom sa napr. v takej Veľkej Británii ukázalo byť úplne neúčinné, viď článok "Očkovanie dôchodcov proti pneumokokom bude zrušené, „keďže nefunguje“".

       Zabudol tiež povedať, že vakcína Pneumo 23 (výrobca: Sanofi Pasteur), ktorá jediná je určená na očkovanie proti pneumokokom u osôb nad 5 rokov (Synflorix a Prevenar 13 sú len do 5 rokov života) obsahuje až 1,25 mg fenolu, čo je chemická látka, používaná v smrtiacich injekciách v nacistických koncentračných táboroch počas 2. svetovej vojny. Na spôsobenie úmrtia stačí 1 g injekčne podaného fenolu, pričom treba brať do úvahy, že imunita i detoxikačné schopnosti ľudí nad 65 rokov už v prevažnej väčšine prípadov budú značne oslabené. Koľko chronicky chorých dôchodcov asi tak "zarve" po očkovaní proti pneumokokom, v rámci ktorého dostanú 0,125% dávky fenolu, zaručene smrteľnej pre zdravého dospelého človeka?

       To ale nie sú jediné prešľapy doc. Soloviča. 3.X.2011 usporiadala jedna doktorandka z Filosofickej fakulty Katolíckej univerzity (FF KU) v Ružomberku panelovú diskusiu "Etické aspekty preventívneho očkovania". Pozvaní boli v prvom pláne predstavitelia všetkých okolitých Regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ), ale doc. Solovič medzi pozvanými nebol. Vlastne o ňom usporiadateľka ani nevedela a netušila, že pracuje aj na FZ KU. Doc. Solovič sa ozval sám. Zavolal usporiadateľke, hoci ona mu svoje číslo na mobil nedala. Musel si ho teda nejak zohnať cez FF KU. Následne si (dosť šokovaná) usporiadateľka našla jeho e-mailovú adresu a napísala mu:

 


       Dobrý deň, pán docent,

 

       ak by som sa Vám mohla pripomenúť, som doktorandka na Katedre KATEDRA Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, Mgr. MENO PRIEZVISKO. V spolupráci s FF KU organizujem panelovú diskusiu na tému Etické aspekty preventívneho očkovania, ohľadne ktorej ste ma včera telefonicky kontaktovali.

       Musím sa priznať, že som bola zaskočená tým, čo ste mi povedali, a teda, že prakticky nie je možné zastúpiť v tejto diskusii oba póly pohľadov na túto problematiku (mám na mysli ako odborníkov z lekárskeho prostredia, tak aj niekoho z odporcov očkovania). Totiž, ako žurnalistka mám nepísanú povinnosť v záujme objektivity v diskusii na kontroverznú tému zastúpiť oba proti sebe stojace názory. Netušila som však, že by to mohol byť problém. Keby som toto vedela skôr, možno by som to celé postavila inak, ale žiaľ, termíny nám už horia a ja nemám čas na nejaké zásadné zmeny. Ing. Fillo bol na diskusiu pozvaný, tak ako aj viacero okolitých RÚVZ, no ani z jednej strany mi zatiaľ mailom neprišli na pozvánku odpovede.

       Na Váš včerajší podnet som si uvedomila, že kvôli povahe nastolenej témy je viac než potrebné upresniť čím skôr konkrétne mená tých, ktorí sa reálne na diskusii zúčastnia. Preto som kontaktovala Ing. Filla telefonicky a priamo som sa ho opýtala, či sa na diskusii mieni alebo nemieni zúčastniť. Jeho odpoveď bola, že sa zúčastní veľmi rád. Tým pádom mám pre Vás aj odpoveď, ktorú som Vám včera nevedela dať. Neviem teraz, aké dôsledky to bude mať na účasť ostatných pozvaných hostí, pri ich pozývaní mi ani na um nezišlo, že by to mohlo byť natoľko problematické a kontroverzné. Podľa Vašich slov by som teraz teda nemala očakávať účasť nikoho z odbornej lekárskej verejnosti. Nemám ale veľké možnosti, ako tento problém riešiť.

       Jedna vec je, že o nikom inom, kto by okrem inžiniera Filla zastupoval v takejto diskusii opačný názor, ani neviem. Druhá vec je, že Ing. Fillo bol už pozvaný a nie je veľmi slušné mu teraz nejakým spôsobom naznačovať, že prítomnosť jeho ako osoby na diskusii nie je zo strany niekoľkých ďalších pozvaných hostí žiaduca - nerada by som sa voči komukoľvek zachovala nekorektne.

       Preto teraz, keď už som Vám poskytla presné informácie, o ktoré ste sa včera telefonicky zaujímali, chcela by som Vás požiadať, aby ste mi čím skôr dali vedieť, aké mám ešte šance zorganizovať kvalitnú, objektívnu besedu, na ktorej budem mať zastúpené oba odporujúce si názory. Naozaj neexistuje nikto, kto by chcel prezentovať názory a pohľady lekárov príp. iných odborníkov v debate s Ing. Fillom? Ak nie, je aspoň možnosť, že by ste nám poslali oficiálne stanovisko odborníkov k tejto téme, o ktorom ste sa včera v našom rozhovore zmienili, nejaké vysvetlenia, fakty, výskumy...?

       Pre bližšiu predstavu, čoho sa v diskusii chceme dotknúť, pôjde okrem iného najmä o nasledovné body:

  1. bunky pochádzajúce z umelo potratených detí a ich používanie pri výrobe vakcíny
  2. očkovanie proti pohlavne prenosným chorobám
  3. génové inžinierstvo pri výrobe vakcín
  4. očkovanie je pri súčasnom nedostatočnom poznaní imunity v zásade vždy experimentom s vopred neznámym výsledkom
  5. má štát morálne právo vyžadovať povinné očkovanie?
     

       Za ochotu, odpoveď a Váš iste veľmi vzácny čas Vám vopred ďakuje

Mgr. MENO PRIEZVISKO
doktorandka na FF KU v Ružomberku


 

       Na druhý deň doc. Solovič odpovedal:

 


       Milá kolegyna,
 
       dakujem za Váš mail, prepošlem ho aj pani prof. MUDr. Hudečkovej, DrSc. hlavnej odborníčke MZSR pre epidemiolóiu a súčasne predsedníčke Imunizačnej komisie MZ SR. S pánom Ing. Fillom odborná verejnosť už viackrat diskutovala výsledky diskusii boli kontroverzné, tak ako pre vás žurnalistku zaujímavé, avšak pre odbornú verejnosť mnohokrát poburujúce.

       Prosím, keby ste sa mailovo kontatkovali príp. aj s p. profesorkou a ona by Vám príp. povedala, kto by sa danej diskusie mohol zúčastniť.

       Len vás prosím, aby sa nestalo ako výstup z Vašej diskusie, že bude ofic. stanovisko KU - ako súčasť antivakcinačnej lobby, to by asi ozaj nebolo žiadúce.

       Prajem pekný den

 

Doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc.
konzultant WHO pre TBC
primár I. oddelenia pneumológie a ftizeológie
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie
05984 Vyšné Hágy

phone:+421 52 4414284
mobil:+421 903 720501
fax:+421 52 4497715
mail: solovic@hagy.sk

 

kontakt na p. prof. Hudečkovú: hygi@jfmed.uniba.sk
hudeckova@jfmed.uniba.sk


 

       Takže výsledky diskusií "odbornej verejnosti" so mnou boli "kontroverzné" a "pre odbornú verejnosť mnohokrát poburujúce". V takom prípade by ma veľmi zaujímalo, či pre odbornú verejnosť nie je poburujúce, že jej zástupca - doc. Solovič - odporúča očkovanie starých ľudí vakcínou, ktorá obsahuje nie práve zanedbateľné množstvo chemickej látky, používanej nacistami ako smrtiaca injekcia???

 

       Odkaz na tento článok bol hneď po zverejnení zaslaný e-mailom priamo doc. Solovičovi aj s prosbou o oficiálnu reakciu, ktorú by sme mohli zverejniť na našich stránkach.

 

       Krátku (2 min.) reláciu s doc. Solovičom, ktorá odznela v piatok 27.IV.2012 o 938 na rozhlasovej stanici Slovensko, si môžete stiahnuť tu. (ani nie 1 MB)

 


Napísanie a zverejnenie tohto komentára zabralo autorovi takmer 2 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.

 

Diskusia: Práve skončil Európsky debilizačný týždeň 2012

Do you want to sell your kidney

Dr George Sunta | 11.07.2022

Do you need cash for health care costs or paying debts or in a state of financial breakdown? Consider selling your kidney.. Contact via Email : apollohospitalkidneydep@gmail.com OR what'sApp me +917578081624

Do you need cash for health care costs or paying debts or in a state of financial breakdown? Consider selling your kidney.. Contact via Email : apollohospitalkidneydep@gmail.com OR what'sApp me +917578081624

Do you need cash for health care costs or paying debts or in a state of financial breakdown? Consider selling your kidney.. Contact via Email : apollohospitalkidneydep@gmail.com OR what'sApp me +917578081624

Do you need cash for health care costs or paying debts or in a state of financial breakdown? Consider selling your kidney.. Contact via Email : apollohospitalkidneydep@gmail.com OR what'sApp me +917578081624

Do you need cash for health care costs or paying debts or in a state of financial breakdown? Consider selling your kidney.. Contact via Email : apollohospitalkidneydep@gmail.com OR what'sApp me +917578081624

Do you need cash for health care costs or paying debts or in a state of financial breakdown? Consider selling your kidney.. Contact via Email : apollohospitalkidneydep@gmail.com OR what'sApp me +917578081624


organov

james | 28.04.2017

Doc james
Dobrý deň, volám sa Dr. James Henryho z University of Benin Teaching
Nemocnica, som špecialista na chirurgiu orgánov a my sa zaoberáme
Nákup orgánov od ľudí, ktorí chcú predať, a nachádzame sa
Nigérii, USA av Malajzii, ale naša centrála je v Nigérii. Ak
Máte záujem o predaj obličiek alebo predaj akúkoľvek vašu časť
Telový orgán Kontaktujte nás pre viac informácií. Kontaktujte nás cez
E-mail: jameshenryhome@gmail.com
Dúfam, že počujem od vás.
S pozdravom,
Dr. James
C.E.O
UNIVERZITA BENINU NEMOCNICA PRE UČITEĽSTVO.

Hello

Dr Daniel | 20.02.2017

Ak chcete si kúpiť obličku alebo chcete predať obličku? vy ste
hľadajú príležitosti k predávajú svoje obličky kvôli peniazom
Zlomiť ekonomické dole, a vy neviete, čo robiť, tak nás prosím kontaktujte
dnes a my vám dá dobré množstvo v obličkách. Volám
Dr. Daniel'm nefrológom v UBTH Medical Center. náš
Klinika sa špecializuje na chirurgii obličky, rovnako ako dohodu s nákupom
a transplantácie obličiek zahŕňajúce únie najväčším darcom.
Sme sa nachádzajú v Indii, Turecku, Nigéria, USA, Malajzii. Ak máte
záujem o predaj či kúpu obličku, neváhajte
Kontaktný e-mailom.

E-mail: Doctordaniel95@outlook.com alebo Doctordanielben@gmail.com

Všetko najlepšie.
Dr. Daniel.

:)

answer | 01.05.2012

upps, ani som nevedel, že drvivá väčšina homeopatík z lekární (čiže od Boironu) sú na predpis...to asi v praxi nemfunguje...takže oprava, uvedené homeo z predošlého príspevku nie je na voľný predaj, ale na lekársky predpis, akurát ten predpisujúci lekár musí mať v malíčku Lexikón kouzel, či vlastne pardon..Materia Medica Homeopatica...:)a v príbalovom letáku pre pacienta ešte poznámočku, že "liek nie je klinicky skúšaný"..........
Ale teraz k veci, mali by ste si opraviť jednu dosť vážnu chybu, totiž, že smrteľná dávka fenolu, alebo kyseliny fenolovej je 0,15-1 g/1 kg hmotnosti dospelého človeka!!! Ale to by Vám asi nesedelo do kontextu, že???

Re::)

Ing. Marián FILLO | 01.05.2012

Niekto tu asi nevie poriadne čítať a ešte svoju neschopnosť vystavuje na obdiv. Tak pre nepozorných presná citácia:

"Injections of phenol have occasionally been used as a means of execution. In particular, phenol and cyanide injections were used as a means of individual execution by the Nazis during the Second World War. Originally used by the Nazis in 1939 as part of Action T4, phenol, inexpensive, easy to make and quickly lethal, became the injectable toxin of choice as part of Nazi Germany's "euthanasia" program. Although Zyklon-B pellets, invented by Gerhard Lenz, were used in the gas chambers to exterminate large groups of people, the Nazis learned that extermination of smaller groups was more economical via injection of each victim, one at a time, with phenol. Phenol injections were given to thousands of people in concentration camps, especially at Auschwitz-Birkenau. Approximately one gram is enough to cause death."
https://en.wikipedia.org/wiki/Phenol#Second_World_War

To je vážne tak obrovský problém prečítať si komplet celý článok a v prípade pochybností o uvedených údajoch preskúmať v článku uvedené odkazy na zdroje???

Nie je tam nikde "one gram per kilogram of body weight" ale len "one gram". Huh? Pánu "Answer"-ovi to ale "asi nesedí do kontextu" že???

Navyše, drvivá väčšina údajov o toxicite býva udávaná pre ústne podanie (zjedenie) nie pre injekčné podanie. Tu ale ide jednoznačne (v oboch prípadoch) o injekcie.

Ani to pán "Answer" nevie, že šnupnúť si nejaké množstvo koxu a pichnúť si to isté množstvo koxu je fest veľký rozdiel???

Re:Re::)

answer | 01.05.2012

A Pneumo 23 sa podáva do žily??? že si dovolíte tak odvážne porovnávať...Ale pripusťme Vaše hypotetizovanie - človeče, museli by Vám naraz pichnúť cca 800 Pneumo23, a to priamo do žily!!! Podobne ako by ste museli vypiť naraz cca 25 l kávy, aby ste p.o. prijali smrteľnú dávku kofeínu (150 mg/kg p.o.)
Fakt má zmysel vyťahovať nacistov, len nech to pobúri čo najviac ľudí!!! tomuto ja vravím INTERNETOVÝ GULÁŠ - dobrú chuť!

Re:Re:Re::)

Ing. Marián FILLO | 02.05.2012

Pneumo 23 sa podáva injekčne.
Do žily by sa teda ozaj nemalo, ale pri ozaj nepodarenom pokuse o očkovanie sa to nedá úplne vylúčiť.

Otázkou je, aká je farmakokinetika fenolu, podaného do svalu.
Máte LD100 pre intramuskulárne podanie fenolu? Ja som taký údaj totiž nenašiel. Za takýchto okolností musíme ako worst-case scenario považovať LD100 pre intravenózne podanie za LD100 pre intramuskulárne podanie.

Mimochodom LD100 človek, intravenózne = 1 g fenolu - platí pre zdravého dospelého. Tzn. 1 g zabije naozaj každého. Na zabitie vetchého dôchodcu však stačí pravdepodobne oveľa menej.

A o tom to celé je.

Re:Re:Re:Re::)

answer | 02.05.2012

Ale ja som túto Vašu teóriu pripustil, ale pichá sa niekde na svete viac ako jedna vakcína naraz? Veď jedna vakcína je na hony a na míle vzdialená od 800 vakcín naraz, nech aj podaných do svalu, aby sa dosiahla, opakujem dosiahla čo i len toxická dávka, nieto ešte smrteľná!!! O TOM TO CELÉ JE. O MATEMATIKE!

Re:Re:Re:Re:Re::)

Ing. Marián FILLO | 06.05.2012

Celé to je o pochopení, že na zabitie vetchého starca stačí podstatne menšia dávka než by bola potrebná na zabitie zdravého dospelého, ktorému by bolo treba MOŽNO AŽ (v prípade super odolných zdravých dospelých) 800 dávok, ale v drvivej väčšine prípadov stačí aj PODSTATNE MENEJ.

Však to nie je o ničom inom, len si naštudovať a pochopiť, čo to je LD100 (Lethal Dose for 100%).

Takže rozhodne nie 800x. Veď na drvivú väčšinu zdravých dospelých stačí podstatne menej než 800x (tzn. trebárs LD95 bude výrazne menej než 1 g).

Ktorému dôchodcovi treba koľko vakcín Pneumo 23 aby ho to zabilo? To je prudko individuálne v závislosti od zdravotného stavu daného dôchodcu, jeho aktuálnej schopnosti zvládať toxickú záťaž, veľkosti jeho tela apod. Celý vtip je v tom, že starí ľudia v domovoch dôchodcov, ktorých očkujú proti pneumokokom zo všetkých najviac, sú už spravidla CHRONICKY CHORÍ, čiže na to, aby ich to dorazilo, stačí podstatne menej než 800x Pneumo 23, čo by bola dávka potrebná na zabitie AKÉHOKOĽVEK dospelého, navyše ZDRAVÉHO dospelého, a to ten dôchodca už spravidla nie je.

Koľko vakcín Pneumo 23 teda treba na zabitie jedného zo 100 chronicky chorých (LD1)?
Toto je pre mňa veľká NEZODPOVEDANÁ OTÁZKA, pritom ZÁSADNÁ otázka. Možno pri zobratí do úvahy aktuálneho zdravotného stavu dôchodcovskej populácie na Slovensku to bude len 1 vakcína. Možno dokonca tá 1 vakcína Pneumo 23 bude stačiť na zabitie 2% vetchých chronicky chorých starcov (LD2), možno to dokonca bude 10% (LD10)... NEVIEME!

A čo je na tom najlepšie - celé to je úplne zbytočným rizikom, pretože očkovanie proti pneumokokom u starých ľudí NEFUNGUJE:
https://www.slobodavockovani.sk/news/ockovanie-dochodcov-proti-pneumokokom-bude-zrusene-kedze-nefunguje/
Presne tak, ako u nich nefunguje očkovanie proti chrípke, keďže to množstvo antigénov, ktoré bežne stačí na vyvolanie primeranej imunitnej odpovede u zdravého dospelého, nestačí u starca:
https://www.slobodavockovani.sk/news/stvornasobne-silna-super-vakcina-proti-sezonnej-chripke-agresivne-vnucovana-seniorom/

Takže áno - je to o matematike. A o toxikológii. A o geriatrii.
O SPRÁVNE APLIKOVANEJ MATEMATIKE.

Re:Re:Re:Re:Re:Re::)

a | 06.05.2012

Takže Vami aplikovaná matematika znamená, že ak má byť vakcín menej ako 800, tak v pohode stačí jedna jediná??? Podľa mňa to nestačí ani na muchu, nie na chronicky chorého seniora...Vás však zrejme nepresvedčím, možno keby ste boli vy sám toxikológ, lekár-praktik, a nielen laický hypotetik a teoretik, by ste videli, ako ďaleko ste od pravdy.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re::)

Ing. Marián FILLO | 07.05.2012

Netvrdím, že stačí jedna jediná.
Tvrdím, že to nevieme. A to je, myslím, dosť vážny problém.

Re::)

Lucia | 01.05.2012

Neviem odkial mate tuto info, ale homeopatika, ako monokomponentne, tak aj polykomponentne su volnopredajne. ;-)

Re:Re::)

answer | 01.05.2012

Nech sa páči, prezrite si dôkladne tento 20-stranový zoznam ;)
https://www.adcc.sk/web/humanne-lieky/atc-skupiny/v03ax/ine-lieciva.html?page=1 snáď sa Vám podarí ho rozkliknúť, alebo celý prepísať, aby sa zobrazil.

Re:Re:Re::)

Lucia | 03.05.2012

Ďakujem za zoznam, keďže sama pracujem v lekárni, uisťujem Vás, že homeopatia je voľnopredajná. Skúste zajtra zbehnúť do najbližšej lekárne a vypýtajte si niečo z tohto zoznamu a potom napíšte prosím tu, že či si niekto od Vás pýtal nejaký recept.

Re:Re:Re:Re::)

answer | 03.05.2012

Väčšina homeopatík od Boironu je na recept, a je ich mrte...a tie známe, otrepávané v reklamách sú oficiálne voľnopredajné, ale je ich menšina, ak ste si dobre všimli. Takto som to aj písal. Ale vyskúšam niekedy Váš návrh zrealizovať..som zvedavý, ako pochodím. Teraz mi napadá, mohol by som vypýtať napr. ten s fenolom v nízkom riedení, napr. D6, ak taký jestvuje, tam je pravdepodobné, že nejaká jedna molekula fenolu by da tam mohla nachádzať...

Re:Re:Re:Re:Re::)

Lucia | 03.05.2012

Heh, covece, Vy ste mierne mimo. Takze takto, pokial viem, tak zatial od Boiron-u existuju jednozlozkove homeopatika na SK väcsinou len v riedeni CH( centemizalne riedenie podla Hahnemanna). To vami spominane D ( decimalne)riedenie sa vyskytuje v polykomponentnych (teda viaczozkovych) homeopatikach.A ano oficiane su na recept, ale vysvetlovat ze preco a ako a naco by bolo s Vami na velmi dlhu konverzaciu. Takze existuje velmi jednoduchy sposob, ako zistit, ci mam pravdu ja , alebo vy-skocte si do lekarne a vypytajte si lubovolne homeopatikum-napr tu uz vami spominanu kys.karbolovu-Carbolicum acidum-napr. CH15...

Re:Re:Re:Re:Re:Re::)

answer | 04.05.2012

Vážená pani/slečna, som písal, že neviem, či takéto riedenie v lekárni zoženiem, takže nie som "mierne mimo", pretože svoju nevedomosť a hypotézu som dopredu avizoval...Nebojte sa, budete prvá, koho budem o výsldeku svojho prieskumu informovať. Faktom však je, že homeopatia v lekárňach je jeden veľký podvod:
https://www.sysifos.cz/index.php?id=vypis&sec=1295007363
Ale majitelia lekární jasajú, že majú o jeden biznis navyše...

Re:Re:Re:Re:Re::)

Lucia | 03.05.2012

* centezimalne

Re:Re:Re:Re:Re::)

Lucia | 03.05.2012

A vobec si mysllim, ze cela tato diskusia okolo homeopatik je absolutne mimo temy. Ved ked nechcete, tak ich nekupujte -resp. si ich nenechajte predpisovat ( kedze su LEN na lekarsky predpis ;-) ) Homeopatiu Vam nikto nenanucuje mate v nej slobodnu volbu rozhodnut sa bud pre, alebo proti, co sa o vakcinach z väcsej casti povedat neda..

Re:Re:Re:Re:Re::)

Lucia M | 06.05.2012

osobne si chodím kupovat homeopatiká "Sepiu officinalis" a "Rhus toxicodendron" do lekárne a bez receptu a neviem o nijakej reklame kde by spomínané homeopatiká figurovali. Takže o čom?

Re:Re:Re:Re:Re::)

Lucia M | 06.05.2012

Ešte jedna velmi dôležitá vec: je jedno čo je napísané v zozname liekov akože "na predpis". V praxi je každej lekárni úplne jedno či máte predpis alebo nie, je to len obchod a oni chcú predať - samozrejme potichu, aby druhý nevedeli. Čiže ak je lekáreň plná ludí, bez receptu Vám lieky na recept nedajú. Ked sú tam 1-2 zákazníci pri vedlašom okienku, predajú Vám potichu hocičo. Ja si takto chdím kupovať sem-tam napr. Algifen, ktorý je tiež výhradne na predpis, a homeopatiká - je úplne jedno aké- Vám dajú bez receptu aj ked je tam natrieskané. Je to len osobná skúsenosť , začala som to robiť takto ked mi to jedna zdravotná sestrička povedala. Nuž, robí sa to , a ja som sa zbavila postávania u lekára len kvoli receptu

Re:Re:Re:Re:Re:Re::)

answer | 07.05.2012

V poriadku, ja som nikde netrvdil, že prax je takáto, ako píšete Vy. Písal som len, čo je oficiálne. Pri homeo sa ani nečudujem, že by predali aj decimálne riedenie strychnínu (také, kde by teoreticky nejaká tá molekula strychnínu mohla byť), nóvum pre mňa od pani/slečny Lucie bolo, že Boiron na SK má schválné len centezimálne riedenia..takže naozaj nie je o čom...
Ja som zažil aj situáciu v BA - potreboval som súrne ATB pre svoje dieťa s akútnym uroinfektom, prázdna lekáreň, vytasil som svoj OP, pretože som lekár, ale magistra bola neoblomná...takže nie všade je všetkým všetko jedno, nie je to len o biznise.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re::)

Lucia M | 13.05.2012

Zaujímavé že Vám vadia práve homeopatiká, ale napr wallmark vitamíny a šumáky nie. To je čistý humus. Na tom lekárne nezarábajú? Veď napr. Marťankovia sa predávajú na kilá. Tiež je to určené pre zdravie človeka. Deti majú z toho ťažké alergie, dokonca som počula o hospitalizácii po užití jedinej tabletky, taká silná alregická reakcia na to bola. O samotnej ATB a tzv. liečbe uroinfektov by som mohla napísať román, vďaka nim som skončila v nemocnici so zápalom obličky a v rovnakom čase som mala nábeh na hepatitídu (po 2rokoch sústavnej liečby uroinfektov pomocou ATB). To na margo toho čo sa predáva v lekárňach, predpisuje a má pomháť liečiť. Na homeopatiká som zatiaľ nič zlé nepočula, nikto z nich neomdlel, neumrel, nemal alergie. Práve naopak. Predpisuje a odporúča ich aj mnoho ludí s titulmi pred menom, za menom. Homeopatiká stoja prá korún, človeka vyliečia, musí to byť zisk jak sviňa. Porovnávať neporovnateľné : čiže fenol ústami vs fenol do svalu nemá štipku logiky, hlavne od niekoho kto je vysokoškolsky vzdelaný.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re::)

answer | 13.05.2012

Vás som s uroinfektom nevidel, ale svoje dieťa, ktoré plakalo od bolesti vždy, keď čúralo a videl som ako pri tom vycikalo hnis...to som videl na vlastné oči. A tiež vybralo niekoľko ATB (určite ich nebralo 2 roky!,), ale aj brusiniek od Swissu a probiotík "na kilá", lebo bacil sa stal žiaľ rezistentný, ale odvtedy akoby uťal...A tiež som videl na sone jej rozšírenú panvičku na jednej z obličiek na začiatku a efekt liečby bol, že teraz má obličky štrukturálne v norme a nemusíme ísť na i.v. urografiu...neviem, či ste už počuli o refluxe u detí, ale to je jedno.

Ak ste o nežiadúcich účinkoch homeopatík fakt nepočuli, tak si, prosím, zložte ružové okulire a trochu sa začítjte, ak toho na Vás nebude veľa:
https://modlitba.sk/htm/okultizmus/prace/prace/homeopatia_1.htm
https://modlitba.sk/htm/okultizmus/prace/prace/homeopatia_2.htm
https://modlitba.sk/htm/okultizmus/prace/prace/homeopatia_3.htm
https://modlitba.sk/htm/okultizmus/prace/prace/homeopatia_4.htm
V poslednej časti sa píše o konkrétnych prípadoch.

Môj názor je, že poväčšine homeopatikum pôsobí na ľudí placebo efektom, lebo ľudia s vážnymi vecami ešte stále idú skôr za lekárom ako za liečiteľom.
Nedávno mi jedna pani ukazovala 3 strany A4, lebo bola u homeopatky s titulom MUDr. pred menom, vraj jej dali pod pazuchu nejké kyvadielka, z nich išli káble do nejakého stroja, veľa sa toho nevypytovali a o 10-15 minút vyšli zo stroja tie 3 lajstrá popísané veličinami, aké som ešte v živote nevidel, vraj to boli jej výsledky...potom jej pani doktorka predala homeopatickú mastičku do nosa, lebo sa sťažovala hlavne na upchatý nos. Nepovedala im, že prišla hlavne preto, lebo má nález na krku (podozrivo zväčšené lymfatické uzliny) a má ísť na operáciu, aby jej ich vybrali a mohli stanoviť diagnózu podľa histológie uzlín.
A bola zvedavá, či na to prídu sami. A neprišli. Zapýtali 66 eúr za 1/2 hodky a bolo. Toť nedávna skúsenosť.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re::)

Lucia M | 14.05.2012

Vy stema s uroinfektom nevidel, ale moji doktori ano. Bolo im to asi jedno, že nemožem ani len žiť a napchávať ma ATB je podla Hippokratovej prísahy asi OK, lebo 2 roky nonstop užívania ATB asi neškodí. Ved čo , sme pre nich len číslo.Že som si odležala kvoli tomu v nemocnici a odfajčili mi pečeň je tiež OK. Titul pred menom Mudr. Z mojho takmer 5 ročneho utrpenia ma dostali silne koncentraty bylin, odvtedy mam pokoj, je to už 9 rokov. Cela rodina sme len na bylinkách a odvtedy sme zdravi, moj syn ešte nikdy nebral ATB a to ma 6 rokov. Vela Mudr robí homeopatiu, tak ako vela Mudr robí len klasickú medicínu a uznávajú len patentované lieky, odpísať všetkých homeopatov liečiteľov na základe jednej tety? Moja mama merala špeciálnym prístrojom ľudí asi 7 rokov v kuse, pomohla väčšine z nich a naprávala veci čo doktori pohnojili alebo aj nezistili. Titul nemala žiadny a doktorom by mohla prednášať. Lenže doktori sú slepí a hluchí, budú si mleť to isté dokola čím ich kŕmila lekárska fakulta, je to čistý výplach mozgov, sektárske myslenie. Momentálne poznám len 3 dobrých doktorov zaoberajúcich sa celostnou medicínou, a to som ich v živote stretla stovky

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re::)

answer | 14.05.2012

Prepáčte, ale tvrdiť "moja mama merala špeciálnym prístrojom ľudí asi 7 rokov v kuse, pomohla väčšine z nich a naprávala veci čo doktori pohnojili alebo aj nezistili." tým mi ozaj mozog len preplachujete...Viete, Vy sa riadite dojmami a pocitmi..napriek tomu zrejme využívate služby verejného zdravotného poistenia. Veľa zdaru.

Re:

Michaela | 15.05.2012

Chápem Vaše pobúrenie ohľadne tej panej, ktorú ste opísali, že bola na tom prístroji a výsledok, ako aj priebeh toho vyšetrenia - ale to nemalo s homeopatiou nič spoločné, azda možno len to, ak jej dali nejaké homeo lieky v nízkych potenciách. Ak sa niekto rozhodne liečiť homeopaticky, nech vyhľadá klasického homeoapata, uňho sa s niečím takýmto nestretne. Nechcem konkrétne Vás presviedčať o účinkoch a výsledkoch homeopatie, každý máme právo sa liečiť spôsobom, ktorý našej rodine najviac vyhovuje. Nám homeopatia veľmi pomohla a pomáha na všetky problémy, ktoré sa u nás vyskytnú - od závažných až po jednoduchšie, a som rada, že existuje metóda liečby, ktorá nás lieči a zároveň nedevastuje. Len som chcela nasmerovať ľudí, ktorí hľadajú pomoc homeopata.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re::)

Lucia M. | 16.05.2012

No vidím že niekto tu riadne trpí komplexami všeho druhu, je to len Váš osobný problém, to si vyriešte sám so sebou.Za mojou mamou plače dodnes den vela ludí ktorým pomohla a ďakujú že ju vobec stretli, za to za Vami ani pes neštekne, lebo pre ludí robíte akurát tak velké prt, Vaše reči sú len kontraproduktívne a plné hnevu , ten Vás osobný zaujatý postoj bude asi hlbšieho rázu , asi Vám deti na pieskovisku hračky kradli. Služby verejného zdravotníctva nevyužívam ani ja ani moj syn, doktorom nechodíme lebo nič nevedia, všetko si vieme liečiť sami. Bojujem za to aby sa zrušilo to výpalné, ktorému vy hovoríte zdravotné poistenie. Ked sa dostanem náhodou do nemocnice tak verte že len vtedy ked ma tam v bezvedomí niekto prinesie. Veľa zdaru aj Vám a hlavne prebudenie sa zo sna !

Re:

Michaela | 15.05.2012

Začítala som sa do odkazov, ktoré ste uviedli. No, len sa neviem vyznať v jednej veci. Dnes panuje v kresťanských kruhoch názor, že homeopatia je mágia (alebo placebo - čo sa dosť vzájomne vylučuje), ale na druhej strane cirkev ako taká homeopatiu neodmieta. Veď Matka Tereza používala aj homeopatiká v ošetrovniach v Indii (dnes je blahoslavená) a Misionárky lásky sa dodnes v homeopatii vzdelávajú, keďže v Indii je niekoľko homeopatických dispenzárov.
Funguje tam Nemocnica Otca Mullera, kde sa nachádzajú aj college - ako klasickej medicíny, tak aj homeopatie a konkrétne tú homeopatickú sponzoruje katolícka diecéza v Mandžalore.
https://www.fathermuller.com/
Prečo pápeži ako Gregor XVI., Pius IX., Pius X., Pius XII., Pavol VI. a dokonca ešte aj Ján Pavol II. oceňovali rádmi Sv. Gregora Veľkého a Sv. Silvestra homeopatov za úspechy v boji s cholerou, či svojich osobných homeopatov? Znamená to, že títo pápeži boli posadnutí diablom? S tým by som nesúhlasila.
Dokonca aj reformovaní - evanjelici ju využívali, napr. Hurban, možno sa o tom, ako si pochvaľoval homeopatiu, dočítať v biografii od Miroslava Hvožďara z roku 2008, kde cituje Hurbanove zápisky.
Keď sa pozriem na historické fakty, ako i na skúsenosti našich súčasníkov napr. zo spomínanej Indie, a na rozruch okolo nejakého pomyselného diablika , ktorý čaká v laktózovej guľke... nuž, nech si na to urobí názor každý sám...

Re:Re:

answer | 15.05.2012

Smiem sa teda ja Vás spýtať, kto je to ten "klasický homeopat"?
Prečo by ním nemohla byť práve táto pani doktorka?
Ja som sa nepoburoval, len som napísal "toť nedávna skúsenosť", nebolo tam ani slovko nejakej mojej emócie, či už negatívnej, alebo pozitívnej. Pani dostala mastičku v decimálnom riedení (čo asi nebude nízke), pôvodne sa mi nezdalo dôležité to spomínať, ale vôbec prvý-krát som držal v rukách takýto prípravok (D-éčkový) a prečítal si jeho zloženie...okrem iného sa v ňom nachádzalo toto: v riedení D8 -ortuť, v riedeí D12 hnis z nosovej sliznice....ehm-ehm, fakt chutné.

A chcelo by to uviesť zdroje vyššie spomínaných tvrdení...ja som o tom ešte nepočul...pozerám, že špitál otca Mullera fakt jestvuje, ale fakt, že v r.1880 jeho základy položil nejaký jezuita (SJ), ešte neznamená, že je to organizácia podporovaná katolíckou cirkvou..

Prečítajte si ešte raz, ako treba chápať vyjadrenie KBS z r. 1996:
"Ako treba chápať uvedené vyhlásenie KBS nedávno na stránkach Katolíckych novín objasnil sám predseda Rady KBS pre Vedu, vzdelanie a kultúru biskup Mons. František Rábek. Rád by som Vám ho teraz zacitoval: „Pozornosť sa sústredila na medicínsko-vedeckú stránku tejto metódy. Preto sa vo vyhlásení hovorí, že nejde o záležitosť viery ale vedy. Z rozhovoru oboch strán bolo jednoznačné, že zástancovia homeopatie nemali nijaké vedecky preukázateľné argumenty na vysvetlenie účinnosti tejto metódy. Vyhlásenie preto apelovalo na nutnosť rozumového zdôvodnenia homeopatických liečebných postupov a súčasne na morálnu zodpovednosť lekárov za používanie takýchto liekov a liečebných postupov, ktorých správnosť a účinnosť je vedecky podložená.Z uvedeného vyplýva, že nik sa nemôže na toto vyhlásenie odvolávať v tom zmysle, akoby deklarovalo homeopatiu za zlučiteľnú s kresťanskou vierou. Ono iba jasne vyjadrilo, že sa o probléme nediskutovalo z hľadiska viery a že ho treba riešiť na rovine rozumu a vedy – lebo tam medicína patrí.Medzitým sa nahromadilo veľa skúseností s aplikovaním homeopatickej liečby. Zdá sa, že predstavitelia tejto metódy zámerne zdôrazňujú duchovnú zložku ako príčinu účinnosti homeopatík a tieto zasa spôsobujú rozličné následky aj na duchovnom živote pacientov. Tento jav, ktorý v roku 1996 nevystúpil ešte do popredia a ktorý sa už jasne týka aj problematiky viery, by si vyžadoval dôkladné posúdenie zo strany odborníkov Rady KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru, ako aj zo strany bioetickej subkomisie Teologickej komisie KBS, aby sa tak veriacim mohlo poskytnúť zodpovedné stanovisko z hľadiska viery a morálky. Mám nádej, že k tomuto preskúmaniu a následnému vyhláseniu čoskoro príde.“

Bolo by to veľmi jednoduché, ak by v "laktózovej guľke" čakal nejaký diablik...btw, ak si teda plne uvedomujete, že Vás a Vašu rodinu "liečia" laktózové guľky, čo alebo KTO si myslíte, že Vás "lieči"? A ako...?

Re:Re:Re:

Michaela | 15.05.2012

Ak netušíte, kto je to klasický homeopat, čo je to klasická homeopatia, a že tie D-potencie sú naozaj veľmi nízke, je zaujímavé s akou vehemenciou sa púšťate do diskusie o homeopatii. Ak chcete nájsť odpovede na Vaše otázky, študujte buď na internete, alebo, ideálne, primárne zdroje. Ak s homeopatiou principiálne nesúhlasíte a nechcete ju využívať, nevidím dôvod, aby sme si tu niečo vzájomne dokazovali. Ako som napísala, každý si volíme, čo považujeme pre seba za najlepšie a najsprávnejšie.

Re:Re:Re:Re:

answer | 15.05.2012

Veď ste mohli kľudne odpovedať, ma to zaujíma, na čo som sa pýtal...a nie ma tu hneď známkujete.....takže beriem späť, že riedenie, či vlastne "potencia" D8 nie je nízka. Svojou poznámkou som chcem vyjadriť skutočnosť, že do riedenia D6 (pokiaľ mám správne informácie z internetu) sa v prípravku môže vyskytovať nejaká tá molekula látky, ktorá sa riedila...môj sedliacky rozum mi vraví, že je tým pádom vyššia pravdepodobnosť, že nejaká (zabudnutá) toxická látka spôsobí nežiadúci účinok (o čom som na internete tiež našiel záznamy), ako keď je prípravok viac nariedený, teda pardon "potentnejší" ..šarlatánstvo......prepáčte teda, ak Vás pohoršujem, ale je mi dosť smiešne, že veríte, že Vás liečia laktózové guličky...

No pozerám na nete, odkiaľ pochádzajú informácie, že katolícka cirkev nemá nič proti homeopatii a vraj JP2 mal svojho osobného homeopata...je toho dosť a vždy je to zdroj propagujúci homeopatiu, takže to beriem ako JPP. Čítal som viacero životopisov Jána Pavla II a nikde som takúto informáciu nenašiel. Je mi jasné, že Petrovi nástupcovia sú v otázkach, ktoré sú mimo vierouky opatrní, ale žeby priamo podporovali homeopatiu...to je podľa mňa výmysel, prekrútený fakt, propaganda...sorry, ak mi to nedoložíte niečím relevantným, tak sa tu síce môžete hrať na homeo-znalú osobu, ale mňa to neohúri...........

Re:Re:Re:Re:Re:

Michaela | 15.05.2012

Teším sa z Vašej dobrej nálady a aj zo zdravia mojej rodiny. Nepohoršujete ma svojím názorom na homeopatiu, skôr trošku tým arogantným tónom - na to som v diskusii medzi ľuďmi dosť citlivá. To, že nás homeopatiká liečia nie je u mňa po rokoch skúseností v rovine viery, ale presvedčenia. Historické udalosti, o ktorých som sa zmienila, sú overiteľné a podložené archívnymi dokumentmi - listiny, kroniky..., dobovou tlačou a korešpondenciou, pri podrobnom skúmaní by ste došli k titulom a článkom s bibliografickými odkazmi na zdroje (tie s citáciami sú najmä v angličtine). Verte mi, nepotrebujem svet presvedčiť, aby sa liečil homeopaticky, ani ohurovať. To som napísala hneď na začiatku. Ale bolo by fér, aby sa nešírili dezinformácie, ktoré práve z kresťanských kruhov často zaznievajú. Do diskusie som sa zapojila preto, aby som pridala ďalší uhol pohľadu. Keď bude niekto túto diskusiu čítať (hoci pochybujem, či je to vôbec ešte niekto okrem nás dvoch), prečíta si Váš pohľad na vec, ako aj môj, a zhodnotí slobodne sám pre seba všetky informácie. Prajem Vám všetko dobré (ak ste mi aj nič neuverili, toto berte naozaj vážne).

Re:Re:Re:Re:Re:Re:

answer | 16.05.2012

Akokoľvek by som Vás chcel brať vážne, tak bez tých bibliografických odkazov mi to proste nepôjde..asi Vás už teda vôbec nepresvedčím, aby ste mi uľahčili hľadanie...fakt som nič dôveryhodné nenašiel, práve mám pocit, že v kresťanských diskusiách, kde je takýchto debát neúrekom, tak sa právom ľudia pýtajú -"čo je to za zdroj?", prečo až po smrti pápeža niekto tvrdí, že mal osobného homeopata? kde je o tom aspoň písmenko? .....neskúsite ešte raz, dať niečo, čo by stálo za to? či ste to už so mnou zabalili?

Re:Re:Re:

Michaela | 17.05.2012

Viete, neraz som sa dostala do diskusie o homeopatii. A mám takú skúsenosť, že ak sa človek pýta preto, že len chce oponovať a hľadať chyby, môžete uviesť tisíc odkazov, márne... Možno to nie je Váš prípad, hoci podľa Vašich reakcií nielen na moje príspevky to zatiaľ nevyzerá inak (zámerne píšem zatiaľ, lebo nerada škatuľkujem ľudí). Preto som sa naučila odpovedať tomu, kto sa pýta, lebo potrebuje pomoc. Diskusie "kto z koho" neprinášajú osoh ani jednej strane. A práve preto aj hovorím, všetko, čo som písala, je historicky overiteľné, hľadajte, uvidíte, že nájdete. Ak to ale pre Vás nie je téma, ktorá by ovplyvňovala Váš život, tú námahu nemusíte vynaložiť. A záverom ešte, aby sme sa nebavili len o historických postavách, poznám niekoľko kresťanov, konkrétne katolíkov, ktorí homeopatiká zdarne užívajú, a nijako to neovplyvňuje ich vieru, duchovný život a osobnosť. A poznám aj veriacich rodičov, ktorí by chceli dať dieťaťu, ktoré má brať už štvrté ATB za dva mesiace, niečo iné než chémiu, ale dozvedia sa, že homeopatia je niečo zlé, a tak je ich dieťa odsúdené na branie liekov s ťažkými nežiaducimi účinkami, ktoré už reálne negatívne ovplyvňujú človeka na fyzickej a neraz aj na psychickej úrovni (čo sa dá ľahko overiť v príbalových letáčikoch). Preto nech každý skúma a premýšľa. Nemali by sme čakať, že nás niekto bude o niečom donekonečna presviedčať. A Vy určite ste hľadajúci a skúmajúci človek, inak by ste neboli v tejto diskusii a na tejto stránke, preto verím, že na presviedčanie nie ste odkázaný. S prianím všetkého dobrého, Michaela.

Re:Re:Re:Re:

answer | 17.05.2012

Ďakujem, Michaela, za peknú reakciu:) určite hľadať budem, som snáď dúfal, že mi to uľahčíte...zatiaľ budem svojich pacientov rozhodne od homeopatie odhovárať, tak, ako to chápem podľa svojho vedomia a s najlepším svedomím "nihil nocere". A zatiaľ som si na 99,9% istý, že to "zatiaľ" ostane "navždy", napriek všetkej mojej snahe o hľadanie objektívnej overiteľnej pravdy.

Nie je tragédia, ak katolíci berú homeo..ak sú to laici a homeo im odporučí napr. sused-lekárnik, v najlepšom úmysle samozrejme, napr. ako aj Vy. Tam funguje placebo efekt.

Následy na duševnom a duchovnom zdraví sa môžu ale dostaviť, ak človek, napr. ak istý čas nežije s Bohom (čo býva hlavne vtedy, ak má ťažký hriech) začne pomaly postupne v homeo veriť, spraví si z neho kult a ten kult prerastie do zbožšťovania homeopatika..a na Boha sa prestane spoliehať. Vtedy sa môžu dostaviť tríznivé sny, nevysvetliteľné pocity úzkosti, agresivity, nechuť k modlitbe, atď. Lenže toto si málokto uvedomuje a samozrejme sa to aj ťažko dokazuje, že sa za tým všetkým môže skrývať "duch" homeopatie. Duch, ktorému človek otvoril cestu, hoc nevedomky.

Nie je to len teória, osobne poznám 2 takéto rodiny, obe katolícke, jedna dokonca v počas liečenia výlučne homeopatikami praktizovala svoju vieru ako aj predtým, pravidelne pristupovali k sviatostiam. A po úplnom skončení s homeopatikami sa aj ich duševné a psychické trápenie skončilo. A na nete nájdete snáď aj Vy veľa podobných svedectiev.

Re:Re:Re:

Michaela | 15.05.2012

Aspoň k tej podpore homeopatickej školy katolíckou diecézou:
https://www.fathermuller.com/homeopathiccollege/

a (akože)fenol v homepatikách Vám nevadí???

answer | 01.05.2012

https://www.adcc.sk/web/humanne-lieky/spc/carbolicum-acidum-spc-114846.html

Jasné, že nie, veď sa tam nenachádza (ha-ha-ha), i keď príbalový leták ho udáva ako účinnú látku! Lenže kde by sa napr. do granúl pomestil, keď 100 g týchto guličiek obsahuje 85 sacharózy a 15 g laktózy? Alebo žeby? Viete o tom niečo? A možno potom tento zázrak alternatívnej medicíny podávať deťom? Keď nejestvujú kontraindikácie (podľa výrobcu)! a (akože)liek je voľnopredjný a o jeho použití sa má tápjúci pacient poradiť s lekárom alebo lekárnikom, ktorí sa o nich nikdy nič neučili???

Re:a (akože)fenol v homepatikách Vám nevadí???

Ing. Marián FILLO | 01.05.2012

A čo má ako byť, že je fenol aj v nejakom inom medikamente než vo vakcíne Pneumo 23?

To je akože dôkaz čoho???

Navyše táto stránka nie je o homeopatii a ak je tu niečo o homeopatii, tak výlučne v súvislosti s očkovaním.

Ale pre nechápavých: účinné látky v homeopatii sa tzv. "potencujú", tzn. mnohonásobne sa riedia a pretrepávajú, takže vo výslednom výrobku vyššej potencie už možno nie je ani molekula pôvodnej účinnej látky. Je mi teraz srdečne jedno, či také homeopatikum má alebo nemá účinok (či už priaznivý alebo nepriaznivý), podstatné je, že v tom homeopatiku už prakticky nijaký fenol nie je, čo teda rozhodne nemožno povedať o vakcíne.

Re:Re:a (akože)fenol v homepatikách Vám nevadí???

answer | 01.05.2012

jasné - o homeopatikách len v dobrom, veď to nemôže uškodiť, keď tam nič nie je (ha-ha-ha) - ak by sme mali prijať "potencovanie" nie ako blud, ale ako reálny fakt, totiž, že čím nižšia koncentrácia, tým väčší účinok účinnje látky, ako fakt, ktorý je všade a vždy platný, tak si môžme pokojne pichať koxu od rána do večrera a nič nám nie je, že???

Re:Re:Re:a (akože)fenol v homepatikách Vám nevadí???

Ing. Marián FILLO | 02.05.2012

Opakujem: je mi srdečne jedno, či homeopatikum s fenolom ako účinnou látkou má alebo nemá akýkoľvek účinok. Podstatné je, že v ňom prakticky žiadny fenol nie je (možno ani jedna jediná molekula).

Týmto považujem diskusiu o fenole v homeopatiku vs. fenole vo vakcíne Pneumo 23 za ukončenú.

Re:Re:Re:Re:a (akože)fenol v homepatikách Vám nevadí???

answer | 02.05.2012

V poriadku, to bolo len na margo...hoci okrem tohto homeopatika jestvuje mnoho produktov, ktoré fenol SKUTOČNE obsahujú (napr. fenol je východisková molekula pre výrobu aspirínu, nedávno sa používal dokonca v lekárskej kozmetike ako chemický píling pri liečbe ťažkého akné), tiež v dávkach na hony a na míle vzdialených od toxickej či letálnej dávky pre fenol. Nemusíte hneď vydávať hoaxy, strašiť ľudí nacistami a vytvárať (s prepáčením) paranoidné teórie, len toľko som mal na srdci.

Re:Re:Re:Re:Re:a (akože)fenol v homepatikách Vám nevadí???

Ing. Marián FILLO | 06.05.2012

Hoax to naozaj nie je, pretože tá látka je prudko smrteľná, ba dokonca práve na tento účel (zabíjanie) bola húfne využívaná.

Všimnite si, že v článku kladiem otázku:
"Koľko chronicky chorých dôchodcov asi tak "zarve" po očkovaní proti pneumokokom, v rámci ktorého dostanú 0,125% dávky fenolu, zaručene smrteľnej pre zdravého dospelého človeka?"

Ja to neviem, ani sa nehrám na to, že to viem. Vy sa však hráte na to, že viete niečo, čo vyvracia akúkoľvek možnosť, že by dôchodca umrel na následky očkovania vakcínou Pneumo 23, presnejšie: na následky injekčného podania fenolu v rámci tohto očkovania. Keď sa ale pozrieme bližšie na Vaše "argumenty", tak zistíme, že
1. porovnávate neporovnateľné (homeopatiká, ktoré možno neobsahujú ani jedinú molekulu fenolu, s vakcínou s 1,25 mg fenolu).
2. neviete, že staršiemu chronicky chorému človeku stačí podstatne menej na to, aby ho to dorazilo, než dokonale zdravému dospelému v rozkvete životných síl.
3. používate matematiku (ba dokonca sa tým chválite) z toxikologického a geriatrického hľadiska úplne neúnosným spôsobom.
4. snažil ste sa ohúriť tým, že LD100 pri orálnom podaní je viac než 1 g fenolu, nechápajúc, že vakcína Pneumo23 sa nepodáva orálne, a keď som Vás na tento vážny prešľap upozornil, reagoval ste "taktným mlčaním".
5. nebol ste si ochotný pozorne si prečítať zdroje, na ktoré v článku jasne odkazujem a na ktorých sú založené moje tvrdenia a otázky, vyslovené v článku, napriek tomu ste však hneď ako veľká voda mal plnú hubu kritiky, ktorá sa celá ukázala byť totálne mimo.
atď. atď.

Takže na jednej strane som ja vyslovil, myslím, veľmi vážnu otázku (ktorú ste však - nechápem prečo - označil za hoax), na druhej strane sa tu Vy zúfalo snažíte nájsť sebemenšiu chybičku na mojej argumentácii, ale - ako sa nakoniec ukazuje - úplne márna snaha.

Ja viem, vakcinacistická dogmatika je mocné náboženstvo a upozorňovanie vakcinacistov na vážne rozpory ich dogiem voči tvrdej realite ich asi dooosť bolí.

Záver: HOAX je Vaša bezzubá kritika, nie môj pôvodný článok.

Teda je tu ešte jedna možnosť, ktorá by to celé mohla vysvetliť, a ktorú som zatiaľ nedokázal spoľahlivo vylúčiť, t.j. že:
Answer = doc. Solovič

:-)

Re:Re:Re:Re:Re:Re:a (akože)fenol v homepatikách Vám nevadí???

answer | 06.05.2012

Pán Fillo, tak najskôr ste sa ma pýtali, či nie som istá profesorka, alebo jej rodina, alebo stúpenec jednej politickej strany..teraz špekulujete, že som doc.Solovič...vylučujte si čo chcete, ale pre mňa ste len paranoik....no komment.

Zistite si, kde všade v našom životnom prostredí sa fenol a jeho oveľa toxickejšie chlorované zlúčeniny nachádzajú, dajte si skontrolovať napr. vodu zo svojho vodovodného kohútika, alebo si zistite, či náhodou niekto vo Vašom okolí nekúri uhlím,... a verte mi, že je toho oveľa viac ako 1,25 mg fenolu v Pneumo23, a že z toho nekapeme ako muchy...Ak bude mať Vaše bádnie a teoretizovanie aj nejaké praktické dôsledky a konania, potom budete pre túto spoločnosť (možno) aj trochu užitočný. Inak sa len bavkáte od počítača a napr. aj netaktnosťou svojho slovníka len dokazujete svoju detinskosť.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:a (akože)fenol v homepatikách Vám nevadí???

Ing. Marián FILLO | 07.05.2012

Ja neviem, kto ste, a ani sa na to nehrám (iba kladiem otázku), pretože - na rozdiel odo mňa - sa skrývate za anonymnú prezývku "Answer".

Keďže však razím prístup "podstatná je myšlienka, nie jej autor", tak Vám napriek tomu odpovedám na Vaše námietky.

Či už ste Solovič, Krištúfková alebo ktokoľvek iný z tejto sekty, je koniec koncov jedno, pretože ide vlastne o akúsi kolektívnu dušu, ktorá vyznáva jednu a tú istú dogmatiku, jeden a ten istý kvázi-vedecký prístup k poznaniu a poznávaniu, plný drobných a niekedy aj úplne hrubých iracionalít, plný demagógie, nepodložený overiteľnými faktami, s (na prvý pohľad sotva postrehnuteľnou) prekrútenou logikou, postavený na autoritách, zakladajúci si na akademickom vzdelaní (tzn. na papieroch a tituloch, nie na skutočných vedomostiach a vlastných výskumoch), ignorancii či nepochopení ďalekosiahlych súvislostí, slepo veriaci výrobcom vakcín a nekladúci nepríjemné "spochybňujúce" otázky, veď - ako sa vyjadrujú niektorí "ezoterici" - "pochybnosť je negatívna energia". Viď napr.:
Ivan Bakoš: Kritici očkovania jednoznačne škodia
https://www.sme.sk/c/4263387/ivan-bakos-kritici-ockovania-jednoznacne-skodia.html

To, že som pre Vás paranoik, mi je srdečne ukradnuté. :-)))
Nijak sa ma to nedotýka, ani ma to neuráža, ani nič toho druhu. :-)

Nikto v mojom okolí nekúri uhlím. Bývam na panelákovom sídlisku v Žiline, najbližšie rodinné domy sú pekných pár sto metrov a súdiac podľa pohľadu na ne v zime, zjavne všetci kúria plynom alebo elektrinou.

Opäť sme tu ale pri rozdiele medzi intravenóznym/intramuskulárnym a orálnym podaním. Ale čo sa vôbec čudujem, že Vám to nenapadlo, že?

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:a (akože)fenol v homepatikách Vám nevadí???

answer | 07.05.2012

Ste si uľavili, že?
- ja nie som ten, kto používa svoje akademické titule, ale Vy, takže na svojom aaademickom vzdelaní si zrejme zakladáte Vy
- ani som zatiaľ nepoužil odkaz na nejakú autoritu, zatiaľ som použil len svoj rozum
- a príklad toho, čo je to "kvázi-vedecký prístup k poznaniu a poznávaniu, plný drobných a niekedy aj úplne hrubých iracionalít, plný demagógie, nepodložený overiteľnými faktami,..." ste dali Vy sám, napr. tým, že ste poukázali na Alušku - zrejme patrí tiež k Vašim srdcovkám
- a Vaši rodičia, známi - nikto z nich nekúri uhlím?


- z Vášho linku vyberám:
1./ "The systemic clinical effects of phenol are independent on the route of exposure, they include:..."

2./ Acceptable daily intake (ADI)

The estimated maximal total daily intake of phenol for
a 70 kg individual is calculated to be 0.1 mg/kg body weight per day (WHO, 1994). However, according to IRIS (Integrated Risk
Information Sytem, 1996), the reference dose (Rfd) is 0.6 mg/kg/day, using the NOAEL (reduced fetal body weight in rats) of 60 mg/kg/day, with an uncertain factor (Uf) of 100.

Lenže Vy dávate medzi ADI a LD100 rovnítko. A to by ste nemali.

Nejde mi otvoriť ten link s odkazom na nacistické praktiky. Takže neviem, aké dávky sa pichali (možno umierajúcim, podvyživeným) väzňom v koncetračných táboroch. Rozhodne si myslím, že to boli dávky tisíc-násobné (ak nie ešte viac) oproti jednorazovej dávke fenolu v Pneumo23, ktorá stále spadá pod "acceptable daily intake" podľa WHO, aj podľa IRIS.Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:a (akože)fenol v homepatikách Vám nevadí???

Ing. Marián FILLO | 01.06.2012

Z ktorého linku ste skopíroval tento text a ktorý Vám nejde otvoriť?

Že by som kládol rovnítko medzi ADI a LD100, tak o tom naozaj neviem. Som si veľmi dobre vedomý rozdielu.

Mimochodom: ADI sa tiež týka "v zásade zdravého" človeka, čo o tých starších ľuďoch, ktorým bola adresovaná výzva Dr. Soloviča, sotva možno povedať. Len veľmi málo z nich je totiž "v zásade zdravých", drvivá väčšina trpí prinajmenšom jednou chronickou chorobou (či už je to cukrovka, srdcovo-cievne ochorenia alebo rakovina) a mnohí z nich trvale užívajú aj 10 rôznych medikamentov. Vlastne všetci moji starí rodičia dopadli takto, takže to mám v rodine vyslovene na očiach.

Inak ale argumentovať normami WHO je ozaj skvelý úlet.
Norma WHO na "daily intake" vitamínu C je tak smiešne malá, že dokáže zabrániť nanajvýš klinicky manifestnému skorbutu, ale keby všetci prijímali len tak málo vitC, tak by boli všetci non-stop chorí. Vitamín D3 detto.

No a tu je práve kameň úrazu. WHO má príliš benevolentné normy na jedy a príliš nízke normy na vitamíny, čo keby všetci akceptovali, viedlo by to k trvale chronicky chorému obyvateľstvu celej zemegule.

Nuž a práve toto by bol obrovský trh pre farmaceutický priemysel. Hotová zlatá baňa. Treba si teda položiť otázku, čo vlastne sleduje WHO, keď nie skutočné zdravie všetkých obyvateľov Zeme. Odpoveď môže pomôcť nájsť napr. aj tento článok:
https://www.slobodavockovani.sk/news/who-strasi-narastom-vyskytu-detskej-obrny-ktory-vsak-v-skutocnosti-klesa/

P.S.: že by nezáležalo na spôsobe podania, tak to je dobrá hovadina. Na jednom z vyššie uvedených odkazov (reč bola práve o nacistoch) sa píše, že spočiatku pichali tie fenolové smrtiace injekcie len tak rôzne po tele a potom ich začali pichať rovno do srdca, čo viedlo k prakticky okamžitému úmrtiu (to nemožno povedať o pichnutí v iných častiach tela). Rozhodne teda záleží na "route of exposure". Ledaže by ste si toto tvrdenie vytrhol z kontextu a (úmyselne?) zle vysvetlil.

hnus že aký vrajodborník

irena | 28.04.2012

katastrofa aká nula sa tu hrá na dôležitú cifru.
Podplatený farmafirmami a plarený z daní poplatníkov si naháňa a robí vlastný kšeft cez slovenské zdravotníctvo a obetuje životy nevinných pre vlastný prospech.
No a takýto a jemu podobní obsadzujú tak významné posty ako primár v Hágoch a pritom nezvláda elementárne poznatky o zložení povinných vakcín a o imunitných reakciách na ne a na fašistické jedy v nich.
Ide popierať právo na život nevinných detí cudzích ľudí.
Nech si to praktikuje na svojej rodine slávnej ale jasné slovenské príslovie z cudzieho krv netečie stále platí a pre neho extra KEĎ DÁŠ HOVNO NA POLICU DO ŠPAJZE HNEĎ SI MYSLÍ ŽE JE TORTA.
Ale jedno je fakt že by mali očkovať čím skôr väčšinu lekárov proti bielemu debilizmu , lebo je medzi nimi najviac rozšírený s touto vakcínou by som súhlasila ako s jedinou bez vedľajších účinkov.
Marian obdivujem tvoju trpezlivosť ja by som ich vyfackala pri každom diskutovaní lebo je to s nimi o ničom.

Záznamy: 1 - 48 zo 48

Pridať nový príspevok