Pozvite svojich volených zástupcov na premietanie filmu „Zaočkovaní“ („Vaxxed“) a tlačovú konferenciu s režisérom Dr. Wakefieldom a ďalšími odborníkmi

27.01.2017 03:11

www.svobodaVockovani.cz Česká verze www.svobodaVockovani.cz

 

Ing. Marián Fillo

Milé čitateľky, vážení čitatelia,

    pozvite, prosím, svojich volených zástupcov (hlavne europoslancov, ale aj poslancov Národnej rady Slovenskej republiky), na mimoriadne podujatie „Pochybná bezpečnosť vakcín“, ktoré sa koná vo štvrtok 9. februára 2017 od 930 v Bruseli v budove Európskeho parlamentu a následne v blízkom divadle Espace Lumen.

    Vzor pozvánky nájdete v článku: Mimoriadne podujatie vo štvrtok 9.II.2017 v Bruseli (BE) v Európskom parlamente. Nahraďte, prosím, v tejto pozvánke text DOPLŇTE MENO A PRIEZVISKO, IDEÁLNE AJ POŠTOVÚ ADRESU za svoje meno, priezvisko a prípadne aj poštovú adresu (dodá to pozvánke na vážnosti), a ak ste čitateľom (nie čitateľkou) upravte aj rod, v ktorom je pozvánka napísaná.

    Hoci je pravdepodobnosť, že sa slovenskí vnútroštátni poslanci zúčastnia podujatia v Bruseli, nízka až nulová, napriek tomu je dobré upovedomiť ich o tomto podujatí, nech vedia, že nielen na Slovensku, ale aj na celoeurópskej úrovni je otázka (ne)bezpečnosti očkovania ohnivo diskutovaná.

program akce v Bruselu 9.II.2017

 

Pozvánka na mimoriadne podujatie v Bruseli 9.II.2017:

 

Kontakty na slovenských euro-poslancov:

 

Kontakty na poslancov Národnej rady Slovenskej republiky:

 


    Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
    Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.