Požiadavky Rady IURO voči výboru NR SR pre zdravotníctvo

09.03.2011 00:00

       [...]

       Na našu zhruba týždeň trvajúcu výzvu, sa k nám dostali prípady desiatok detí poškodených v dôsledku očkovania, pričom ide väčšinou o veľmi vážne prípady, vrátane úmrtia. V rámci celého Slovenska musí ročne reálne ísť o stovky až tisíce vážnych prípadov. Súčasne od niektorých z týchto rodín štát vymáha pokuty za to, že odmietajú ďalej očkovať svoje deti.

       Našich lekárov štát vzdeláva v duchu jednoznačnej prospešnosti očkovania s vedomím, že sa počíta (ako je zrejmé i z príbalových letákov vakcín) s istým percentom negatívnych účinkov a to i veľmi závažných. Lekári sú si možných zdravotných postihov očkovaním vedomí, i keď nemajú reálnu predstavu o početnosti ich výskytu.

 

       Viac na stránke RizikaOckovania.sk.