Povinné vakcíny pre malé deti sú výsledkom nekoncepčnej práce

02.02.2016 00:00

    [...]

    Za veľký problém v zdravotníctve považujem problém nedostatku povinných vakcín u malých deti. Ich nedostatok trápil mamičky po celý rok. Povinnému očkovanie sa musí podrobiť každé dieťa a pokiaľ rodič odmietne, je sankciovaný štátom. Musíme tiež povedať, že očkovanie zabezpečuje úspory a znižuje náklady štátu a taktiež ovplyvňuje hospodársky rast. Úroveň zaočkovaných deti je ukazovateľom kvality zdravotníctva a zdravotníckych služieb.

    Dôsledne a povinné očkovacie programy, môžu zaistiť, aby deti boli očkovane správnou očkovacou látkou a na správnom mieste. Správne fungujúci imunizačný program je dôležitou súčasťou kvalitného zdravotného systému.V poslednom čase sme svedkami silnejúcich antivakcinačných aktivít, ktoré rozširujú klamlivé a vedecky nepodložené správy o neúčinnosti, či dokonca škodlivosti očkovania. Mnohí rodičia tak podľahnú strachu a rozhodnú sa svoje dieťa neočkovať v domnienke, že svoje dieťa chránia. Ochorenia, proti ktorým sa očkuje, nepoznajú, preto strach z očkovania prevyšuje strach z infekcií.

 

    Viac na stránke Ženy v meste.sk.