Povinné očkovanie? Nie som ovca, chcem si vybrať sám!

14.10.2012 19:20

z ľudovej tvorivosti...