Povinné očkovanie je v rozpore s ústavou

31.07.2013 00:00

       [...]

       Nezávislí odborníci z radov odporcov povinného očkovania sú presvedčení o tom, že vakcíny sú zodpovedné za mnohé úmrtia, choroby a vážne poškodenia zdravia, a to predovšetkým detí, ktoré sú očkované najviac (u nás 3x už len počas 1. roku života). Cukrovka, autizmus a iné neurologické ochorenia, porucha imunity, či rôzne alergie – to všetko podľa nich vyvoláva či zhoršuje očkovanie. Taktiež vedecky preukazujú, že vakcíny nie sú zďaleka také účinné ako sa oficiálne prezentuje, že ústup infekčných chorôb začal ešte pred zavedením celoplošného očkovania, a že práve očkovanie bolo mnohokrát zodpovedné za epidémie chorôb, proti ktorým malo chrániť. Poukazujú aj na skresľovanie štatistík a korupciu úradov pri schvaľovaní vakcín a iných „bezpečných liečiv“.

       To, že tieto názory, nie sú rozhodne neopodstatnené, dokazujú aj viaceré medializované prípady úmrtí a poškodenia zdravia detí i dospelých u nás. Napokon, zoberme si len jeden prípad. Ešte do roku 2012 nám vláda aj zdravotníci svorne tvrdili, že opodstatnené a neškodné je aj očkovanie proti tuberkulóze. Novorodenci dostávali vakcínu ešte v pôrodnici. Dnes je toto očkovanie oficiálne zrušené „pre nízky výskyt tejto choroby na Slovensku“. Otázkou potom je, prečo sa ešte stále očkuje proti chorobám, ktoré sa u nás na rozdiel od TBC už desaťročia vôbec nevyskytujú? Deti sa stále povinne očkujú proti detskej obrne, ktorá vymizla v roku 1960, aj proti záškrtu, ktorý vymizol v roku 1980. Niektorí lekári priznávajú, že skutočným dôvodom zrušenia očkovania proti TBC boli príliš silné nežiaduce účinky. Ako je to s ostatnými vakcínami?

 

       Viac na stránke Odvahou proti systému!