Povinné očkovanie detí a sankcie

30.01.2017 11:44

    [...]

    Problém, ktorý rozdeľuje spoločnosť na dva nepriateľské tábory spočíva vlastne v nežiaducich reakciách, ktoré môžu vzniknúť po očkovaní a tu je treba súhlasiť s odporcami očkovania, že v niektorých prípadoch naozaj dochádza k nežiaducim reakciám, ktoré môžu významne poškodiť zdravie dieťaťa. V rámci Európskej únie však povinné očkovanie nie je zavedené v každej členskej krajine. Môžeme vymenovať veľa krajín a tu treba podotknúť, že krajín ekonomicky veľmi vyspelých, kde zdravotná starostlivosť je na tej najvyššej úrovni, kde nie je očkovanie detí povinné. Spomeniem iba stručne niektoré: Dánsko, Nemecko, Holandsko, ale aj krajiny nepatriace do EU ako napr. Švajčiarsko, Japonsko či Austrália.

    Na Slovensku sa stáva čoraz častejšie realitou, že rodičia odmietajú očkovanie svojich deti i napriek tomu, že im v vzhľadom na vyššie uvedený zákon hrozí finančný postih až do výšky 331 eur a práve tento eticko-právny problém je podľa môjho názoru najväčším problémom. Je naozaj na zamyslenie, keď už spoločnosť toleruje formou zákona právo matky na interrupciu, či je potom na mieste postihovať tú istú matku za nedodržanie povinnosti dať vakcinovať svoje dieťa finančným postihom. Iste nebudem ďaleko od pravdy a nikto ma nebude obviňovať z konšpiračných teórií, že za všetkým stoja lobistické skupiny, štedro odmeňované nadnárodnými monopolmi výrobcov vakcín, ktorým nejde o nič iné ako len o skvelý biznis v tejto oblasti nášho zdravotníctva. Nebolo by to ani prvý a ani posledný krát a to že slovenské zdravotníctvo je naozaj dobrým biznisom, svedčí aj skutkový stav, v ktorom sa nachádza…

 

    Viac na stránke Hlavné správy.