Povinné očkování pro a proti

04.09.2013 13:52

       [...]

       Není prokázáno, že mnohočetné očkování chrání před infekčními nemocemi lépe než posilování zdraví cestou kvalitní stravy a životního stylu celkově. K největšímu poklesu výskytu a úmrtnosti na infekční nemoci došlo ještě před zahájením plošného očkování a došlo k němu i u nemocí, na které se nikdy plošně neočkovalo, tj. díky lepším životním podmínkám a hygieně.

       Není exaktně prokázáno, jestli a jak nenaočkované děti kohokoli ohrožují. Ideální, celoživotní imunita totiž vzniká pouze po prodělání infekční nemoci. Po očkování dochází k dočasnému (a u jednotlivců rozdílnému) nárůstu imunity, proto je zpravidla nutné očkování po čase opakovat. Mnohé děti už pár let po očkování nemusí mít dostatečné hladiny protilátek a s velkou pravděpodobností i mnozí dospělí mají jen minimální až nedostatečnou imunitu vůči očkovaným infekčním nemocem. I proto se v USA čím dál tím častěji doporučuje očkování dospělých. Pokud by tedy teorie kolektivní imunity platila tak, jak je v současnosti veřejnosti prezentována, byli by tou největší hrozbou nenaočkovaní či nepřeočkovaní dospělí a ani očkování všech dětí by nezajistilo většinovou imunitu celé populace.

 

       Viac na stránke blog.aktuálně.cz.