Povinné očkování – ano či ne?

27.12.2013 13:00

       [...]

       Co se týče množství povinného očkování, je Česká republika vítězem společně se Slovenskou republikou, což je vzhledem ke společnému historickému vývoji zcela pochopitelné. Žádná studie dosud neprokazuje přímou úměru mezi stanovením počtu povinných očkování a úmrtností ve státě. Ve Francii jsou povinná očkování pouze dvě, a to proti záškrtu a tetanu. V Německu, Rakousku a ani ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska není žádné očkování povinné, a přesto naprostá většina dětí naočkována je.

       Ve výše uvedených západních státech funguje model určité bdělosti nad sebou samým a svým zdravím. S rozvojem demokracie by dobrovolné očkování mělo být použitelným modelem i u nás, avšak bude nutné překonat názor, že to co není povinné, nebude nejspíš až tak důležité. A je otázkou pro každého z nás, zda jsme na takový krok již připraveni.

 

       Viac na stránke OZ.