Povinné očkovací látky by měly nově hradit pojišťovny

27.07.2011 00:00

       Změny, které se v novele zákona o veřejném zdravotním pojištění dotknou systému očkování, okomentovala předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP a místopředsedkyně České vakcinologické společnosti ČLS JEP MUDr. Hana Cabrnochová.

       [...]

       V novele zákona se objevil návrh na změnu financování očkovacích látek pro povinné očkování. Nově by je měly hradit zdravotní pojišťovny, ale stát by si měl ponechat některé rozhodující pravomoci, jako je definice složení a kombinace používaných očkovacích látek či stanovení dopředu požadovaného objemu vakcín, které je třeba objednat. Uvažovaná změna by se neměla dotknout očkujících lékařů, neměl by se změnit způsob dodávek očkovacích látek do ordinací – lékaři by si je neměli nakupovat, ale očkovací látky pro povinné očkování by měly být bezplatně dostupné tak, jako je tomu i nyní.

 

       Viac na stránke ZDN.cz.