Poučenie z krízového vývoja na RÚVZ Komárno a RÚVZ Trnava

14.03.2012 14:37

Ing. Marián FILLO

 

       V niekoľkých posledných prípadoch, ktoré spadajú do oblasti v kompetencii Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Komárno a RÚVZ Trnava, má určité spoločné rysy, presnejšie povedané: chyby zo strany rodičov. Tieto chyby potom úplne zbytočne vedú k tomu, že rodičom je udelená pokuta, ktorú by nemuseli dostať, keby tie chyby neurobili. O čo ide?

 

Úplné odmietanie očkovania resp. odmietanie očkovania proti chorobám

       Vo Vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR) č. 585/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení, je ustanovená všeobecná povinnosť očkovať deti proti 10 chorobám (pôvodne proti 11 chorobám, ale od 1.I.2012 bola škrtnutá tuberkulóza, takže už len proti 10 chorobám). U osýpok, príušníc a ružienky sa dokonca píše, že sa proti týmto chorobám očkuje kombinovanou očkovacou látkou (MMR vakcínou). U čierneho kašľa je zmienená možnosť očkovať celobunkovou alebo acelulárnou vakcínou. U detskej obrny je stanovené, že sa očkuje neživou vakcínou (IPV = Inactivated Poliomyelitis Vaccine). U hemofilov a pneumokokov je predpísané použitie konjugovaných vakcín. To sú také, kde je antigén (účinná látka vakcíny) naviazaný na tetanový či záškrtový anatoxín (formaldehydom upravený jed, vypúšťaný baktériami Clostridium tetani resp. Corynebacterium diphteriae), v ojedinelých prípadoch na inú chemickú zlúčeninu, a to za účelom vyvolania robustnej imunitnej odpovede aj u malých detí približne do 1. narodenín, ktoré by si inak (bez konjugácie) proti týmto baktériám protilátky netvorili.

       Nikde vo Vyhláške č. 585/2008 Z.z., ani v inom právnom predpise, nie je napísané, že sa na povinné očkovanie používajú očkovacie látky s obsahom hliníka, očkovacie látky vyrobené s použitím bunkových tkanív, pochádzajúcich z umelo potratených detí, či očkovacie látky vyrobené pomocou génového inžinierstva. V žiadnom všeobecne záväznom právnom predpise nie sú ani stanovené presné obchodné názvy vakcín, ktoré sa majú použiť na povinné očkovanie.

       Ak teda chcete odmietnuť všetky očkovania a nejde Vám o vyslovenú provokáciu s cieľom vyvolať súdny spor, bolo by chybou formulovať odmietnutie ako paušálne odmietnutie akéhokoľvek očkovania, prípadne ako odmietnutie očkovania proti tým-či-oným chorobám, pretože toto by mohlo byť klasifikované ako priestupok (správny delikt).

       Ak chcete predísť pokute, treba formulovať odmietnutie buď ako odmietnutie konkrétnych vakcín (pričom vypíšete všetky obchodné názvy vakcín, ktoré možno použiť v povinnom očkovaní, čo chcete odmietnuť), alebo všeobecne odmietnutím vakcín s takými charakteristikami, aké nie sú popísané vo Vyhláške č. 585/2008 Z.z., napr.:

  • na odmietnutie akejkoľvek vakcíny proti nákazlivej žltačke (= infekčnej hepatitíde = vírusovému zápalu pečene) typu B stačí uviesť, že odmietate vakcíny, vyrobené pomocou génového inžinierstva,
  • na odmietnutie akejkoľvek vakcíny proti pneumokokom, záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, nákazlivej žltačke typu B a hemofilom typu B stačí uviesť, že odmietate vakcíny s obsahom hliníka,
  • na odmietnutie akejkoľvek vakcíny proti osýpkam, príušniciam (mumpsu) a ružienke stačí uviesť, že odmietate vakcíny, vyrobené a/alebo vyvinuté s použitím bunkových tkanív, pochádzajúcich z umelo potratených detí.
     

       Takéto odmietnutie (ak budete skalopevne trvať na tejto formulácii a nenecháte sa vmanipulovať do podpisu odmietnutia očkovania proti tým-ktorým chorobám) nemožno klasifikovať ako priestupok, pretože nikde vo Vyhláške č. 585/2008 Z.z. nie je uvedené, že sa povinne očkuje vakcínami s týmito charakteristikami resp. s týmito obchodnými názvami. To, že vakcíny, ktoré by nevykazovali uvedené charakteristiky, nie sú na Slovensku dostupné, nie je Váš problém.

       Taktiež môžete skúsiť odmietnuť očkovanie vakcínami, ktoré majú vážne nežiaduce účinky (a to sú všetky), ale toto už nedáva takú právnu istotu, ako vyššie zmienené dva spôsoby. Protistrana by mohla argumentovať, že akýkoľvek liek má nežiaduce účinky apod., takže je to právne neisté.

 

Nežiaduce účinky predchádzajúceho očkovania nezapísané v zdravotnej dokumentácii

       Niektoré nežiaduce účinky predchádzajúcich očkovaní sú kontraindikáciou (prekážkou) ďalšieho očkovania určitými vakcínami. Typickým príkladom je regres vo vývoji (strata už nadobudnutých schopností ako napr. reči, chôdze, používania nočníka apod.) či dlhotrvajúci nezvyčajný neutíšiteľný plač (dlhé hodiny až dni po očkovaní). Problém však nastane keď príde ďalšie očkovanie, ktoré z dôvodu zlých skúseností s predchádzajúcim očkovaním chcete odmietnuť a zrazu zistíte, že v zdravotnej dokumentácii dieťaťa nie je ani stopa po akýchkoľvek nežiaducich účinkoch očkovania.

       Toto sa reálne deje a RÚVZ Vám v takom prípade môže bez milosti napariť pokutu, lebo pre RÚVZ ste v princípe nedôveryhodné osoby a lekári sú preň naopak zásadne dôveryhodní, takže ak nemáte hmatateľný dôkaz, tak RÚVZ bude veriť lekárovi a nie Vám.

       Preto treba prísne dohliadnuť na to, aby lekár akékoľvek zdravotné problémy, ktoré nastali po očkovaní (či už sa domnieva, že s očkovaním súvisia, alebo túto súvislosť popiera), podrobne zapísal do zdravotnej dokumentácie dieťaťa a taktiež hlásil ako na RÚVZ, tak aj na Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).

       V čase, keď riešite tieto akútne problémy dieťaťa po očkovaní, sa Vám to môže javiť ako hlúpe papierovanie, ale keď Vás s odstupom času bude RÚVZ naháňať do ďalšieho očkovania vakcínou, ktorú Vaše dieťa jednoducho neznáša, veľmi oceníte, že ste tomu "hlúpemu papierovaniu" venovali pozornosť.

 


Napísanie tohto článku zabralo autorovi približne 1 hodinu čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.

 

Diskusnia: Poučenie z krízového vývoja na RÚVZ Komárno a RÚVZ Trnava

možná argumentácia

J.N | 02.04.2012

Môžte takisto písomne prehlásiť, že máte vážny záujem dať zaočkovať dieťa proti infekčným chorobám, neodmietate v princípe žiadne očkovanie, ale momentálne nie ste ochotní akceptovať riziko vedľajších účinkov ponúkaných vakcín deklarovaných v príbalových letákoch, (logicky, dieťa je bezprostredne ohrozené: vystavené síce hrozbe náhodnej udalosti ale reálne možnej, čomu sa snažíte nepodaním zabrániť) a týmto žiadate takú vakcínu, ktorá nemá riziko vážnych vedľajších účinkov.

Riziko poškodenia zdravia.

Rajka | 14.03.2012

,,Protistrana by mohla argumentovať, že akýkoľvek liek má nežiaduce účinky apod., takže je to právne neisté."
Protiargument: vakcína nieje liek. Liekom liečime už vzniknutý zdravotná problém a keď sa chcem vyliečiť, beriem riziko nežiadúcich účinkov. Vakcína sa aplikuje zdravému dieťaťu a tým ho vedome vystavujeme riziku poškodenia zdravia.
Lekár by nemal dávať rodičom podpísať že ich informoval o nežiadúcich účinkoch, ale že rodičia súhlasia s vystavením dieťaťa riziku poškodenia zdravia. A to je myslím protizákonné.

odmietnutie

Judit Nagy | 14.03.2012

Ďakujem za príspevok, ale potrebujem dodať, že naše odmietnutia boli formulované presne takto, ako uvádzate, teda: "všeobecne odmietnutím vakcín s takými charakteristikami, aké nie sú popísané vo Vyhláške č. 585/2008 Z.z., napr.:
1/na odmietnutie akejkoľvek vakcíny proti nákazlivej žltačke (= infekčnej hepatitíde = vírusovému zápalu pečene) typu B stačí uviesť, že odmietate vakcíny, vyrobené pomocou génového inžinierstva,
2/ na odmietnutie akejkoľvek vakcíny proti pneumokokom, záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, nákazlivej žltačke typu B a hemofilom typu B stačí uviesť, že odmietate vakcíny s obsahom hliníka,
3/na odmietnutie akejkoľvek vakcíny proti osýpkam, príušniciam (mumpsu) a ružienke stačí uviesť, že odmietate vakcíny, vyrobené a/alebo vyvinuté s použitím bunkových tkanív, pochádzajúcich z umelo potratených detí."

Predsa sme mali priestupkové konanie a vo všetkých listoch zo strany úradov bolo podčiarknuté, že som sa dopustila PRIESTUPKU.

Som vďačná za všetku pomoc, ktorú poskytujete pomocou tejto stránky ako aj v nevyhnutných prípadoch aj telefonicky. Som rada, že som sa mohla kvalitne vzdelávať, študujúca materiály.

Re:odmietnutie

Ing. Marián Fillo | 14.03.2012

Nuž, je to naozaj smutné, ale niektoré RÚVZ, či dokonca sám ÚVZ SR, sa neštítia hrubo porušovať platné právo, len aby boli exemplárne potrestaní tí, čo nedoprajú farmaceutickým firmám neustály rast obratu z očkovania a riešenia očkovaním spôsobených problémov.

Re:Re:odmietnutie

Petros | 18.03.2012

Pán inžinier, dávam Vám do pozornosti dva články,ktoré vyšli na pokračovanie (mal by vyjsť aj tretí) na úvodnej stránke azet-u a inak na www.diva.sk od PharmDr.Mirky Radovskej, ktorá veľmi precízne, presne a odborne komentuje problematiku vakcinácie. Zdá sa, že sa odhaľovanie klamstiev a podvodov okolo "bezpečnosti" vakcinácie začína slušne medializovať a že provakcinačným špinavcom čo nevidieť dôjde dych. Musíme byť len patrične hluční a nekompromisní v boji a obhajobe svojich práv. Špinavci sa môžu realizovať len tam, kde ich tupci akceptujú.Potrebujeme viac sebavedomia a odvahy. (tiež sme momentálne v spore s RUVZ pre odmietnutie očkovania).Ostávam s pozdravom.

Re:Re:Re:odmietnutie

NeDLouholudsky | 18.03.2012

Nevybavuj sa s RUVZ, to je ten co je dovodne podozrivi z pachania trestnej cinosti pravdepodobne prerastenej korupcion krizom krazom....

na obhajobu svojich prav mas prokuraturu........ ak ti okresny prokurator odpise ze mas ockovat svoje dieta konkretnou ockovacou latkou konkretneho vyrobcu, tak to ide direct do novin ze trestna cinnost korupcie zasahuje az na prukuraturu...

dlho im to nevydrzi.....

nevybavuj sa nenatahuj sa s RUVZ posli to "vyssie"

Re:Re:Re:Re:odmietnutie

NeDlouholudsky | 18.03.2012

Uvedomte si ze okresna prokuratura moze vydat tzv. "protest prokuratora" proti nezakonnemu konaniu, nezakonnemu rozhodnutiu... a DONUTIT RUVZ ZRUSIT KONANIE A ROZHODNUTIE.

to minimalne, ak nezacne trestne stihanie vo veci....

Nic vas to nestoji, jedno trestne oznamenie "vo veci" nie na konkretneho pachatela ale vo veci podozrenia z porusovania zakonnosti pri ockovani...

Je to jednoduche a bezplatne, ked si odratate 40 centov na postovy poplatok...

pokial nepodate trestne oznamenie na konkretneho pracovnika RUVZ, ale "vo veci" nehrozi vam ani ziaden spatny postih pre krive obvinenie a podobne.

Re:Re:Re:Re:Re:odmietnutie

NeDlouholudsky | 18.03.2012

mozem parafrazovat slogan WHO - svetovej zdravotnickej organizacie

KAZDE DIETA MA PRAVO ZOMRIET PO OCKOVANI ALEBO ASPON MAT TRVALE NASLEDKY!

toto pravo mu nemoze ziaden rodic upriet!!!!!!!!

Re:Re:Re:odmietnutie

Lujzi | 20.03.2012

Uplne suhlasim, je potrebne byt hlucni a riesit to cim skor. Je ale smutne, ze taketo clanky nevytlacia do beznych novin ako Pravda a ine. Preco sa o tom malo hovori v televizii, vsetko otocia tak, ze rodic potom nevie co je spravne. A hlavne to psychicke vydieranie..... ked neockujete, aby dieta neochorelo na danu chorobu....aj moja kamaratka mi povedala, ze dala ockovat dceru proti HPV, aby si to raz nevycitala....- ale toto nie je riesenie.

Re:odmietnutie

NeDlouholudsky | 18.03.2012

Ak vam RUVZ povedalo ze ste sa dopustili priestupku odmietnutim podania KONKRETNEJ OCKOVACEJ LATKY KONKRETNEHO VYROBCU

obratom podavajte TRESTNE OZNAMENIE NA OKRESNU PROKURATURU!

je to trestna cinnost RUVZ pre podozrenie z tresneho cinu zneuzitia pravomoci verejneho cinitela a korupcie a inych umyselnych trestnych cinov organizovanej povahy.

na toto nemaju ziaden narok a pravo...... to priamo vyplyva z dohovoru o biomedicine ze mozes odmietnut podanie konkretnej ockovacej latky konkretneho vyrobcu (lieciva)....

Pridať nový príspevok