POTVRDENÉ: Regresívny autizmus nie je genetického pôvodu!

02.07.2012 01:40

Sound Choice Pharmaceutical Institute - 28.VI.2012 - Dr. Theresa Deisher

 

       Pôvodný článok "CONFIRMED : Regressive Autism is Not Genetic!"
       zo spravodaja Sound Choice Pharmaceutical Institute June 2012 Newsletter
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

       My tu vo farmaceutickom výskumnom ústave Sound Choice (Sound Choice Pharmaceutical Institute = SCPI) sme už pred niekoľkými rokmi - po prečítaní si dovtedy zverejnenej literatúry o regresívnom autizme - pochopili, že toto nie je dedičná (génmi prenášaná) choroba. S autizmom boli v rôznych zverejnených štúdiách spojené stovky rôznych mutácií. Choroba, s ktorou sú spojené stovky rôznych mutácií nemôže byť dedičnou chorobou. Človek nemusí byť špičkovým vedcom, aby mu to docvaklo.

logo Sound Choice Pharmaceutical Institute       Hoci tieto informácie boli roztrúsené v mnohých publikáciách, v SCPI sme spojili všetko dokopy. Nakoniec aj tí špičkoví vedci pochopili to, čo my vieme už dlhé roky. Presliedili gény detí s regresívnym autizmom a - ako sme očakávali - zistili, že regresívny autizmus je spojený so stovkami rôznych mutácií, ktoré nemožno nájsť u rodičov. Teraz už všetci vieme: regresívny autizmus nie je dedičnou (genetickou) chorobou!

       V júni 2011 boli takmer súčasne zverejnené tri štúdie, ktoré prvýkrát v dejinách popisovali výsledky podrobného prieskumu celého genómu detí so "simplexným" alebo regresívnym autizmom. [Simplexný autizmus je, keď je v danej rodine len jeden jediný prípad autizmu - pozn. prekl.] Tieto štúdie boli vypracované na špičkových univerzitách, vrátane Stanfordu (ten dávam na prvé miesto, keďže som tam študovala), Kolumbijskej univerzity (University of Columbia), Radcliffeovho výskumného ústavu pre pokročilé štúdium pri Harvardskej univerzite (Radcliffe Institute for Advanced Study / Harvard University), Lekárskej fakulty Alberta Einsteina Yeshivskej univerzity (Albert Einstein College of Medicine of Yeshiva University), Yalovej univerzity (Yale University), Michiganskej univerzity (University of Michigan), Kalifornskej univerzity v Los Angeles (University of California, Los Angeles) a ďalších.

       Na jar tohto roku bolo v špičkových lekárskych časopisoch zverejnených niekoľko ďalších štúdií, ktoré potvrdili tie prvé štúdie, podrobne skúmajúce genóm autistov, a preukázali, že tieto de novo mutácie významne zvyšujú riziko porúch autistického spektra (= Autism Spectrum Disorders = ASD). De novo mutácie sú tie, ktoré neboli prenesené na dieťa z jeho rodičov (tzn. nenachádzajú sa ani v genóme matky, ani v genóme otca - pozn. prekl.).

       Čo ľudia s týmto poznaním urobia? Vedci, ktorí zverejnili tieto štúdie, tvrdia, že vypracujú ďalšie štúdie, ktoré povedú k uplatneniu ich zistení v lepšej diagnostike a k prípadnému nájdeniu spôsobov na liečbu ASD. Liečba a diagnostika sú dobré veci, ale nebolo by účelnejšie tieto zistenia uplatniť v prvom rade v PREDCHÁDZANÍ vzniku regresívnych ASD u detí? SCPI sa javí byť jednou z mála ustanovizní, ktoré používajú vedu na presadzovanie prevencie.

       Prečo sú tieto štúdie, ktoré poukazujú na stovky rôznych de novo mutácií, také dôležité? Pretože v spojení s informáciami o "bodoch zmeny", ktoré uverejnil EPA (Environmental Protection Agency = Úrad na ochranu životného prostredia v USA; obdoba slovenského Ministerstva životného prostredia - pozn. prekl.), vieme, že hľadáme environmentálne spúštače (tzn. udalosti, ktoré pôsobili na telo dotknutých osôb zvonku, a spôsobili sledovaný jav, v tomto prípade ASD - pozn. prekl.), ktoré nastali v USA medzi rokmi 1980 a 1984, medzi rokmi 1987 a 1991, ako aj medzi rokmi 1995 a 1998, ktoré by mohli spôsobiť stovky nových a rôznych mutácií, čo sa objavili u našich detí.

       O čom vieme, že to spôsobuje stovky nových rôznych mutácií? Rádioaktivita, rôzne chemikálie, ultrafialové svetlo a cudzia DNA. Niet žiadnych udalostí, v ktorých by vystupovala rádioaktivita, chemikálie či ultrafialové svetlo a ktoré by sa časovo vyskytli v rokoch v ktorých došlo k zrýchleniu nárastu výskytu ASD v USA. Čo však v USA skutočne nastalo v menovaných časových úsekoch, je prechod k vakcínam alebo zavedenie vakcín, kontaminovaných retrovírusom a DNA z umelo potratených bábätiek.

       Podľa štatistík CDC (Centers for Disease Control and Prevention = Stredisko pre kontrolu a prevenciu chorôb v USA; obdoba slovenského Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ SR) - pozn. prekl.) o deťoch, narodených v r. 2000, 1 z 54 chlapcov v USA teraz trpí doživotnou vysiľujúcou chorobou, zvanou porucha autistického spektra. Pri súčasnej pôrodnosti v USA ide každý deň o 123 novo narodeých detí, ktoré budú mať autizmus v deň svojich 8. narodenín. Autizmus je celoživotným zdravotným postihnutím, ktoré neskracuje dĺžku života. Väčšina autistických detí potrebuje dohľad po celý život. Preto ku každému jednému autistickému dieťaťu potrebujeme zamestnať dospelého, ktorý sa o dieťa bude starať v priemere čosi cez 80 rokov. Náklady na to sú obrovské, pričom v súčasnosti práve vidíme začiatok tejto krízy, keď prvá vlna, ročníky narodenia 1979 až 2000, dospieva a vyžaduje si verejné výdavky. Zanechávajú za sebou spúšť v podobe tisícok skrachovaných rodičov a potácajúcich sa školských systémov, čo sú dva prvky v našej spoločnosti, ktoré už teraz sú vo vážnej platobnej neschopnosti.

       Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych vecí medzitým pchá hlavu do piesku. Keďže vakcíny sú posvätnou kravou na oboch stranách politického spektra, akýkoľvek náznak, že očkovací program môže hrať nejakú úlohu v tejto pohrome, je jednoducho ignorovaný alebo považovaný za kecy pomätených extrémistov. Nebolo vyvinuté nijaké seriózne úsilie o preskúmanie tejto zjavnej možnosti.

       V SCPI máme odvahu otvorene povstať a rešpektovať posvätnosť akéhokoľvek ľudského života. Máme odvahu viesť vedecký výskum, ktorý ukazuje, že kontaminácie v očkovacích látkach môžu poškodiť gény očkovaných osôb. Máme odvahu pracovať na prevencii nových prípadov autizmu a máme odvahu vyvinúť vakcíny, ktoré by sme mohli používať bezpečne a pri zachovaní čistého svedomia. Nemôžeme to však urobiť bez vašej pomoci!

       Ak sa náš výskum nepohne rýchlo vpred, budeme naďalej obetovať 123 detí denne autizmu. Budeme naďalej kontaminovať naše výrobky a telá zvyškami umelo potratených bábätiek, to však kontaminuje aj naše duše. Či už ste za slobodnú voľbu v očkovaní alebo proti umelým potratom, viete, že keď sa z ľudských bytostí stane tovar, ponižuje to nás všetkých. Podporte náš výskum! Pomôžte nám uchrániť bábätká pred umelými potratmi a pomôžte nám uchrániť už narodené deti pred zničujúcou chorobou, zvanou autizmus.

       Prepošlite, prosím, tento spravodaj čo najviac ľuďom. Práve pracujeme na novej internetovej stránke i stránke na Facebooku. Pokým budú hotové, prosíme vás, aby ste využili sociálne siete na rozšírenie tejto informácie, aby sa ľudia dozvedeli o tom, čo obsahujú ich očkovacie látky, a mohli tak povedať "ďakujeme, neprosíme si" výrobcom vakcín a prípadne aj podporiť nás, ak je to v ich možnostiach.

 


Preklad a zverejnenie tohto článku zabrali prekladateľovi vyše 2 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.