Potvrdené: Očkovacia kampaň proti detskej obrne v Indii v roku 2011 spôsobila 47.500 ochrnutí z očkovania

05.09.2012 03:25

Mercola.com - 28.VIII.2012 - Dr. Joseph Mercola

 

       Pôvodný článok "Confirmed: India’s Polio Eradication Campaign in 2011 Caused 47,500 Cases of Vaccine-Induced Polio Paralysis"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo
.

 

ilustračný obrázok: očkovanie černoška živou vakcínou proti detskej obrne
Ilustračný obrázok. Zdroj: Public Health
Image Library (PHIL)
/ Centers for
Disease Control and Prevention (USA)

       Ak počúvate správy v mienkotvorných médiách, tak ste sa dozvedeli, že detská obrna bola v Indii vyhubená, čo sa považuje za úspech Celosvetovej iniciatívy za vyhubenie detskej obrny (Polio Global Eradication Initiative = PGEI), ktorá bola založená v roku 1988 Svetovou zdravotníckou organizáciou (World Health Organization = WHO), Rotariánmi, UNICEF a CDC (Centers for Disease Control and Prevention = Stredisko pre kontrolu a prevenciu chorôb v USA; obdoba slovenského Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ SR) - pozn. prekl.). Tento úspech sa pripisuje intenzívnej očkovacej kampani proti detskej obrne.

       Podľa indickej vlády 2,3 milióna očkovačov navštívilo vyše 200 miliónov domácností a podalo takmer 170 miliónov orálnych vakcín proti detskej obrne (oral polio vaccine = OPV) deťom do 5 rokov.[1] Zdravotníci teraz znásobujú svoje úsilie, aby porazili detskú obrnu aj v Pakistane.

       Čo sa však z mienkotvorných médií nedozviete, je, že rastie verejný odpor proti ťažkým dezinformáciám o týchto očkovacích kampaniach, ktoré sa opakovane vykonávajú medzi deťmi v Indii a v iných krajinách. Jedna nedávno zverejnená štúdia dospela k záveru, že častejšie očkovanie OPV u detí v Indii spôsobilo nárast výskytu akútnej chabej obrny (Accute Flaccid Paralysis = AFP), ktorá je rovnako mrzačiaca a smrteľná ako divoká detská obrna.

 

Očkovanie proti detskej obrne a nárast výskytu smrteľnej choroby, podobnej detskej obrne, u detí

       Štúdia, zverejnená tento rok v Indickom časopise pre lekársku etiku (Indian Journal of Medical Ethics), mala byť predmetom palcových tituliek po celom svete, keďže odhadla, že v samotnom roku 2011 podávanie OPV deťom v Indii spôsobilo 47.500 prípadov choroby, podobnej detskej obrne. Výskyt AFP v Indii je teraz 12x vyšší, než sa očakávalo a zodpovedá ohromnému nárastu podaných dávok OPV deťom v snahe "vyhubiť" divokú detskú obrnu a ňou spôsobované ochrnutia.

       Výskumníci napísali:[2]

"... Zatiaľ čo je India vyše roka bez detskej obrny, bol zaznamenaný obrovský nárast AFP iných než detská obrna (non-polio acute flaccid paralysis = NPAFP). V roku 2011 bolo 47.500 nových prípadov NPAFP, ktorá je klinicky nerozlíšiteľná od detskej obrny, ale 2x smrteľnejšia. Výskyt NPAFP bol priamo úmerný počtu podaných dávok OPV. Hoci tieto údaje boli zozbierané v systéme na sledovanie detskej obrny, neboli nijak skúmané. Zásada "primum non nocere" (predovšetkým neškodiť) bola porušená."

       Ďalší spôsob, akým je verejnosť zavádzaná ohľadne vyhubenia detskej obrny v Indii, je, že živá OPV spôsobuje u neznámeho počtu detí a dospelých detskú obrnu. Problém je, že zatiaľčo OPV drží na uzde divokú detskú obrnu, osoby, nedávno očkované OPV, môžu šíriť očkovací kmeň vírusu niekoľko týždňov a v niektorých prípadoch môžu ako zaočkovaní, tak aj ľudia v ich okolí ochorieť na očkovací kmeň vírusu detskej obrny. Chabá hygiena v zaostalých krajinách, vrátane nekrytej kanalizácie, kde sa pitná voda často používa na kúpanie a vyhadzovanie odpadkov, uľahčuje prenos očkovacieho kmeňa vírusu detskej obrny.

       Environmentálny dohľad nad očkovacím vírusom detskej obrny (vaccine-derived polio virus = VDPV) sa teraz vykonáva vo viacerých krajinách, napr. v Austrálii, Egypte, Indonézii či na Haiti.

 

Krajiny tretieho sveta používajú reaktívne a zastaralé vakcíny

       Zatiaľčo väčšina bohatých krajín sa dnes spolieha na inaktivované injekčné vakcíny proti detskej obrne (inactivated polio vaccine = IPV), mnohé krajiny tretieho sveta stále používajú OPV, pretože je oveľa jednoduchšie nakvapkať pár kvapiek do úsť než pichnúť injekciu. Keďže však OPV obsahuje živý oslabený vírus, prináša riziko spôsobenia detskej obrny očkovacím kmeňom vírusu, obzvlášť u ľudí s oslabenou imunitou, u ľudí podvýživených a u ľudí s vážnymi zdravotnými problémami.

       Genetická analýza vírusov detskej obrny, ktoré spôsobili epidémie ochrnutí, ukázala, že očkovacie vírusy detskej obrny spôsobili najmenej 7 samostatných epidémií v Nigérii. Pôvodcom epidémií detskej obrny na Haiti a v Dominikánskej republike v roku 2002 sa nakoniec taktiež ukázal byť "oslabený" kmeň vírusu z OPV, ktorý bol údajne nebezpečnejší, než divoký vírus detskej obrny.

       Podľa článku z roku 2010, uverejneného v časopise New England Journal of Medicine, epidémie VDPV sa vyskytujú 1x až 2x ročne od roku 2000.[3] Odhaduje sa, že až 180 indických detí každoročne ochrnie z očkovacieho vírusu detskej obrny (vaccine-associated polio paralysis = VAPP).[4]

       Živý očkovací vírus detskej obrny môže zostať v krku týždeň-dva a v stolici až 2 mesiace.[5] Nielenže je teda ohrozená očkovaná osoba, ale táto môže šíriť vírus až 2 mesiace, čo úplne obracia na hlavu starú dogmu, že sú to tí neočkovaní, čo predstavujú riziko pre očkovaných.

 

Pakistan: vyše 3.000 deťom dali expirované vakcíny

       Vyše 3.000 deťom do 5 rokov, z toho niekoľkým len pár mesiacov starým, boli tento rok v Pakistane podané expirované OPV, čo vyústilo do vážnych chorôb, s ktorými tieto deti skončili v nemocnici.

       I keď pôvodný článok, citujúci rodičov chorých detí, bol stiahnutý z internetu, "cache" článku bola stále prístupná a následné články hlásili, že niektorí Pakistanskí zdravotnícki úradníci sú podozriví z dodávok expirovaných OPV, ktoré boli distribuované počas očkovacej kampane na jar 2012.

       Nežiaduce účinky, hlásené kvôli expirovaným vakcínam, siahali od vysokej horúčky k pľúcnym chorobám, a povráva sa, že vládni úradníci sa pôvodne pokúšali ututlať toto nešťastie...

 

Médiá neukazujú celý obrázok kauzy OPV

       Barbara Loe Fisher, spoluzakladateľka NVIC (National Vaccine Information Center = Federálne informačné stredisko o očkovaní v USA; nezisková spoločnosť, snažiaca sa o objektívne informovanie o očkovaní - pozn. prekl.), hovorila s Hlasom Ameriky (Voice of America = VOA) o týchto intenzívnych očkovacích kampaniach proti detskej obrne v rozvojových krajinách. Nanešťastie, veľkú časť rozhovoru vystrihli:

"Nahrala som rozhovor pre VOA ohľadne intenzívnych očkovacích kampaní proti detskej obrne v rozvojových krajinách. Poskytla som reportérovi tento článok z indického časopisu[6] a poukázala som na hlásený nárast AFP medzi indickými deťmi, ktorým bola podávaná OPV raz mesačne. Povedala som mu, že rozvinuté krajiny, ako sú USA, nahradili OPV inaktivovanou vakcínou proti detskej obrne (IPV) pred vyše 10 rokmi (na Slovensku v roku 2005 - pozn. prekl.), aby zabránili prípadom VAPP. OPV je totiž vakcína so živým vírusom a nedávno očkované deti vylučujú očkovací vírus nejaký čas po očkovaní. V zaostalých krajinách, kde je chudoba a biedna hygiena (ako napr. nekrytá kanalizácia) môžu očkovacie vírusy kontaminovať vodné zdroje a umožniť prenos očkovacieho kmeňa detskej obrny.

       Spomenula som problém chudoby, vrátane biednej hygieny, podvýživy a obmedzeného prístupu k zdravotnej starostlivosti (napr. ak treba rehydratáciu po hnačke) ako dôležitú príčinu choroby a chabého zdravia, bez ohľadu na očkovanie.

       Pýtala som sa, či opakované plošné očkovacie kampane v zaostalých krajinách neboli viac snahou výrobcov vakcín predať svoje výrobky než investíciou do infraštruktúry, ktorá by riešila základné príčiny biedneho zdravia. Taktiež som poukázala na nedostatok štúdií o bezpečnosti očkovania, ktoré by dokázali, že je bezpečné očkovať deti proti detskej obrne KAŽDÝ MESIAC, keď deti v rozvinutých krajinách dostávajú len 5 dávok.

       Ako viete, NVIC neoponuje očkovaniu proti detskej obrne, ale nepodporujeme nadmerné opakované očkovacie kampane s OPV u zbedačeného obyvateľsva, keď takýto prístup nie je podložený poctivými štúdiami, dokazujúcimi jeho bezpečnosť.

       Sme proti vládnym nátlakovým mechanizmom, ktoré agresívne zavádzajú plošné očkovacie kampane, čo nie sú schopné získať dobrovoľný informovaný súhlas rodičov očkovaných detí. NVIC obhajuje etickú zásadu informovaného súhlasu so zdravotníckym zákrokom, prinášajúcim riziká, čo je ľudským právom, a toto právo my nekompromisne obhajujeme.

       Je veľmi zlé, že správa VOA nespomenula chudobu, podvýživu a základné príčiny choroby, ale len jednoduché očkovanie týchto detí OPV zas a znovu, keď táto vakcína môže spôsobiť ochrnutie, keď niet žiadnych štúdií, čo by dokázali, že je bezpečné očkovať deti OPV každý mesiac a keď štúdia z Indie ukazuje, že nárast výskytu AFP môže byť spôsobený opakovanými očkovaniami detí OPV."

 

Učinila chemická syntéza vírusu detskej obrny celosvetové vyhubenie tejto choroby nemožným?

       V roku 2002 vyšiel článok, podľa ktorého bol plne nákazlivý vírus detskej obrny vytvorený v laboratóriu. Hoci to bolo ohlasované ako veľký míľnik v bioogii, stretlo sa to s nevôľou verejnosti, ktorá si robila starosti, že sa detská obrna teraz môže stať bioteroristickou zbraňou. Možnosť syntézy vírusu v laboratóriu tiež znamená, že celosvetové vyhubenie choroby sa stalo nemožným. Sayer Ji z GreenMedInfo.com povedal:

"Jedna vec, ktorá by sa nemala prehliadať, je, že výskumníci, čo napísali tento článok, taktiež odhalili veľmi znepokojujúcu skutočnosť: ak je známe, že funkčný vírus detskej obrny možno synteticky vyrobiť už vyše 10 rokov, tak to znamená, že celosvetové vyhubenie detskej obrny je teraz v zásade nemožné."

       Na margo článku z časopisu Science (Veda) z roku 2002[7] napísali autori článku v časopise Indian Journal of Medical Ethics:[2]

 "Nehanebný podvod o vyhubení detskej obrny a obrovských úsporách, ktoré to prinesie, sa dodnes teší veľkej obľube. Je paradoxom, že zatiaľčo generálna riaditeľka WHO Margaret Chan sa spolu s Billom Gatesom pokúša zbierať podporu pre vyhubenie detskej obrny, vedeckej obci je už vyše 10 rokov známe, že vyhubenie detskej obrny je nemožné. To preto, lebo v roku 2002 vedci synteticky vyrobili v skúmavke chemikáliu, zvanú vírus detskej obrny, so vzorcom C332,652H492,388N98,245O131,196P7,501S2,340.

       Vedci predviedli, že zostavením atómov do postupnosti vznikne častica so všetkými vlastnosťami, potrebnými pre jej množenie a prežitie v prírode... syntéza v skúmavke skoncovala s akoukoľvek možnosťou vyhubenia vírusu detskej obrny v budúcnosti. Vírus detskej obrny nemožno vyhlásiť za vyhubený, lebo jeho genóm je známy a moderná biotechnológia umožňuje kedykoľvek ho vzkriesiť v skúmavke.

       Človek teda nesmie nikdy odvolať svojho strážcu proti detskej obrne. V skutočnosti musí 24 rokov stará celosvetová kampaň za vyhubenie detskej obrny pokračovať v nejakej podobe navždy. Dlho sľubované "nekonečné" peňažné úspory, získané zastavením očkovania proti detskej obrne, nebudú nikdy dosiahnuté. Príťažlivosť "vyhubenia" detskej obrny pre politikov razom opadne, akonáhle sa táto pravda stane široko známou."

       Tento postreh sa objavil už v roku 2006:[8]

"... či syntéza vírusu v skúmavke neguje úsilie o vyhubenie detskej obrny? V zásade áno. Vírus detskej obrny nemožno vyhlásiť za vyhubený, lebo jeho genóm je známy a moderná biotechnológia umožňuje kedykoľvek ho vzkriesiť v skúmavke. To sa týka všetkých vírusov, vrátane pravých kiahní."

 

Vakcína proti detskej obrne bola spojená s rakovinou

       Možno ste ako ja - občanom USA, ktorý bol očkovaný proti detskej obrne v 50. a 60. rokoch 20. storočia. Ja som nebol, ale mnohí nakoniec boli informovaní - o 40 rokov neskôr - že mnohé z týchto pokusných vakcín proti detskej obrne boli kontaminované opičím vírusom SV40 (simian virus 40), ktorý u laboratórnych zvierat spôsobuje rakovinu a ktorý bol spojený s rakovinami mozgu, kostí, pľúc a lymfatického systému u detí i dospelých.[9][10]

       Nebola im povedaná celá pravda o rizikách očkovania proti detskej obrne a výrobcovia vakcín spolu so štátnymi zdravotníckymi úradníkmi sú stále skúpi na slovo, keď ide o riziká očkovania. Mnohí hovoria prázdne reči typu "očkovanie je bezpečné", hoci niečo také nemožno povedať bez dezinterpretácie faktov.

       Pravdou je, že akékoľvek očkovanie obnáša riziká a jednoducho nezafunguje u každého. A aj keď zafunguje, často skončíte s nebezpečnejším a ťažšie zvládnuteľným vírusom... Nehovoriac o tom, že politici, zdá sa, prehliadajú nemilú skutočnosť, že ľudia v krajinách tretieho sveta zúfalo potrebujú čistú vodu, zdravé jedlo a hygienu, ktoré by urobili divy v predchádzaní mnohým prenosným ochoreniam, na vakcíny proti ktorým sa vyhadzujú miliardy dolárov...

 

Príčiny detskej obrny sú ignorované

       Očkovanie samotné nevyhubí žiadnu chorobu. Detská obrna sa, ostatne, šíri hlavne skrz splaškami kontaminovanú vodu, takže ignorovanie hlavného rizikového činiteľa nevyzerá ako rozumná politika verejného zdravotníctva v snahe vyhubiť danú chorobu. Čo keby sa tie isté peniaze, ktoré sa minuli na opakované očkovacie kampane proti detskej obrne, použili na stavbu kanalizácií, záchodov, zdravé jedlo a nezávadnú pitnú vodu?

       Sayer Ji vysvetľuje:[11]

"Vzhľadom k skutočnosti, že detská obrna sa šíri fekálno-orálnou cestou (tzn. vírus je prenesený zo stolice nakazenej osoby k ústam inej osoby skrz kontaminovaný predmet, napr. kuchynský riad), je zameranie sa na hygienu, kanalizáciu a správnu výživu (na podporu prirodzenej imunity) logickou cestou k predchádzaniu prenosu vírusu, ako aj k zníženiu chorobnosti na túto chorobu, ak by sa objavila.

       Namiesto toho sa veľká časť vakcín dáva tretiemu svetu ako "charita", ale základné príčiny choroby - ekonomické zbedačenie, nedostatočná výživa, otravy chemikáliami a spoločensko-politické nepokoje - nie sú nikdy riešené. Za takýchto podmienok jednoducho nemožno očkovať, a ako to ukazuje nová epidémia ochrnutí, spôsobených očkovaním, v Indii: "liek" môže byť oveľa horší než samotná choroba, ktorú má liečiť."

       Mimochodom, vedeli ste, že údaje z epidémií detskej obrny v 50. rokoch ukazujú, že riziko ochorenia na detskú obrnu možno znížiť zrieknutím sa cukru? Týmito údajmi, poukazujúcimi, že vysoký príjem rafinovaného cukru (ako aj iných podôb fruktózy) zvyšuje riziko ochorenia na detskú obrnu, sa zaoberá kniha "Diet Prevents Polio" ("Prevencia detskej obrny stravou"), ktorú napísal Dr. Benjamin P. Sandler v roku 1951 - na vrchole epidémie detskej obrny.

       V zásade to dá rozum, že vysoký príjem cukru/fruktózy môže zvýšiť riziko detskej obrny (ako aj iných prenosných chorôb), pretože tento vírus spôsobuje komplikácie len keď je Váš imunitný systém oslabený, čo možno ľahko dosiahnuť nevhodnou stravou (vysokým príjmom fruktózy), stresom a nedostatkom spánku.

       Takže vakcína proti detskej obrne nie je jediným ani konečným riešením. Udržiavanie silného a dobre fungujúceho imunitného systému bude vždy Vašou prvou líniou obrany, keďže to zníži riziko mnohých ochorení, vrátane detskej obrny - a to je, nanešťastie, práve to, čoho sa väčšine ľudí v krajinách tretieho sveta nedostáva.

 

Zdroje

[1]  Neetu Vashisht, Jacob Puliyel: "Polio pr ogramme: let us declare victory and move on", Indian Journal of Medical Ethics, 2012, 9(2):114-117

[2]  Neetu Vashisht, Jacob Puliyel: "Polio programme: let us declare victory and move on", Indian Journal of Medical Ethics, 2012, 9(2):114-117

[3]  John F. Modlin: "The Bumpy Road to Polio Eradication", The New England Journal of Medicine, 2010, 362(25):2346-2349

[4]  G. S. Mudur: "Flip side of India’s polio success story - Country needs to pencil strategy to fight infection triggered by vaccine itself, say experts", The Telegraph, Calcutta, India, 16.I.2012

[5]  Neil Z. Miller: "The polio vaccine: a critical assessment of its arcane history, efficacy, and long-term health-related consequences", Medical Veritas, 2004, 1:239–251

[6]  Neetu Vashisht, Jacob Puliyel: "Polio programme: let us declare victory and move on", Indian Journal of Medical Ethics, 2012, 9(2):114-117

[7]  Jeronimo Cello, Aniko V. Paul, Eckard Wimmer: "Chemical Synthesis of Poliovirus cDNA: Generation of Infectious Virus in the Absence of Natural Template", Science, 2002, 297(5583):1016-1018

[8]  Eckard Wimmer: "The test-tube synthesis of a chemical called poliovirus: The simple synthesis of a virus has far-reaching societal implications", EMBO reports, 2006, 7(SI):S3-S9

[9]  William Carlsen: "Rogue virus in the vaccine / Early polio vaccine harbored virus now feared to cause cancer in humans", San Francisco Chronicle, 15.VII.2001

[10]  Barbara Loe Fisher: "The SV-40 Virus: Has Tainted Polio Vaccine Caused an Increase in Cancer?", Subcommittee on Human Rights and Wellness, U.S. House Government Reform Committee, U.S. House of Representatives, Washington, D.C., 10.IX.2003

[11]  Sayer Ji: "Polio Vaccines Now The #1 Cause of Polio Paralysis", GreenMedInfo.com, 17.I.2012

 

Ďalšie odkazy

 


Preklad a zverejnenie tohto článku (grafická úprava + klikateľné odkazy na zdroje + kontrola odkazov) zabrali prekladateľovi približne 5 hodín čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.