Poškodenia zdravia, spôsobené očkovaním: Kam sa podel súcit?

13.02.2012 07:08

National Vaccine Information Center - 7.XII.2011 - Barbara Loe Fisher

 

       Pôvodný článok "The Vaccine Injured: Where Has Compassion Gone?"
       z angličtiny preložil Mgr. Jozef Šebest a jazykovo upravil Ing. Marián Fillo.

 

Barbara Loe Fisher - fotografia       Počas tohto obdobia spomienok a vďakyvzdania (anglická pôvodina tohto článku bola napísaná pred Vianocami - pozn. red.) ďakujem za požehnania, ktoré som vo svojom živote dostala, vrátane ťažkých chvíľ, keď som sa naučila, že viera a nádej dokážu prekonať strach a pochybnosti. Nešťastie nás môže urobiť silnejšími, ale je to tiež príležitosť súcítiť a ponúknuť súcit iným, aby sme uľahčili ich trápenie.

       Občania USA vo veľkom[1] pomáhajú obetiam hurikánov[2] povodní, zemetrasení,[3] chudoby,[4] násilia[5] a chorôb.[6]  Novinári často píšu o jednotlivcoch, ktorých trápi nešťastie: preživších zemetrasenia na Haiti;[7] obetiach násilia z nenávisti;[8] deťoch žijúcich v chudobe a umierajúcich od hladu a zanedbania.[9] Tieto príbehy ľudského utrpenia nám pripomínajú, prečo by sme mali počúvať svoje svedomie[10] a súcitne konať pre zmenšenie utrpenia iných.

       Schopnosť súcitu s blížnymi je protijedom proti krutosti, nerovnosti, nespravodlivosti a tyranii.

 

Ocenenie samostatného života, slobody a súcitu

       Spojené štáty americké (USA) založili imigranti - muži a ženy, ktorí osobne znášali útlak a nepriazeň osudu - a vedeli, aké dôležité je zaobchádzať s jednotlivcami s úctou a súcitom. Deklarácia nezávislosti výslovne podporuje právo jednotlivca na život, slobodu a hľadanie šťastia,[11] a Ústava USA hovorí o práve na slobodu prejavu a osobného náboženského presvedčenia.[12] Pravdepodobne toto zásadné uznávanie hodnoty jednotlivca, ktoré je súčasťou našej histórie a kultúry, nás naučilo vážiť si svedomie a súcit.

 

S tými, ktorých očkovanie poškodilo, sa súcitne nezaobchádza

       Je preto smutné vidieť, čo sa dnes deje v USA, keď batoľatá, deti a dospelí v reakcii na očkovanie utrpia trvalé poškodenia zdravia, alebo dokonca zomrú.[13] [14] [15] [16] Keď zdravý človek trpí komplikáciami, spôsobenými infekčnou chorobou, súcitne ho liečia.[17] [18] [19] [20] Ale keď zdravý človek trpí komplikáciami, ktoré spôsobilo očkovanie, často sa s ním súcitne nejedná.[21] [22] Obete očkovania sú často opakovane šikanované[23] [24] [25] tými, ktorí popierajú to, čo sa skutočne stalo,[26] [27] [28] alebo to ospravedlňujú prínosom očkovania pre spoločnosť,[29] [30] [31] aby tieto obete očkovania odpísali čoby prijateľné straty vo „vojne proti prenosným ochoreniam“.[32] [33] [34] [35]

 

Médiá zlyhávajú v ochrane občanov, poškodených očkovaním, a ochrancov bezpečnosti očkovania

       V priebehu posledného desaťročia tomuto prenasledovaniu rastúcej menšiny občanov, poškodených očkovaním, napomáhala siedma veľmoc[36] - slobodná tlač, ktorá v minulosti slúžila v USA ako zábrana a protiváha nerovnosti a nespravodlivosti.[37] Životne dôležitá funkcia slobodnej tlače, zabezpečená Ústavou USA, zlyháva pri ochrane zdravia a životov občanov, poškodených očkovaním,[38] [39] ako aj pri ochrane slobody prejavu občanov, volajúcich po zavedení opatrení na zabezpečenie bezpečnosti očkovania a ochranu informovaného súhlasu[40] do politiky verejného zdravotníctva a zákonov.[41] [42] [43] Zároveň s tým epidémia chronických chorôb a invalidity ničí zdravie občanov a ekonomickú stabilitu našej krajiny,[44] [45] [46] [47] [48] ale predstavitelia verejného zdravotníctva na to nemajú nijakú odpoveď, a tak život ide ďalej.

 

IoM potvrdzuje nedostatok vedeckého poznania v oblasti bezpečnosti očkovania

       Tento rok vydal IoM (Institute of Medicine = Výskumný ústav lekárstva v USA - pozn. red.) historickú správu, v ktorej priznal, že v lekárskej literatúre nie je dostatok kvalitných vedeckých prác o očkovaní na to, aby sa na ich základe dalo potvrdiť alebo vyvrátiť, že niektoré z očkovacích látok, bežne používaných u detí a dospelých, spôsobujú vyše 100 rôznych zlyhaní mozgu a imunitného systému.[49]

       Medzi týmito chorobami sú vážne zápalové ochorenia mozgu a imunitného systému, ktoré sú súčasťou obrovskej epidémie chronických chorôb v USA. Ide aj o zlyhania srdca a ochorenia krvi až po infarkty, syndróm náhleho úmrtia dojčaťa, astmu, roztrúsenú sklerózu, fibromyalgia, Guillan Barrého syndróm, reumatoidnú artritídu, lupus, cukrovku a encefalitídu, ktorá môže viesť ku kŕčom, poruchám učenia a autizmu.

 

IoM potvrdzuje individuálnu biologickú náchylnosť

       V tejto historickej správe IoM potvrdzuje aj to, že jestvujú určité biologické náchylnosti, kvôli ktorým majú niektoré osoby vyššiu pravdepodobnosť poškodenia zdravia očkovaním - napríklad dedičné vlohy, vek alebo úroveň vývoja v čase očkovania, ochorenie v čase očkovania, alebo iné vonkajšie vplyvy.[50]

       Ak smernice očkovacej politiky štýlu "jedna veľkosť pre všetkých" ohrozujú neznámy počet biologicky citlivých osôb poškodením zdravia a smrťou, prečo sa tak málo lekárov o túto vec zaujíma? Prečo s tým tak málo lekárov chce niečo robiť?

 

Lekári odmietajú rodinám zdravotnú starostlivosť

       Je znepokojúce sledovať lekárov, ktorí boli vždy pokladaní za najsúcitnejších z nás, ako sa chladne odvracajú od rodín, čo spochybňujú vládnu politiku, podľa ktorej majú byť deti očkované 69 dávkami 16 rôznych vakcín.[51] [52] Rodinám, ktoré chcú odložiť očkovanie alebo úplne neočkovať, je odopieraná lekárska starostlivosť, a to dokonca aj v prípadoch, keď deti v minulosti už utrpeli nežiaduce účinky očkovania alebo sa stali chronicky chorými či invalidnými po očkovaní, pričom podaním ďalších vakcín sa ich stav môže zhoršiť.[53]

       Aké amorálne!

 

Lekári vravia zamestnancom: Zaočkujte sa, alebo prídete o prácu

       Je šokujúce, že lekári, prevádzkujúci nemocnice a zdravotnícke zariadenia, sa vyhrážajú zdravotníckom, že ak nebudú počúvať rozkazy a nedajú sa každý rok zaočkovať vakcínou proti chrípke, vyhodia ich,[54] [55] [56] a to dokonca aj v prípade tehotenstva, nežiaduceho účinku očkovania v minulosti, alebo v prípade zdravotného stavu, ktorý by ďalšie očkovania mohli zhoršiť.[57]

       Aké bezcitné!

 

Lekári zbavujú pacientov práva na rozhodnutie ohľadom očkovania neplnoletých detí

       Je ťažké prijať, že lekári, ktorým sme verili, tlačia na volených zákonodarcov v jednotlivých štátoch USA, aby presadili zákony, zbavujúce nás práva rozhodovať o zdravotných rizikách ohľadne našich detí - takže neplnoleté deti môžu byť očkované bez vedomia alebo súhlasu rodiča.[58] [59]

       Aké nebezpečné!

 

Lekárske asociácie sponzorované farmaceutickými firmami útočia na obrancov bezpečného očkovania

       Naháňa to hrôzu, keď vieme, že zdravotnícke stavovské združenia a lekári, platení farmaceutickými firmami,[60] [61] [62] [63] vyrábajú dezinformačné kampane, v ktorých démonizujú obhajcov bezpečnosti pri očkovaní[64] a cenzurujú prístup verejnosti k informáciám o zdraví a očkovaní, takže občania USA nemôžu v oblasti očkovania činiť plne informované rozhodnutia.[65]

       Koľká to nevedomosť!

 

Mainstreamové médiá pomáhajú vo verejných útokoch na obhajcov bezpečnosti pri očkovaní

       Je tragické byť svedkom pomoci mainstreamových médií pri verejných útokoch na obete očkovania a tých, ktorí volajú po zanechaní očkovacích smerníc typu "jedna veľkosť pre všetkých" (angl. "one size fits all"),[66] [67] ktoré trestajú jednotlivcov, čo sú na základe zdedených génov biologicky náchylnejší na očkovaním spôsobené poškodenia zdravia.[68] [69]

       Aké kruté!

 

Výrobcovia vakcín a očkujúci lekári sú chránení pred zodpovednosťou

       V roku 1986 Kongres schválil zákon uznávajúci, že očkovanie môžu a aj skutočne spôsobuje poškodenia mozgu a imunitného systému, a malo by sa vykonať viac na ochranu jednotlivcov pred očkovaním spôsobenými poškodeniami zdravia a úmrtiami.[70]  Prostredníctvom tohto zákona Kongres ochránil farmaceutické firmy, predávajúce vakcíny, a lekárov, ktorí týmito vakcínami očkujú, od občiansko-právnych súdnych sporov v prípade, že niekto po očkovaní utrpel vážne poškodenie zdravia alebo zomrel.

       Takže prečo sú lekári, chránení pred zodpovednosťou za spôsobené škody, takí neochotní liečiť deti poškodené očkovaním a ich rodiny s dostatkom súcitu, prečo sú takí neochotní pochopiť potrebu človeka užívať slobodu a chrániť seba a svojich milovaných pred očkovaním spôsobeným poškodením zdravia?

 

Strata súcitu vedie k vykorisťovaniu

       Keď vstúpite do Múzea holokaustu vo Washingtone, hlavnom meste USA, uvidíte nápis:

"Prvé museli zahynúť deti... Z nich mohlo vzísť nové pokolenie."[71]

       Strata súcitu a následne slobody v každej spoločnosti vždy začína tak, že si ľudia nevšímajú, keď tí, čo sú pri moci, ospravedlňujú vykorisťovanie zraniteľnej menšiny v mene toho údajného prospechu väčšiny.

 

NVIC: 30 rokov obrany práv na informovaný súhlas

       Už ubehlo 30 rokov odvtedy, čo NVIC (National Vaccine Information Center = Federálne informačné stredisko o očkovaní v USA; nezisková spoločnosť, snažiaca sa o objektívne informovanie o očkovaní - pozn. red.) spustilo v USA hnutie za bezpečné očkovanie a slobodný informovaný súhlas. Boli sme rodičmi detí, ktorých riziko očkovania bolo 100%, a predsavzali sme si úlohu predchádzať očkovaním spôsobeným poškodeniam zdravia a úmrtiam prostredníctvom vzdelávania verejnosti a obrany ľudského práva na informovaný súhlas s riskantnými lekárskymi zákrokmi.

       A to je stále našou úlohou.

       Počas sviatkov zvážte, prosím, zaslanie daru NVIC - nezáleží na tom, či bude veľký alebo malý - aby sme mohli bojovať za slobodu občanov USA použiť všetky vládou odporúčané vakcíny, použiť len niektoré z nich, alebo si vybrať na zachovanie zdravia iné možnosti preventívnej zdravotnej starostlivosti. Dar môžete poslať prostredníctvom stránky NVIC.org ako odpočítateľnú daňovú položku (platí pre občanov USA - pozn. red.).

       Môžete tiež navštíviť stránku NVIC Cry for Vaccine Freedom Wall (Múr nárekov za slobodu v očkovaní) a prečítať si skutočné príbehy občanov USA, ktorých rodičovské práva a právo na informovaný súhlas sa porušujú v školách, ambulanciách, nemocniciach i štátnych zákonodarných zboroch po celých USA.

       Môžete sa zaregistrovať a stať sa bezplatným používateľom NVIC Advocacy Portal (Právny portál NVIC) a naučiť sa, ako sa vo svojom štáte (myslia sa tým jednotlivé štáty v USA - pozn. red.) môžete zasadiť za právo na informované dobrovoľné rozhodnutia o očkovaní.

       A ak ste vy alebo niekto z vašich blízkych utrpeli nežiaduci účinok očkovania, či dokonca niekoho z Vašich blízkych očkovanie zabilo, navštívte, prosím, našu stránku, podeľte sa o Váš príbeh na stránke Memorial for Vaccine Victims (pamätník obetiam očkovania) a nahláste nežiaduci účinok do VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System = Systém na hlásenie nežiaducich účinkov očkovania v USA - pozn. red.).

 

Súcitní lekári počítajú a minimalizujú očkovaním spôsobené nešťastia

       Počas tohto obdobia spomienok a vďakyvzdania sa modlím, aby sa lekári, vyvíjajúci, predávajúci, podávajúci a propagujúci vakcíny zastavili a pouvažovali nad spôsobom, akým sa starajú o občanov, poškodených očkovaním, a o ich rodiny. Modlím sa, aby vo svojich srdciach našli v súcite náhradu za strach, hnev, pochybnosti a predsudky a urobili pozitívne kroky k presnému spočítaniu i minimalizovaniu obetí očkovania a nevyhovárali sa na to, že ide o "náhodu" alebo že to nie je dôležité.

 

Vďaka za vaše povzbudenia a podporu

       Ďakujeme všetkým, ktorí ste tento rok, alebo počas ostatných 30 rokov finančne podporili NVIC. Umožnili ste nám pokračovať v tejto životne dôležitej práci. Ďakujeme aj za vaše povzbudzujúce karty a listy, ktoré nám pomáhajú posilňovať vieru a nádej v budúcnosť.

       [Pozn. red.: redakcia slovenského internetového denníka "Sloboda v očkovaní" taktiež ďakuje všetkým, čo svojím finančným príspevkom, autorskými článkami, prekladmi zahraničných článkov, či akoukoľvek inou nezištnou pomocou, pomohli v šírení osvety o očkovaní na Slovensku a v Česku prostredníctvom nášho denníka]

       Veselé Vianoce, šťastnú Chanuku a nech je váš Nový rok naplnený mnohými možnosťami na oslavu života a súcitom s tými, ktorí znášajú nešťastie.

       Pozrite si video profil rodiny s troma generáciami reagujúcimi na očkovanie, bojujúcej za ochranu svojich zdravých detí pred poškodením očkovaním.

       Pozrite si video profil profesorky opatrovateľstva, ktorá utrpela nežiaduci účinok očkovania proti chrípke a zostala ochrnutá.

 


[1]  The Center on Philanthropy at Indiana University. U.S. Charitable Giving Shows Modest Uptick in 2010 Following Two Years of Declines: Donations of 290.89 billion. 20.VI.2011

[2]  Godlasky A. How to Help Victims of Hurricane Katrina. USA Today. 2.IX.2005

[3]  Sydell, L. Donations to Haiti Pour In Via Text MessageNPR. 14.I.2010

[4]  Post T. Setting a Goal to End Poverty and Hunger in the United States. Bread for the World Institute. II.2009

[5]  National Network to End Domestic Violence.

[6]  The Global Fund Welcomes U.S. Budget Allocation of U.S. $1.05 Billion for 2011. Press Release: The Global Fund to Fight ADIS, Tuberculosis and Malaria. 18.IV.2011

[7]  Hensel B. Haiti Quake Victim’s Surgery Successful. NBC. 10.VIII.2011

[8]  Blair E. ‘Ten Years Later,” the Matthew Shephard Story Retold. NPR. 12.X.2009
Stump S. Teen’s Parents: After Suicide, He’s Still Being Bullied. Today Show. MSNBC. 27.IX.2011

[9]  Associated Press. Once again, children are starving in Ethiopia. MSNBC. 20.V.2008

[10]  Merriam-Webster Dictionary. Definition of conscience.

[11]  U.S. History.org. Declaration of Independence. 4.VII.1776

[12]  U.S. History.org. First Ten Amendments to the U.S. Constitution: Bill of Rights.

[13]  Coulter HL, Fisher BL. DPT: A Shot in the Dark. Harcourt Brace Jovanovich. 1985

[14]  NVIC. Memorial for Vaccine Victims.

[15]  MedAlerts.org. Vaccine Adverse Events Reporting System Database.

[16]  Miller NZ,, Goldman GS. Infant mortality rates regressed against number of vaccine doses routinely given: Is there a biochemical or synergistic toxicity? Human and Experimental Toxicology: zverejnené na internete 4.V.2011

[17]  PBS. American Experience: The Polio Crusade. 2.II.2009

[18]  Friedman E. Viagra Used to Treat Rare Meningitis Attack, Student Fights for Her Life. ABC. 5.II.2009

[19]  Sunseri G. Rick Perry’s HPV Stance Grounded in Case of Heather Burcham, Who Died of Cervical CancerABC. 15.IX.2011

[20]  Yang L. Girl’s Death Believed to Be Flu Related in Nassau. ABC. 1.IX.2011

[21]  Wood RL. Vaccine Intolerant Child Wants Public Education. Gazette-Mail (WVA). 11.XI.2011

[22]  NVIC. Cry for Vaccine Freedom Wall. Harassment reports.

[23]  Conrick T. Parents Find It Hard to Ignore Evidence of Vaccine Injury. Janesville Gazette (WI). 5.XII.2011

[24]  Planinz T. Federal Court Awards Compensation to Boy Injured by Vaccines. Examiner.com. 20.VII.2009

[25]  HRSA. Vaccine Injury Compensation Award Statistics. 

[26]  Offit, P. Vaccines and Autism Revisited: The Hannah Poling Case. New England Journal of Medicine 2008; 358: 2089-2091.

[27]  Wallace A. An Epidemic of Fear: How Parents Skipping Shots Endangers Us All. Wired Magazine. 19.X.2009

[28]  Melnick, M. The Dangers of the Anti-vaccine Movement. Time Magazine. 24.II.2011

[29]  Business Dictionary.com. Definition of Utilitarianism. 

[30]  White R. The Principle of Utility. College of Mount St. Joseph.

[31]  Gunn A. Peter Singer: The Most Dangerous Man on Earth? The New Doctor. zima 2000.

[32]  Holland M. Reassessing Compulsory Childhood Vaccination. New York University School of Law. 1.IX.2010

[33]  Field RI, Caplan AL. A Proposed Ethical Framework for Vaccine Mandates: Competing Values and the Case for HPV VaccineKennedy Institute of Ethics Journal 18(2):111-124. VI.2008

[34]  New Award Winning Documentary: The Greater Good Movie. 2011

[35]  Catsoulis, J. Movie Review of The Greater Good: Vaccines and Autism, Continued. New York Times. 17.XI.2011

[36]  The Free Dictionary. Definition of the fourth estate.

[37]  Nelson J. The Civil Rights Movement: A Press Perspective. Human Rights Magazine. jeseň 2001.

[38]  American Medical News. What Editorial Writers Are Saying About Vaccines. 11.IX.2011

[39]  Banks N, Baker C. Selling Drugs as Scholarly Opinion. Office of Medical and Scientific Justice. VII.2011

[40]  Fisher BL, Wrangham TK. Comments to the National Vaccine Advisory Committee on the Vaccine Safety Working Group’s Draft Report and Recommendations on the federal Vaccine Safety System. 6.VI.2011.

[41]  Mooney C. Irrationality vs. Vaccines: Fighting for Reality. New Scientist. 13.I.2011.

[42]  Khan A. Pediatricians decry in-flight vaccine-questioning ad on Delta. LA Times. 16.XI.2011

[43]  Ropeik D. Vaccines & Fear: It is Time for Society to Say Enough Is Enough. Huffington Post. 21.VII.2011; taktiež LA Times (18.VII.2011); taktiež NPR (18.VII.2011)

[44]  Bethell CD, Kogan MD a kol. A National and State Profile of Leading Health Problems and Health Care Quality for US Children: Key Insurance Disparities and Across-State Variations. Academic Pediatrics 2011; 11(3S):22-33

[45]  Boyle CA, Boulet S a kol. Trends in the Prevalence of Developmental Disabilities in US Children 1997-2008. Pediatrics. zverejnené na internete 23.V.2011

[46]  Ostrow N. Autism Leads Rise in Developmental Disabilities in U.S. Kids. Bloomberg News. 23.V.2011

[47]  Asthma and Allergy Foundation. Asthma Facts & Figures.

[48]  Mathews AW. So Young and So Many Pills. Wall Street Journal. 28.XII.2010

[49]  Stratton K, Ford A, Rusch E, Clayton EW, editors. Adverse Effects of Vaccines: Evidence and Causality. Committee to Review Adverse Effects of Vaccines. National Academies Press: 2011

[50]  tamže, str. 70

[51]  CBS Pittsburgh. Local Pediatricians Refusing to See Non-Vaccinated Patients. CBS-TV. 2.XI.2011

[52]  Four Seasons Pediatrics Vaccine Policy. Four Seasons Pediatrics, Clifton, NY.

[53]  NVIC. Cry for Vaccine Freedom Wall. Harassment reports.

[54]  Matthews C. NY Health Care Workers Protest Mandatory H1N1 Flu Shots. USA Today. 29.IX.2009. https://www.usatoday.com/news/health/2009-09-29-swine-flu-mandatory_N.htm

[55]  Fisher BL. Forcing Flu Shots on Health Care Workers: Who Is Next? NVIC Vaccine E-Newsletter. 29.IX.2010

[56]  Fox Phoenix. HealthCare Group: Get a Flu Shot or Get Fired. Fox-TV. 31.VIII.2011

[57]  NVIC. Cry for Vaccine Freedom Wall. Harassment reports.

[58]  Neale T. Calif. 12-year olds Can Get HPV Vaccine Without Parental OK. MedPage Today. 11.X.2011

[59]  Businesswire. NVIC Calls New CA Vaccine Law A “Violation of Parental Informed Consent Rights & Federal Law.” 10.X.2011

[60]  Attkisson S. How Independent Are Vaccine Defenders? CBS-TV News. 25.VII.2008

[61]  Orange County RegisterCORRECTION re: August 4, 2008 article “Dr. Paul Offit Responds”. 18.IV.2011

[62]  Center for Science in the Public Interest. Integrity in Science: Corporate Support for Health and Environmental Professional Associations, Charities and Industry Front Groups. VII.2003

[63]  Jacobsen M. Lifting the Veil of Secrecy from Industry Funding of Non-Profit Health Organizations. International Journal of Occupational Environmental Health 2005; 11:349-355.

[64]  Fisher BL. Advocacy Panel Statement to National Vaccine Advisory Committee at Vaccine Safety Working Group Stakeholder Meeting. 13.VI.2011.

[65]  Businesswire. NVIC Calls Out AAP for Using Public Intimidation to Censor NVIC Flu Prevention Video Offered to Delta Travelers. 15.XI.2011

[66]  Fisher BL. Using Fear & Prejudice to Attack Vaccine Exemptions. NVIC Vaccine Newsletter. 4.VIII.2010

[67]  Fisher BL. Amy Wallace & Yellow JournalismNVIC Vaccine Newsletter. 9.IX.2010

[68]  viď [45]

[69]  Poland GA. Adversomics: The Emerging Field of Vaccine Adverse Event Immunogenetics. Pediatr Infect Dis J 2009; máj 28(5): 431-432

[70]  NVIC. National Childhood Vaccine Injury Act of 1986.

[71]  United States Holocaust Memorial Museum. Children’s Tile Wall.

 


Zverejnenie tohto článku (korektúra prekladu, grafická úprava a kontrola odkazov) zabrali redaktorovi www.slobodaVockovani.sk vyše 4 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.