Polymyxín

27.08.2011 13:13
Sumárny vzorec: C56H100N16O17S
Schéma molekuly:

Polymyxín B1:

Schéma molekuly polymyxínu B1

Polymyxín B2:

Schéma molekuly polymyxínu B2

CAS číslo: 1405-20-5
Ako vyzerá: biely až svetlo žltý prášok
LD50: 5,4 mg/kg (myš, intravenózne),
8 mg/kg (pes, intravenózne),
790 mg/kg (myš, orálne),
20.5 mg/kg (myš, intraperitoneálne),
59.5 mg/kg (myš, subkutánne)

 

Všeobecné informácie

       Polymyxín je všeobecný pojem pre antibiotiká získavané z kmeňov pôdnej baktérie Bacillus polymyxa. Rozlišujú sa pridaním rôznych písmen abecedy. Klinicky sa využívajú len polymyxín B a E, ostatné poškodzujú obličky. Polymyxíny ničia membrány bakteriálnych buniek tak, že reagujú s fosfolipidmi membrán, podobne ako detergenty. Používajú sa proti infekciám gram negatívnych mikroorganizmov. Môžu byť neurotoxické a nefrotoxické, preto sa väčšinou používajú len keď modernejšie antibiotiká nezaberajú, či sú kontraindikované. Nevstrebávajú sa v tráviacom trakte, podávajú sa napr. injekčne alebo inhaláciou.

 

Bezpečnosť

       Neurotoxický a nefrotoxický, spôsobuje akútnu nekrózu tubulárnych buniek obličiek.

 

Zdroje a viac informácií:

 

Vypracovali:

  • Lenka (výber a preklad)
  • Ing. Marián Fillo (grafická úprava - približne 35 minút čistého času)

 


    Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
    Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.