Poklesy protilátek po očkování až „na nulu“ jsou normální

09.09.2014 00:00

       Kontroly budoucích sestřiček ukázaly, že dívky, ač očkované, nemají protilátky proti hepatitidě B. Vskutku kuriózní je reakce České vakcinologické společnosti.

       [...]

       Pokud začneme tvrdit, že sérové hladiny protilátek ještě vlastně nic neznamenají, když dostatečnou imunologickou ochranu organismu dokáží zajistit i samotné očkováním vytvořené paměťové buňky, tak se s dovolením ptám: Proč naše strategická (vakcinační) rozhodnutí nevycházejí především z údajů o počtu a o poklesech počtů či funkce paměťových buněk? Proč všechna rozhodnutí a všechna klíčová sledování účinnosti vakcín a dlouhodobosti účinků očkování vůbec zakládáme a stavíme vědecky na sérových hladinách protilátek, které mohou být zcela zbytné? Proč máme například přeočkovávat proti klíšťové encefalitidě po 3–5 letech, když nám „jenom“ klesají protilátky? To nikoho nezajímá, zda očkovaným osobám vůbec objektivně klesly počty paměťových buněk a tedy vlastní odolnost organismu proti patogenu? Vždyť my můžeme v současné praxi přeočkovávat od 10 % klidně až do 95 % všech přeočkovávaných osob úplně, ale opravdu úplně zbytečně. Třeba jsou bývalí očkovanci dobře chránění i úplně bez protilátek přítomných ve svém séru. Mají přece vytvořené paměťové buňky. Také očkování hexavakcínou možná stačí u dětí provést pouze jednou. Stačí to jednou, pokud se již napoprvé vytvoří dostatečný počet paměťových buněk, které svou pohotovou reakcí vzniku infekce zabrání. Co na tom, že nevznikly u všech očkovaných hned protilátky nebo nevznikly v dostatečném počtu. Podstatné snad je, zda vznikl dostatečný počet dostatečně efektivních paměťových buněk, no ne?

 

       Viac na stránke Vitalia.cz.