Podľa švédskej štúdie môžu lieky proti alergii (i vakcíny) s obsahom hliníka spôsobiť novú alergiu

06.09.2012 03:30

ScienceDaily.com - 15.XII.2010 - Dr. Eva Netterlid

 

       Pôvodný článok "Allergy Treatments Containing Aluminum May Cause New Allergy, Study Suggests"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo
.

 

       Alergická kontaktná dermatitída z hliníka bola kedysi považovaná za veľmi nezvyčajnú. Teraz sa však množia hlásenia o svrbivých uzlíkoch a alergii na hliník po očkovaní alebo proti-alergickej liečbe. Výskumníčka Dr. Eva Netterlid študovala tento problém v dizertačnej práci, ktorú nedávno obhájila na Lundskej univerzite vo Švédsku.

       "Svrbivé uzlíky" sú malé hrčky pod pokožkou, ktoré spôsobujú svrbenie a ktoré - podľa niektorých štúdií - môžu pretrvať niekoľko rokov. Štúdia očkovania proti čiernemu kašľu v Göteborgu pred pár rokmi ukázala, že takmer 1% detí malo svrbivé uzlíky v mieste vpichu. 3 zo 4 takýchto detí skončilo s alergiou na hliník. Dr. Eva Netterlid hovorí:

"To bolo úplne nečakané. Hliník sa používa ako adjuvant (posilňovač imunitnej odpovede) vo vakcínach vyše 70 rokov s len malým počtom hlásení o svrbivých uzlíkoch a alergickej kontaktnej dermatitíde."

       Jej výskum bol vykonávaný na Jednotke profesnej a environmentálnej dermatológie v Malmö.

       Je viacero vysvetlení, prečo sa alergia na hliník stala častejšou. Máme tu nové technológie pre zisťovanie alergií, typ hliníkových zlúčenín vo vakcínach a iných liekoch sa mohol zmeniť a aj počet očkovaní narástol s nárastom medzinárodného cestovania.

       Dr. Eva Netterlid našla len veľmi malý počet svrbivých uzlíkov v štúdii očkovania proti záškrtu 10-ročných Švédov. Potom pokračovala v štúdiu hyposenzitizácie, čo je liečba, pri ktorej sú pacientom, alergickým na peľ, roztoče atď., podávané postupne čoraz väčšie dávky alergénnej látky, aby si postupne zvykli na túto látku.

       Táto liečba tiež používa hliník na zosilnenie účinky. Následné sledovanie v tomto prípade ukázalo vyšší počet reakcií. Z 37 liečených detí sa objavila alergická kontaktná dermatitída z hliníka u 8 detí a svrbivé uzlíky u 13 detí. 24 detí s alergiami v kontrolnej skupine, ktorá nedostávala túto liečbu, nemalo ani svrbivé uzlíky, ani alergiu na hliník.

       Ďalšia štúdia sa zamerala na hyposenzitizáciu detí a dospelých s alergickými respiračnými chorobami. Zistilo sa, že takmer 5% účastníkov malo alergickú kontaktnú dermatitídu z hliníka. Jedinci s alergiou na hliník boli ako v testovanej, tak aj v kontrolnej skupine, takže alergiu nebolo možné pričítať výlučne tejto liečbe. Avšak vyšetrenie pacientov rok pred a rok po liečbe ukázalo, že počet ľudí so svrbivými uzlíkmi sa výrazne zvýšil, rovnako tak sa zvýšil pomer ľudí so svrbivými uzlíkmi v testovanej skupine oproti kontrolnej skupine.

       Dr. Eva Netterlid a jej kolegovia dúfajú, že budú môcť pokračovať vo výskume tejto veci. Jednou dôležitou otázkou je, či rôzne zlúčeniny hliníka dávajú rôzne výsledky, druhou otázkou je, či tí, čo mali pozitívny výsledok testu alergie na hliník, budú mať klinické príznaky po užití liekov alebo kozmetiky s obsahom hliníka.

 


Preklad a zverejnenie tohto článku zabrali prekladateľovi približne 1 hodinu čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.