Podľa aktivistov Uhliarik v konflikte záujmov nekoná

28.03.2011 12:00

       [...]

       Podľa Slobody v očkovaní, ako aj podľa Transparency International Slovensko, je preukázateľné, že dvaja členovia PSPI sú v konflikte záujmov. Na jednej strane sa totiž podieľajú na príprave očkovacieho kalendára, na druhej spolupracujú s farmaceutickou spoločnosťou, ktorá vyrába vakcíny.

       "Uvítali by sme vaše stanovisko, v ktorom vysvetlíte, prečo doteraz zistené skutočnosti neboli dostatočným dôvodom na vyvodenie príslušných krokov, teda odvolanie dotknutých ľudí z funkcií v PSPI alebo aj z funkcie hlavného odborníka Ministerstva zdravotníctva SR," píše Eva Juhárová zo Slobody v očkovaní.

 

       Viac na stránke aktuálne.sk.