Po vyše mesiaci prísľubov účasti na besede o očkovaní si to Ministerstvo zdravotníctva SR rozmyslelo

24.12.2013 12:15

Mgr. Zuzana Čižmáriková, hovorkyňa MZ SR + Ing. Renáta Krausová, šéfredaktorka mesačníka Dieťa

 

Dátum a čas: 27.XI.2013 o 11:11
Kto: Zuzana Čižmáriková <Zuzana.Cizmarikova@health.gov.sk>
Komu: časopis Dieťa
Predmet: RE: Pozvánka na besedu o očkovaní organizovanú mesačníkom Dieťa

 

Dobrý deň pani šéfredaktorka,

       odborníci Ministerstva zdravotníctva SR sa na základe spoločného konsenzu rozhodli sobotňajšej diskusie nezúčastniť. Dôvodov je na to viacero, dovoľte, aby som spomenula niektoré z nich. Podľa našich informácií ide o spoplatnené stretnutie, čo je podľa názoru odborníkov veľkou prekážkou na to, aby sa podujatia zúčastnili. Jeho cieľom by totiž nemalo byť izolované stretnutie uzavretej skupinky ľudí, ale otvorená diskusia aj pre tých, ktorí si poplatok nemôžu z rôznych dôvodov dovoliť. Zároveň je dôležité povedať, že „nedostatky“ očkovania budú prezentovať ľudia (zástupcovia antivakcinačných hnutí), ktorí sa k téme nevyjadrujú z odborného hľadiska, nepublikujú odborné články, absentujú u nich relevantné argumenty.

       Môžem Vás však ubezpečiť, že Úrad zdravotníctva SR bude pod gesciou Ministerstva zdravotníctva SR pripravovať niekoľko odborných diskusií na tému očkovania, na ktoré budú určite pozvaní aj zástupcovia Vašej redakcie.

       S pozdravom,

Mgr. Zuzana Čižmáriková
riaditeľka komunikačného odboru MZ SR
fax.: +421 2 547 77 983
mail.: zuzana.cizmarikova@health.gov.sk
web.: www.health.gov.sk

 

Odpoveď mesačníka Dieťa

Dobrý deň pani Čižmáriková,

       ďakujem Vám za odpoveď. Priznám sa, že ma prekvapila, nakoľko ste mi od 22.X.2013 tvrdili, že: „MZ SR sa urcite zucastni diskusie ako aj nasi odbornici na ockovanie a rovnako delegujeme aj zastupcu UVZ, mena vam budem konkretizovat neskor, kedze este riesime zlozenie.“ Toto vyjadrenie ste prezentovali aj v ďalšej Vašej mailovej komunikácii so mnou, keď som Vás opakovane žiadala o poskytnutie mien odborníkov, ktorých delegujete na besedu.

       Rada by som sa preto vyjadrila k obom Vašim tvrdeniam v odmietavej odpovedi na účasť v diskusii:

 1. Ad: spoplatnené stretnutie:
         Cena vstupenky bola určená tak, aby pokryla náklady spojené s besedou (prenájom divadelnej sály, zvukári, osvetľovači, šatňa, hasiči, videozáznam, cestovné náhrady pre mimobratislavských hostí, réžia na predpredaj vstupného). Chápem, že pre Vás to môže byť nepochopiteľné, pretože odborné spoločnosti sú zvyknuté na sponzoring zo strany firiem pri organizácii podujatí. Naša redakcia nie je nikým sponzorovaná a nemá z besedy žiaden finančný profit. Nestretli sme sa ani s jedným ohlasom zo strany rodičov, že by si niekto nemohol dovoliť zakúpiť vstupenku v hodnote 5 €. Verte mi, že ak by sme takúto požiadavku dostali, tak by sme v takom prípade vstupenku záujemcovi poskytli na naše náklady.
         Ak sa obávate, že sa informácie nedostanú k ľuďom, ktorí si podľa Vás nemôžu dovoliť zaplatiť vstupenku, robíte si zbytočné starosti. Mysleli sme aj na to. O besedu je veľký záujem verejnosti (rodičovskej i odbornej — máme ohlasy aj od lekárov, ktorí besedu vítajú) a vyhoveli sme požiadavkám ľudí na vyhotovenie videozáznamu. Pripravujeme teda záznam celej besedy, ktorý bude prostredníctvom internetu k dispozícii zdarma každému človeku u nás či v zahraničí, ktorý bude mať záujem si besedu pozrieť.
         Je preto škoda, že ste sa týmito (pre mňa absolútne nepochopiteľnými) argumentmi takto sami vylúčili z besedy a neprídete prezentovať Vaše názory a postoje k očkovaniu. My sme pripravení Vám dať priestor a rodičia Vašu účasť očakávajú. Ba čo viac, podľa mnohých ohlasov považujú priamo za Vašu povinnosť, aby ste sa zúčastňovali takýchto diskusií s rodičovskou verejnosťou. Vy sa nesmiete izolovať pred rodičmi. Očkovanie je u nás povinné, preto nemáte morálne právo nepostaviť sa tvárou v tvár rodičom a neodpovedať im na ich otázky. Je to nemorálne a neetické. Etická komisia MZ SR vydáva stanovisko k očkovaniu a pritom na pozvanie na besedu o očkovaní MZ SR reaguje takýmito nekonečnými prieťahmi, výsledkom ktorých je odmietnutie účasti po opakovaných prísľuboch?
         Prepáčte, vzbudzuje to vo mne nepríjemný pocit, že odborníci sa jednoducho boja postaviť tvárou tvár pred rodičov a že sú schopní o očkovaní debatovať len v kuloároch, alebo len tam, kde zamedzia prístup oponentom. Váš argument o spoplatnení vôbec neobstojí. Dovoľte mi upozorniť na skutočnosť, že Vašim zástupcom nebol problém vycestovať na spoplatnenú besedu, ktorú organizovala jedna mamička v Břeclavi, a na ktorej boli hosťami MUDr. Eleková a prof. Prymula. Tam to nebola prekážka pre našich odborníkov? Keď besedu organizuje mesačník Dieťa, tak si po viac ako mesiaci nájdete „závažné“ dôvody, prečo neprísť...
 2. Ad: Vaša výhrada, že „nedostatky“ očkovania budú prezentovať zástupcovia antivakcinačných hnutí:
         Dňa 22.X.2013 ste mi písali: „Pani redaktorka neviem vam dnes doplnit nema, ale urcite prideme, min. v pocte ako su oponenti, vsetci posobia v antivakcinacnych skupinach, cize aby to bolo vyrovnane prideme v rovnakom pocte, ale mena naozaj doplnim neskor.“ V odpovedi som Vás mailom informovala, že na pódiu nebude ani jeden zástupca antivakcinačnej skupiny, ako ich Vy označujete. Vo Vašej odpovedi opäť spomínate, že: „Zároveň je dôležité povedať, že „nedostatky“ očkovania budú prezentovať ľudia (zástupcovia antivakcinačných hnutí), ktorí sa k téme nevyjadrujú z odborného hľadiska, nepublikujú odborné články, absentujú u nich relevantné argumenty.“
         Rozhodne sa dištancujem od označovania odborníkov, ktorí prijali pozvanie našej redakcie a vystúpia na pódiu, za zástupcov antivakcinačnej skupiny. Považujem toto Vaše nálepkovanie za manipuláciu s verejnou mienkou. Ani jeden z týchto odborníkov nesúhlasí s takýmto označovaním.
         Svojím vzdelaním títo ľudia majú plné právo hovoriť o téme očkovania, každý z pohľadu svojej profesie. Rozhodne sa cítia byť kompetentní vyjadriť sa. O očkovaní sa v médiách vyjadrujú často napríklad pediatri, ktorí vykonávajú úkon očkovania. Vo všetkej úcte k pediatrom to však neznamená, že ich vedomosti napríklad o prídavných látkach vo vakcínach sú na úrovni vedomostí chemika. Alebo že ich právne vedomie v otázkach očkovania je na úrovni právničky atď. Naša spoločnosť by sa mala naučiť rešpektovať široké názorové stanoviská a viesť o nich slušnú diskusiu. To je našou snahou.

       Pani hovorkyňa, som znepokojená Vašou odpoveďou. Rada by som sa Vás spýtala, či pani ministerka vie o tomto Vašom stanovisku, lebo je v priamom rozpore s jej vyjadrením poslancovi Jozefovi Mikloškovi, ktorý ju oslovil pred jeho podaním interpelácie, týkajúcej sa povinného očkovania v parlamente, keď ministerku informoval o jeho interpelácii. Podľa vyjadrenia poslanca Mikloška na jeho blogu: „Keď som ministerku ústne informoval o téme mojej interpelácie, povedala, že víta otvorenie diskusie k tejto téme.“ Preto si Vás dovoľujem dôrazne požiadať o to, aby ste túto moju odpoveď postúpili pani ministerke a prosím o jej vysvetlenie rozporu v jej vyjadrení poslancovi Mikloškovi a Vášho zamietnutia účasti na besede na tému očkovania.

       Samozrejme, účasť na Vašich besedách vítame. Veríme, že sa na nich dozvieme novinky zo sveta a že do besied pozvete široké spektrum odborníkov i predstaviteľov rodičov, ktorých hlas a skúsenosti by Vás rozhodne mali zaujímať.

       Záverom by som spomenula, že celý priebeh našej diskusie poskytnem verejnosti, nakoľko som Vás prosila o vyjadrenie, či si môžem dovoliť v Dieťati č. 11 v avíze na besedu uviesť, že sa zúčastnia aj zástupcovia MZ SR a UVZ SR. Vy ste mi to odsúhlasili a následne ste mi neustále tvrdili, že „naša dohoda platí“. Stretávame sa s opakovaným osočovaním, že Dieťa nedáva priestor na vyjadrenia odborným kruhom, preto celú komunikáciu zverejňujem a Vašu odpoveď uvediem aj v začiatku besedy, aby sme ľuďom vysvetlili dôvody Vašej neúčasti.

       S pozdravom

Ing. Renáta Krausová
šéfredaktorka
mesačník Dieťa

 

Priebeh celej komunikácie o účasti MZ SR a ÚVZ SR na besede o očkovaní, organizovanej mesačníkom Dieťa

Dátum a čas: 11.X.2013 o 9:49
Kto: časopis Dieťa
Komu: Zuzana Čižmáriková <Zuzana.Cizmarikova@health.gov.sk>
Predmet: Pozvánka na besedu o očkovaní organizovanú mesačníkom Dieťa

 

Dobrý deň,

       dovoľujem si obrátiť sa na Vás s nasledujúcou ponukou.

       Redakcia časopisu Dieťa organizuje dňa 30.XI.2013 v Bratislave besedu o očkovaní so zameraním na prídavné látky vo vakcínach. Máme záujem o poskytnutie objektívnych informácií o tejto problematike, preto si Vás dovoľujeme osloviť a ponúknuť priestor pre odborníka, delegovaného MZ SR, ktorý by sa zúčastnil takéhoto podujatia určeného širokej (najmä rodičovskej) verejnosti. Rodičia volajú po priamom kontakte s odborníkmi, preto sa naša redakcia podujala na zorganizovanie tejto besedy.

       Prosím Vás o odpoveď do 15.X.2013. Ďalšie podrobnosti Vám následne poskytneme. Ako prednášajúci vystúpia len odborníci, personálne zastúpenie Vám oznámime. Momentálne oslovujeme prednášajúcich, preto kontaktujeme v záujme o podanie objektívnych informácií aj Vás. Aktivisti v tejto oblasti medzi prednášajúcimi nebudú.

       So žiadosťou o personálne zastúpenie na tejto besede sme oslovili aj ÚVZ SR, ktorý sa vyjadril, že nedeleguje na besedu žiadneho zástupcu, čo sa, celkom prirodzene, stretáva s nepochopením zo strany rodičov i nás, ako redakcie Dieťaťa. Pretože ÚVZ SR rodičov, ktorí sa rozhodli z rôznych dôvodov neočkovať svoje deti alebo očkovanie odložiť, predvoláva na priestupkové konania a sankcionuje. Rodičia s nevôľou prijímajú, že nie je záujem oficiálnych kruhov prísť im prezentovať túto problematiku. Preto si Vás dovoľujem osloviť.

       Žiadame Vás o delegovanie jedného odborníka na tému prídavné látky vo vakcínach do tejto diskusie so širokou rodičovskou verejnosťou. Prosím o informáciu, kto by sa besedy mohol zúčastniť, nakoľko mená účastníkov budú prezentované v Dieťati č. 11 v pozvánke na besedu. Vaše stanovisko budem tlmočiť verejnosti, preto Vás prosím, ak by ste nemali záujem o účasť na besede, aj o stručné zdôvodnenie.

       Pozvánku sme adresovali aj firme GlaxoSmithKline, ktorá sa zatiaľ nevyjadrila.

       Ďakujem Vám pekne a prajem Vám príjemný deň

Ing. Renáta Krausová
šéfredaktorka
časopis Dieťa

 

(hovorkyňa MZ SR komunikuje zvyčajne bez oslovenia a podpisu, tak, ako to uverejňujeme):

Dátum a čas: 11.X.2013 o 9:53
Kto: Zuzana Čižmáriková <Zuzana.Cizmarikova@health.gov.sk>
Komu: časopis Dieťa
Predmet: RE: Pozvánka na besedu o očkovaní organizovanú mesačníkom Dieťa

 

Poprosim vas o zoznam ucastnikov, dakujem

 

Dátum a čas: 11.X.2013 o 10:38
Kto: časopis Dieťa
Komu: Zuzana Čižmáriková <Zuzana.Cizmarikova@health.gov.sk>
Predmet: RE: Pozvánka na besedu o očkovaní organizovanú mesačníkom Dieťa

 

Dobrý deň,

       zatiaľ nám účasť potvrdili títo účastníci:

 • doc. Ing. Josef Prousek, CSc., chemik
 • Mgr. Anna Wenclová, farmakologička 
 • JUDr. Katarína Bystrická, advokátka

       Ako som Vám zdôraznila, medzi prednášajúcimi nebudú aktivisti, ale odborníci. Oslovili sme aj ďalších, ale vzhľadom na to, že ich účať ešte nemáme definitívne potvrdenú, ich mená neuvádzam.

       S pozdravom

Ing. Renáta Krausová
šéfredaktorka
časopis Dieťa

 

Dátum a čas: 11.X.2013 o 10:40
Kto: Zuzana Čižmáriková <Zuzana.Cizmarikova@health.gov.sk>
Komu: časopis Dieťa
Predmet: RE: Pozvánka na besedu o očkovaní organizovanú mesačníkom Dieťa

 

Tak potom pockame na celkovy pocet diskutujucich, dakujem

 

Dátum a čas: 11.X.2013 o 10:50
Kto: časopis Dieťa
Komu: Zuzana Čižmáriková <Zuzana.Cizmarikova@health.gov.sk>
Predmet: RE: Pozvánka na besedu o očkovaní organizovanú mesačníkom Dieťa

 

       Ako chcete, hoci neviem, ako to môže ovplyvniť voľbu Vášho odborníka. V druhej polovici budúceho týždňa už budem mať odpovede aj od ďalších dvoch oslovených - a neviem, či dostanem odpoveď od Glaxa. Dám Vám vedieť.

       Len by som potom poprosila o rýchle vyjadrenie, ak by ste mali záujem o účasť a chcete byť uvedení na pozvánke.

       S pozdravom

Ing. Renáta Krausová
šéfredaktorka
časopis Dieťa

 

Dátum a čas: 21.X.2013 o 7:58
Kto: časopis Dieťa
Komu: Zuzana Čižmáriková <Zuzana.Cizmarikova@health.gov.sk>
Predmet: RE: Pozvánka na besedu o očkovaní organizovanú mesačníkom Dieťa

 

Dobrý deň pani Čižmáriková,

       besedy o očkovaní (s hlavným zameraním na prídavne látky vo vakcínach) sa zúčastnia títo odborníci:

 • doc. Ing. Josef Prousek, CSc., chemik
 • Mgr. Anna Wenclová, farmaceutka
 • Dr. René Balák, PhD., morálny teológ, bioetik
 • JUDr. Katarína Bystrická, advokátka

       Prosím Vás, ak by ste sa mohli vyjadriť do zajtra do 1200, koho MZ SR deleguje do tejto besedy, organizovanej mesačníkom Dieťa a venovanej predovšetkým rodičom, nakoľko uzatvárame novembrové vydanie mesačníka Dieťa, v ktorom vyjde pozvánka na túto besedu.

       Ďakujem Vám a prajem Vám príjemný deň.

Ing. Renáta Krausová
šéfredaktorka
časopis Dieťa

 

Dátum a čas: 22.X.2013 o 15:21
Kto: Zuzana Čižmáriková <Zuzana.Cizmarikova@health.gov.sk>
Komu: časopis Dieťa
Predmet: RE: Pozvánka na besedu o očkovaní organizovanú mesačníkom Dieťa

 

Dobry den, MZ SR sa urcite zucastni diskusie ako aj nasi odbornici na ockovanie a  rovnako delegujeme aj zastupcu UVZ, mena vam budem konkretizovat neskor, kedze este riesime zlozenie, dakujem

 

Dátum a čas: 22.X.2013 o 15:41
Kto: časopis Dieťa
Komu: Zuzana Čižmáriková <Zuzana.Cizmarikova@health.gov.sk>
Predmet: RE: Pozvánka na besedu o očkovaní organizovanú mesačníkom Dieťa

 

Dobry den pani Čižmáriková,

       ďakujem Vám pekne za odpoved. Je mi veľmi ľúto, ale ak nám mená nepošlete do zajtra do 10:00, nebudeme ich vedieť doplniť do oznamu o besede, ktorú vytlačíme v novembrovom Dieťati, nakoľko odovzdávame Dieťa do tlače. Skutočne by ma mrzelo, keby oznam zostal nekompletný. Ak by ste nestihli uviesť mená max 2 odborníkov, ktorí by prijali pozvanie na pódium (samozrejme, budeme sa tešiť, ak odborníci budú prítomní v sále a tiež budú sa zapájať do odpovedí na otázky rodičov), potom by sme mohli azda len uviesť Vašu účasť vo forme oznamu, o tom, že na besede sa zúčastní aj zástupca delegovaný MZ SR a ÚVZ SR, bez menovitého uvedenia. To by sme potom už mohli doplniť len v propagácii akcie na FB a na stránke divadla.

       Názov témy znie:

POVINNÉ OČKOVANIE —
— bezpečná prevencia či oprávnený zdroj obáv rodičov?

Vakcinácia očami chemika, farmaceutky, bioetika, právničky a očami  účastníkov besedy

       Mohli by sme teda doplniť do názvu aj slovo pediatra a epidemiológa napríklad - podľa toho, kto by prišiel? Nechcela by som, aby zostal oznam nekompletný, no neviem, žiaľ, zmeniť termin odovzdania do tlače.

       Ďakujem Vám za pochopenie a verím, že sa Vám azda do zajtra podarí oznámiť mi mená odborníkov — ako aj veľmi stručné charakteristiku ich vstupu na besede (len zopár slovami). Úvodom by každý diskutér mal priestor cca 10–15 minút na prezentáciu pohľadu na tému.

       Teším sa na spoluprácu a prajme Vám príjemný deň.

Ing. Renáta Krausová
šéfredaktorka
časopis Dieťa

 

Dátum a čas: 22.X.2013 o 15:45
Kto: Zuzana Čižmáriková <Zuzana.Cizmarikova@health.gov.sk>
Komu: časopis Dieťa
Predmet: RE: Pozvánka na besedu o očkovaní organizovanú mesačníkom Dieťa

 

Pani redaktorka neviem vam dnes doplnit mena, ale urcite prideme, min. v pocte ako su oponenti, vsetci posobia v antivakcinacnych skupinach, cize aby to bolo vyrovnane, prideme v rovnakom pocte, ale mena naozaj doplnim neskor

 

Dátum a čas: 22.X.2013 o 16:00
Kto: časopis Dieťa
Komu: Zuzana Čižmáriková <Zuzana.Cizmarikova@health.gov.sk>
Predmet: RE: Pozvánka na besedu o očkovaní organizovanú mesačníkom Dieťa

 

       Pani hovorkyňa,

       prosím Vás, môžeme teda uviesť aspoň, že sa besedy zúčastnia zástupcovia delegovaní MZ SR a ÚVZ SR? Ak nie, je to celkom problém, nakoľko avízo bude vytlačené a na základe neho si ľudia budú kupovať vstupenky — nechceme ľudí zavádzať, určite musíme spomenúť aspoň profesne účastníkov, keď nie menovite. aby nám verejnosť nevyčítala, že tam sú hostia, ktorých sme nijako neuviedli.

       Prepáčte, ale na pódiu nebude ani jeden zástupca antivakcinačnej skupiny, ako to Vy označujete. Žiaden z týchto ľudí nie je aktívny v takýchto skupinách, to som Vám uvádzala hneď v úvode.

       Nakoľko beseda je časovo obmedzená, nie je možné za stôl posadiť až 8 ľudí. Preto Vás prosím o delegovanie 2 - najlepšie v zastúpení pediater, epidemiológ, aby sa zúčastnili naozaj rôzne profesné pohľady na túto tému.

       Vďaka za pochopenie.

Ing. Renáta Krausová
šéfredaktorka
časopis Dieťa

 

Dátum a čas: 6.XI.2013 o 10:53
Kto: časopis Dieťa
Komu: Zuzana Čižmáriková <Zuzana.Cizmarikova@health.gov.sk>
Predmet: RE: Pozvánka na besedu o očkovaní organizovanú mesačníkom Dieťa

 

Dobrý deň pani Čižmáriková,

       prosím Vás o informáciu ohľadom besedy o očkovaní, potrebujeme doriešiť prípravu na besedu a komunikovať s jednotlivými hosťami (aby sme si upresnili, či budú napríklad potrebovať premietať vo svojom vstupnom slove nejakú prezentáciu). Preto Vás prosím, aby ste mi čo najskôr oznámili mená a kontakty na odborníkov, ktorí budú na besede zastupovať MZ SR a UVZ SR. Bola by som Vám vďačná, ak by ste mi túto informáciu mohli poslať do konca týždňa.

       Ďakujem Vám pekne a prajem príjemný deň.

Ing. Renáta Krausová
šéfredaktorka
časopis Dieťa

 

Dátum a čas: 12.XI.2013 o 10:22
Kto: časopis Dieťa
Komu: Zuzana Čižmáriková <Zuzana.Cizmarikova@health.gov.sk>
Predmet: RE: Pozvánka na besedu o očkovaní organizovanú mesačníkom Dieťa

 

Dobry den pani Cizmarikova,

       prosim Vas o odpoved na predosly mail. Potrebujeme uz pomaly besedu organizacne uzavriet. Neradi by sme to riesili na poslednu chvilu.

       S podakovanim a pozdravom

Ing. Renáta Krausová
šéfredaktorka
časopis Dieťa

 

Dátum a čas: 12.XI.2013 o 10:24
Kto: Zuzana Čižmáriková <Zuzana.Cizmarikova@health.gov.sk>
Komu: časopis Dieťa
Predmet: RE: Pozvánka na besedu o očkovaní organizovanú mesačníkom Dieťa

 

Mena stale nemam, ale nasa dohoda plati, samozrejme ked budeme mat presne mena odbornikov, poslem vam ich.

 

Dátum a čas: 21.XI.2013 o 10:14
Kto: časopis Dieťa
Komu: Zuzana Čižmáriková <Zuzana.Cizmarikova@health.gov.sk>
Predmet: RE: Pozvánka na besedu o očkovaní organizovanú mesačníkom Dieťa

 

Dobry den pani Cizmarikova,

       prosim Vas uz o vyjadrenie ohladom mien ucastnikov besedy o ockovani. Potrebujem s nimi hovorit, aby som mohla zabezpecit ich prezentaciu. Musime sa aj vyjadrit v divadle ohladom sedenia na javisku, technickych poziadaviek, a na to potrebujem uz uzavriet ucastnikov besedy.

       Neradi koname na poslednu chvilu, je to neseriozne aj voci ucastnikom besedy, s ktorymi chceme prejst ich prezentaciu, aby sme vedeli zladit cas, ktory budu mat k dispozicii jednotlivi ucastnici besedy.

       Dakujem Vam za porozumenie a prajem Vam prijemny den.

Ing. Renáta Krausová
šéfredaktorka
časopis Dieťa

 

Dátum a čas: 21.XI.2013 o 10:16
Kto: Zuzana Čižmáriková <Zuzana.Cizmarikova@health.gov.sk>
Komu: časopis Dieťa
Predmet: RE: Pozvánka na besedu o očkovaní organizovanú mesačníkom Dieťa

 

Buduci tyzden vam poslem vsetky podklady.

 

Dátum a čas: 21.XI.2013 o 10:24
Kto: časopis Dieťa
Komu: Zuzana Čižmáriková <Zuzana.Cizmarikova@health.gov.sk>
Predmet: RE: Pozvánka na besedu o očkovaní organizovanú mesačníkom Dieťa

 

       Prosím Vás pekne, aby ste to uzatvorili do utorka najneskôr, v stredu sa máme definitívne vyjadriť v divadle.

       Ďakujem Vám pekne.

Ing. Renáta Krausová
šéfredaktorka
časopis Dieťa

 

Dátum a čas: 26.XI.2013 o 13:33
Kto: časopis Dieťa
Komu: Zuzana Čižmáriková <Zuzana.Cizmarikova@health.gov.sk>
Predmet: RE: Pozvánka na besedu o očkovaní organizovanú mesačníkom Dieťa

 

Dobrý deň pani Čižmáriková,

       vo štvrtok som Vás žiadala o nahlásenie účastníkov besedy o očkovaní do dnešného dňa. Prosím Vás o oznámenie mien a kontaktov na odborníkov, aby som sa s nimi mohla spojiť a dohodnúť potrebné. Zajtra musíme definitívne uzavrieť obsadenie hostí na javisku.

       Ďakujem Vám a prajem Vám príjemný deň

Ing. Renáta Krausová
šéfredaktorka
časopis Dieťa

 

       No a definitívne vyjadrenie hovorkyne MZ SR Zuzany Čižmárikovej je v úvode tohto článku.

 

Komentár šéfredaktora www.slobodaVockovani.sk

       Napadli ma len tieto možnosti, prečo MZ SR najprv súhlasilo s účasťou na besede časopisu Dieťa o očkovaní, až do poslednej chvíle na účasti trvalo, hoci nevedelo, kto presne na besedu príde, a nakoniec účasť odrieklo:

 1. MZ SR zúfalo hľadalo niekoho, kto bude mať odvahu zúčastniť sa verejnej živej diskusie so štyrmi študovanými odborníkmi, ktorí sa neboja nahlas hovoriť o nedostatkoch a problémoch povinného očkovania z hľadiska farmácie, chémie, toxikológie, práva a bioetiky. Nakoniec ani po zdĺhavom hľadaní a prehováraní nenašlo nikoho, kto by „mal na to gule“.
 2. Nikto z oslovených „odborníkov“ sa „neznížil“ k tomu, aby šiel do verejnej debaty s nejakou „antivakcinačnou zberbou“, pretože (bez ohľadu na odbornú kvalifikáciu) ani jeden z údajne „antivakcinačných“ hostí nie je slepým vyznavačom vakcinologických dogiem, tzn. všetci sú to (z hľadiska vakci-sekty) exkomunikovaní kacíri.
 3. jedno aj druhé zároveň.

       Úprimne povedané: aj som očakával, že to takto dopadne. Mám už totiž bohaté skúsenosti s tým, že ani keď pozvete na besedu, kde som hosťom ja (Ing. Marián Fillo), čo aj všetkých pediatrov z okresného mesta, ako aj epidemiológov z miestneho RÚVZ, nepríde nikto z nich. Pred vyše rokom sa také niečo stalo v Spišskej Novej Vsi, pred pár mesiacmi v Starej Ľubovni. Usporiadateľ besedy v Starej Ľubovni o tom dokonca napísal článok. Obdobne dopadlo pozývanie odborníkov na debatu v Senci, tam akurát jeden jediný z niekoľkých desiatok oslovených — MUDr. Peter Lipták — s účasťou súhlasil. Ako to v Senci dopadlo, sa môžete dozvedieť z videozáznamu na stránke usporiadateľky. Lenže Dr. Lipták nie je štátnym úradníkom, ale má prax všeobecného lekára pre dospelých. Jediný raz, čo evidujem, že niekto zo štátnych úradníkov prišiel na verejnú diskusiu o očkovaní, kde boli zastúpení aj odporcovia povinného očkovania, bola beseda 2.V.2011 v Bratislave-Lamači, kde sa — súc poverený vtedajším ministrom zdravotníctva MUDr. Ivanom Uhliarikom — zúčastnil vedúci Oddelenia epidemiológie ÚVZ SR MUDr. RNDr. Ján Mikas, PhD.

       Ukazuje sa tiež, že tento jav rozhodne nie je len špecifikom Slovenska, ale deje sa tak aj v Austrálii.

       Vo všeobecnosti možno prehlásiť, že štátni úradníci sa verejnej diskusie s kritikmi povinného/plošného očkovania boja ako čert kríža. Obávajú sa, že neobstoja tvárou v tvár odborníkom a informovaným rodičom, ktorí nešetria kritikou na adresu povinného plošného očkovania v tej podobe, v akej sa dnes na Slovensku praktizuje. Doslova pustili do gatí.

       Jediné, na čo sa cítia, je prudko jednostranná „debata“, kde sa všetci (samí očkovači) len navzájom potľapkávajú po pleciach a všetci so všetkými vo všetkom súhlasia, ktorá je však úplne o ničom, lebo to vlastne vôbec nie je debata, ale len monológ, aj keď vytváraný štyrmi ľuďmi. Prípadne ešte znesú reláciu, kde som síce aj ja, ale po boku právnika, nie po boku pediatričky (tzn. žiadna konfrontácia medzi obhajcami a odporcami povinného očkovania nie je možná), lebo taký je scenár relácie. A úplným vrcholom odvahy je síce verejná TV debata aj s priamou konfrontáciou, avšak s moderátorkou, ktorá očividne nadŕžala vakcinacistke, a to tým, že jej dala výrazne viac priestoru než mne. Mám potvrdené od tretej osoby, ktorá sa s moderátorkou osobne pozná, že to moderátorka urobila vedome a úmyselne. Je celkom dobre možné, že to bola dokonca súčasť dohody s pani doktorkou. V posledných dvoch prípadoch však opäť nešlo o štátnu úradníčku, lež o pediatričku s vlastnou súkromnou praxou.

       V jednofarebnej debate na TV Lux zaznelo z úst nám už dobre známeho bio€tika prof. MUDr. Jozefa Gla$u, CSc., PhD. (ktorý vedie dva bio€tické ústavy, sponzorované výrobcami vakcín (Sanofi, GlaxoSmithKline a Pfizer) a Microsoftom, ktorého zakladateľ a spoluvlastník Bill Gates nadšene propaguje ako vakcíny, tak aj hormonálnu antikoncepciu), že zaočkovanosť prudko klesá. To znamená, že očkovačom zjavne „tečie do topánok“. Vôbec sa však nepoučili z debaklu kandidáta SMERu v krajských voľbách v Banskobystrickom samosprávnom kraji, kde (pre mnohých prekvapivo) vyhral kandidát ĽSNS, ktorému mnohé „demokratické“ médiá úmyselne odmietli dať akýkoľvek priestor na vyjadrenie, lebo je vraj extrémista a neonacista. Niektoré z týchto médií nás s ním dokonca hodili do jedného vreca.

       Neprestáva ma prekvapovať tuposť štátnych propagátorov povinného očkovania, ktorí si nie a nie uvedomiť, že jediné, čo môžu dosiahnuť jednofarebnou propagandou a vylúčením oponentov z debaty na jednej strane a odmietnutím svojej účasti na debate na druhej strane, je prehra na celej čiare, presne ako prehral Maňka proti Kotlebovi. Na týchto voľbách sa naplno ukázalo, že mnohí občania (prinajmenšom 10%) už majú po krk lživej propagandy vládnych kruhov, kam MZ SR a ÚVZ SR nepochybne tiež patria. A tak mi nezostáva nič iné než poblahoželať MZ SR a ÚVZ SR k tomuto postoju a povzbudiť ich: Len tak ďalej, súdružky a súdruhovia, lebo čím viac budete hustiť do ľudí výrobcami vakcín sponzorovanú propagandu, čím viac sa budete zdráhať otvorenej verejnej debaty so zastúpením protistrany, čím viac budete tlačiť na pílu priestupkovými konaniami a pokutami, tým menej ľudí Vám to bude poslušne papať, tým viac ľudí si uvedomí, že v povinnom očkovaní je niečo poriadne zhnité, tým menej ľudí bude poslušne povinne očkovať a povinné očkovanie jednoducho PADNE! Padne masovým odporom zdola. Lebo pár stoviek nespokojných sa ešte dá sčasti ignorovať, sčasti pokutovať, ale sankcionovať státisíce neočkujúcich je už politicky nepriechodné. Pokračujte teda smelo vo vytýčenom smere, súdružky a súdruhovia, čo sa správate jak zbabelé krysy, len do toho, silnejšie a intenzívnejšie, nech tu máme vytúženú slobodnú voľbu v očkovaní čo najskôr!

 


Napísanie komentára, grafická úprava a korektúra preklepov hovorkyne MZ SR zabrali šéfredaktorovi www.slobodaVockovani.sk približne 6 hodín čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, budeme radi, ak našu činnosť podporíte.

 

Diskusia: Po vyše mesiaci prísľubov účasti na besede o očkovaní si to Ministerstvo zdravotníctva SR rozmyslelo

Senior

Helena | 26.12.2013

Čítam články, ktoré dnes nabehli na www.naturalnews.com
Jednu vetu som prekopírovala:

Remember, Western medicine (Big Pharma) likes you nervous, anxious, imbalanced and chronically sick. That's how they keep their "clients for life."

Learn more: https://www.naturalnews.com/043324_central_nervous_system_disruptors_aspartame.html#ixzz2oaegDw5O

Voľný preklad: Zapamätajte západná medicína (farmaceut. priemysel) má Vás rád, keď ste nervózny, úzkostný, nevyrovnaný a chronicky chorí. To je ako držia svojich "doživotných klientov".

Senior

Helena | 26.12.2013

Prečítala som neskutočne dobrý článok pani Dr. Elekovej: Nemoc duše alebo tela? a aj čo obsahuje kniha Ultra Mid Solution.
Na jednej strane som "pyšná" po tom, ako som bola chorá, že som dosiahla, že som na nula liekov ale ďalej snívam aby sa mi zlepšilo trávenie, osadenie čriev, aby ma menej bolela chrbtica, aby som nebola taká spomalená... Robím pomaly zmeny uvedené v tomto článku, na mojich angl. weboch...
Ďakujeme za dobrý článok pani MUDr. Eleková a pánovi Ing. Fillovi, že nám to tu uverejnil.

Senior

Helena | 25.12.2013

https://www.infowars.com/chinese-newborn-dies-70-min-after-vaccine-injections/
Čínsky novorodenec zomrel 70 minút po zaočkovaní.
Viac novorodencov v Číne zomrelo po podaní vakcíny proti hepatitíde B.

Senior

Helena | 25.12.2013

https://www.infowars.com/study-alcohol-can-boost-your-immune-system/
Ďalšia vakcinačná nenormalita v tomto článku.
Výskumníci po tom čo podali vakcíny zvieratám dali im napiť alkohol. Zistili, že po napití alkoholu, zvieratá lepšie reagovali na vakcíny. Zistili, že alkohol je dobrý zosilovač vakcíny.
Ja dodávam: "Neplánujú alkohol ako ďalšiu prídavnú látku vo vakcínach?"

Senior

Helena | 25.12.2013

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2013/12/25/christmas-2013.aspx
Dnes na mojom obľúbenom webe nabehol veľmi pekný článok MUDr. Mercolu s veľmi peknou básničkou k vianociam. Dodalo mi to psychických síl (lebo už veľakrát padám, keď čítam čo sa s nami robí). Napriek všetkému máme sa snažiť robiť dobro.
Pochopiteľne zase píše o vakcinačnom biznise, o gmo, amalgán v zuboch, fluor vo vode....
Prekopírovala som tú milú básničku:
“Christmas Gift Suggestions:
To your enemy, forgiveness.
To an opponent, tolerance.
To a friend, your heart.
To a customer, service.
To all, charity.
To every child, a good example.
To yourself, respect.”


Re:Senior

Ing. Marián FILLO | 26.12.2013

Peknééé...
Žijeme v prelomovom období, ale upadnúť do depresie, apatie, vzdať sa, to je práve to, čo urobiť nesmieme, lebo len vďaka tomu má Big Pharma a kol. takú moc, akú má. Čím menej ľudí do tejto pasce spadne (resp. čím viac sa z nej vyslobodí), tým menšiu moc bude Big Pharma mať a tým bližšie je víťazstvo ľudskosti a zdravého rozumu.

Záznamy: 1 - 6 zo 6

Pridať nový príspevok