Po očkovaní dieťaťu nikdy nedávajte tento liek. Môže vyvolať autizmus

14.07.2016 00:00

    [...]

    Okrem toho mu v rámci bežného očkovacieho kalendára bola tiež podaná vakcína proti hepatitíde B, ktorá sa v niektorých krajinách podáva hneď po narodení. Jeho pečeň bola z operácie a očkovania natoľko zaťažená, že zlyhala a chlapec na následky toho zomrel.

    Boli vykonané viaceré štúdie, ktoré potvrdili, že vystavenie detského tela hliníku, thiomersalu (konzervačná látka vo vakcínach obsahujúca ortuť), formaldehydu a ďalších toxických látok vo vakcínach v kombinácii s paracetamolom je priam pozvánkou pre tragédiu. Hrozí vtedy vznik ochorenia z autistického spektra, prípadne plne rozvinutý autizmus. V ojedinelých prípadoch dokonca aj smrť.

 

    Viac na stránke Badatel.net.