Petícia: Zákaz jedovatých zlúčenín hliníka vo všetkých oblastiach života

16.12.2012 09:15

Dirty Little Secret - 30.XI.2012 - Bert Ehgartner

 

       Pôvodný článok "Petition: Verbot giftiger Aluminium-Verbindungen in allen Lebensbereichen"
       z nemčiny preložila Mgr. Lenka Liščáková a jazykovo upravil Ing. Marián Fillo.

  

       Táto občianska petícia sa obracia na kompetentné úrady EU, ako aj politikov z oblasti zdravotníctva v členských krajinách:

 

       Hliník je známy neurotoxín (nervový jed), manipuluje imunitný systém a poškodzuje idioplazmu ľudských buniek. U mnohých vážnych ochorení sa považujú zlúčeniny hliníka za možnú príčinu (Alzheimerova choroba, rakovina prsníka, roztrúsená skleróza, Crohnova choroba, alergie, …) alebo boli jednoznačne identifikované ako pôvodca ochorenia (dialyzačná demencia, mäknutie kostí, anémia (chudokrvnosť), astma spôsobená hliníkom).

       Preto požadujeme

  1. aby bolo zakázané používanie toxických (jedovatých) zlúčenín hliníka v potravinách, liekoch a kozmetických prípravkoch.
  2. aby boli k dispozícii očkovacie látky bez hliníka.
  3. aby sa pitná voda už nesmela čistiť hliníkom.
  4. aby sa konečne financoval nezávislý vedecký výskum, ktorý by objasnil doposiaľ nezodpovedané otázky. 

     


V kozmetických výrobkoch sa používa viac ako 50 rôznych
bioaktívnych zlúčenín hliníka: väčšina bez dôkazu o ich bezpečnosti.

 

Zdôvodnenie:

       Hliník sa používa v rôznych zlúčeninách (napr. hydroxid hlinitý, chlorid hlinitý, síran hlinitý…) v kozmetických výrobkoch, potravinách a liekoch. Nikto – dokonca ani zástupcovia hliníkovej lobby – nepopiera, že hliník je jedovatý. Ibaže tvrdia „že používané nízke dávky nepredstavujú žiadne riziko“. Čoraz viac dôkazov však ukazuje, že celkovo vzaté už nemôže byť reč o „nízkom dávkovaní“. Bioaktívne zlúčeniny hliníka sú prítomné takmer všade. V deodorantoch, v opaľovacích krémoch, v liekoch proti páleniu záhy (antacidách), v žuvačkách, v prášku do pečiva, v očkovacích látkach. Hliník je schválený ako farbivo a dokonca ako látka na čistenie pitnej vody.

       Hliník sa používa v najcitlivejších oblastiach života. Pritom jestvuje vyše 20 ochorení, pri ktorých sa predpokladá alebo už bolo dokázané, že ich pôvodcom je hliník. Čoraz viac vedcov zverejňuje kritické práce a štúdie o nepriaznivých účinkoch hliníka na zdravie.

       Moje meno je Bert Ehgartner (https://ehgartner.blogspot.com), som vedecký novinár a dokumentarista a počas posledných dvoch rokov som sa intenzívne zaoberal touto témou. V mojom dokumentárnom filme („Die Akte Aluminium“) a v knihe („Dirty Little Secret“) som ukázal odborné pozadie tejto hrozby. Chcel by som, aby sa skončil bojkot výskumu hliníka, vedený rôznymi lobbistickými skupinami v priemysle, medicíne a médiách, a aby boli financované objektívne nezávislé vedecké štúdie.

       Predtým, ako sme začali zo zeme dobývať hliník s obrovským nasadením chemikálií a elektrickej energie, bol život na zemi bez hliníka. Hliník nemá v živom organizme vôbec žiadnu funkciu. Preto by mal byť pokiaľ možno čo najskôr odstránený zo všetkých citlivých oblastí života.

 

       Prosím, podpíšte túto petíciu na stránke avaaz.org, ktorá sa špecializuje na občianske petície (Name = meno; Land = krajina, vyberte Slowakei (Slovensko) resp. Tschechische Republik (Česko), podľa toho, odkiaľ ste; PLZ = PSČ; Senden = odoslať - pozn. red.):

 

Viď tiež:

 


Zverejnenie tohto článku (jazyková korektúra + grafická úprava) zabralo šéfredaktorovi www.slobodaVockovani.sk približne 45 minút čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.