Petícia za slobodnú voľbu v očkovaní po 8 mesiacoch a iné

20.10.2010 12:29

Ing. Marián Fillo

 

       Doposiaľ sa do "zberne" podpisov dostalo 179 podpisových hárkov našej Petície za slobodnú voľbu v očkovaní, na ktorých je 2848 podpisov. Sme si vedomí toho, že to nie je závratný počet a že treba rozvíjať a rozširovať osvetovú činnosť, vďaka ktorej viacerí občania Slovenska spoznajú potrebu slobodnej voľby v očkovaní.

       Častokrát sa nás ľudia pýtajú, komu túto petíciu budeme adresovať a koľko podpisov nám treba. Nuž, petícia nie je pre jej adresáta záväzná vec. Síce by sa ňou mal zaoberať, ale teoreticky ju nemusí brať na ohľad. Toto by sa dalo považovať za určitý nedostatok našej demokracie. Každopádne počet podpisov je svojho druhu meradlom závažnosti žiadosti, ktorú petícia predstavuje. Preto by sme boli radi, keby sme pred podaním petície jej adresátovi zozbierali taký počet podpisov, ktorý by zodpovedal vážnosti toho, o čo sa usilujeme.

       Teší nás, že nie sme sami, že preukázateľne naše snaženie podporuje okolo 3.000 ďalších občanov Slovenska, veríme však, že v skutočnosti ich jednak je o dosť viac, jednak môže byť ešte oveľa viac, keď sa ďalší a ďalší občania oboznámia s touto problematikou, s tým, čo o očkovaní doposiaľ nevedeli a čo je o očkovaní (doslova) životne dôležité vedieť. Preto okrem samotného zbierania podpisov prekladáme, píšeme a uverejňujeme rôzne články, vydali sme osvetový leták o očkovaní, zúčastňujeme sa besied a ďalších podujatí na tému očkovania, píšeme na rôzne internetové fóra...

       Uvedomujeme si však, že hŕstka nadšencov, ktorí nemajú ani moc ani veľa peňazí, zas tak veľa nezmení. Skutočne silní môžeme byť len tým, že nás bude naozaj veľa. A najlepšie sa veci šíria osobnou cestou - je to lacnejšie a účinnejšie než reklama. Každý zástanca slobodnej voľby v očkovaní môže prispieť svojou trochou do mlyna tým, že dá o problematickosti očkovania, našej stránke a/alebo našej petícii vedieť svojim priateľom, známym, príbuzným... Očkovanie sa týka takmer všetkých, je to teda téma spoločná pre skoro všetkých občanov. Doposiaľ je však zrejme väčšina z nich presvedčená o potrebnosti, nevyhnutnosti a bezproblémovosti povinného očkovania, hoci len menej než 2% občanov Slovenska skočilo na lep lživej propagande ohľadom očkovania proti prasacej chrípke. Asi nie je možné podnietiť všetkých, aby sa nad vecou hlbšie zamysleli a prečítali si informácie z nezávislých zdrojov, ale mnoho z nich snáď áno.

       Nechceme ľudí klamať, zavádzať ani manipulovať, ale hovoriť im pravdu a nechať na ich slobodnom myslení a vôli, aby sami uvážili a sami sa rozhodli. Rovnako tak nechceme, aby ľudia boli proti očkovaniu, ale nevedeli prečo. Potrebujeme seba-vedomých ľudí, ktorí sa rozhodujú samostatne, slobodne a informovane, lebo takí si vedia svoje rozhodnutie obhájiť. Preto odmietame násilné presviedčanie a preferujeme nenásilné objektívne informovanie o očkovaní, aby sa každý mohol rozhodnúť slobodne a mal k tomu dostatok informácií o výhodách i nevýhodách. Budeme vďační za šírenie našich článkov (ak bude pod/nad nimi uvedený odkaz na zdroj - našu stránku), letákov, pozvánok na naše besedy a iné podujatia... Takisto uvítame Vaše osobné príbehy, články, komentáre, prekladateľskú pomoc (angličtina, nemčina, ale aj ďalšie jazyky), tipy na články, relácie v rozhlase a TV, podujatia atď. A budeme veľmi vďační aj za finančnú podporu, pretože prevádzka našej stránky a tlač letákov predsa len niečo stojí.

       Vopred ďakujeme za akúkoľvek pomoc a dúfame, že Vám ju bohate vynahradíme informáciami, ktoré prinášame, alebo osobným poradenstvom a pod.

 

       Minulý týždeň (presnejšie: 13.-16.X.2010) sme sa zúčastnili troch podujatí. Ako to už býva, pekné počasie je kontraindikáciou vysokej účasti na podujatiach medzi štyrmi stenami, a tak účasť nebola nijak závratná. Kiež by sa dalo dopredu objednať škaredé počasie... :-)

       Malo to však ten priaznivý účinok, že vyšiel čas na každého a neskákali sme si do reči, čo bol jav s ktorým som si nevedel dať rady v máji v Trenčíne i Prievidzi. Každopádne ďakujem za pozvanie Čajovni za siedmymi horami v Liptovskom Hrádku i rodinnému oddychovému centru Emerka v Prešove za pozvanie, a dúfam, že besedy boli pre ich účastníkov prínosom.

       V Košiciach sa nám počas dvojdňového Dňa zdravia podarilo vyzbierať vyše 100 podpisov a niektorí návštevníci nám doniesli niekoľko podpisových hárkov už vyplnených. Pri našom stole sa zastavilo na kus reči a podporilo nás viacero ľudí, vrátane zdravotníkov a veterinárov, čo je o to zaujímavejšie. Predsa len nie sme v oblasti zdravotníctva študovaní, ale len samouci, takže rozhovory s profesionálnymi zdravotníkmi sú pre nás rozhodne prínosom. Zaujímavé bolo stretnutie s jednou pani, ktorá spolu s kamarátkou robila svojho času rozhovor s nebohým Dr. Gerhardom Buchwaldom i s nebohou Anitou Petek-Dimmer. Škoda len, že tieto rozhovory zatiaľ neboli zverejnené. Kiež by sa tak v dohľadnej dobe stalo.

       V sobotu sme mali spolu s Evou Juhárovou prednášku. Ja som si posvietil na protiprávnosť povinného očkovania, k čomu som si pripravil prezentáciu. Tú som však pre krátkosť času preletel pomerne rýchlo, a tak som poslucháčom (ktorých bolo niekoľko desiatok) sľúbil, že ju zverejním na našom webe. Nájdete ju v Právnickom okienku v článku "Protiprávnosť povinného očkovania" (tak znel názov mojej prednášky). Eva Juhárová následne hovorila o negatívnych skúsenostiach s očkovaním svojich detí a zabŕdla aj do problematiky (ne)hlásenia nežiadúcich účinkov očkovania.

       Srdečne ďakujeme usporiadateľovi podujatia - Regeneračnému centru Košice - za pozvanie a podporu našich snáh.

 

       V prípade, že ste sa niektorého z týchto podujatí zúčastnili a chcete pripojiť svoje postrehy, námietky, pripomienky apod., môžete tak urobiť v diskusii pod týmto článkom.