Pečeň je najväčší „mierotvorca“

21.12.2009 15:55

       [...]

       Á propos vírusy - teraz je obdobie chrípkových epidémií a diskusií o možnej prevencii - očkovaní. Aj očkovanie proti hepatitíde je súčasť prevencie, avšak nie pre všetky typy hepatitíd existujú vakcíny...

       Očkuje sa proti tzv. primárnym hepatotropným vírusom - čiže vírusom, ktoré majú zvýšenú náchylnosť množiť sa v danom tkanive, v prípade týchto vírusov je to pečeňová bunka. Každý vírus musí vniknúť do hostiteľa - živej bunky, takže má kľúč od živej bunky. Hepatitídy A, B, C, D, E majú kľúč k hepatocitom, otvoria si, idú dnu, tam sa pomnožia a vyjdú von. Existuje očkovanie iba proti A a B hepatitíde, účinné očkovanie znamená, že 96 % ľudí si vytvorí protilátky po očkovaní, ale 4 % populácie nie. Čiže napriek očkovaniu nie sú všetci chránení, nejde teda o stopercentnú ochranu. Je to zasa otázka genetiky a regulácie imunitnej odpovede. Ak sa človek nechá zaočkovať proti B hepatitíde, je chránený aj proti D hepatitíde. Tento vírus je schopný množiť sa iba v prítomnosti B infekcie. Čiže dvomi očkovaniami sme chránení proti trom typom hepatitídy, proti E hepatitíde očkovanie neexistuje. Je to však vírus, ktorý sa prenáša aj navodzuje chorobu podobným spôsobom, ako v prípade A hepatitídy, čiže nikdy neprechádza do chronicity. Prejavuje sa ožltnutím a gastroenterologickými príznakmi - hnačkami, teplotami, tlakmi, nechutenstvom, potom nasleduje ožltnutie a rekonvalescencia. Proti C hepatitíde taktiež ešte neexistuje očkovacia látka, a tak skoro zrejme ani nebude. Je to veľký problém, pretože tento vírus veľmi mutuje. To znamená, že ak prenikne nejaká infekcia - mikroorganizmická noxa do nášho organizmu, bunky nášho imunitného systému to spracujú tak, ako keby mnikroorganizmus „odfotili", vezmú jeho rozhodujúce časti - tzv. antigénne epitopy, ktoré potom rozhádžu T-lymfocytom, ktoré ich hľadajú v HLA antigénoch infikovaných bunkách. Vírus C hepatitídy teda svoje rozhodujúce obrazce veľmi rýchlo mení, a tak keď prídu ich „fotografie", obrazce sú dávno zmenené, takže imunitný systém ich nevie nájsť. Na tom je založená urgencia liečiť C hepatitídu čo najskôr, ako ju zistíme. Súčasťou liečby sú virostatiká, a keď zastavíme množenie vírusu, zastavíme tým aj jeho možnosť meniť svoje rozhodujúce imunodominantné epitopy, a tým pádom dávame šancu, že imunitný systém sa s tým vie vysporiadať.

 

       Viac na stránke Primar.sk.