Paracetamol, vakcíny a autizmus?

04.01.2014 00:00

       [...]

       Ešte nebezpečnejšia situácia nastáva u detí. Paracetamol je pri horúčke preferovaný pred ibuprofénom pre údajnú vyššiu bezpečnosť. Paracetamol sa rutinne podáva deťom na tlmenie horúčky a bolesti po vakcináciách. Práve pri použití paracetamolu pred a po vakcináciách vzniklo vedecky podložené podozrenie zo synergického zvýšenia rizika vzniku autizmu. Viacerí lekári považujú práve kombináciu vakcín a paracetamolu za veľmi nešťastnú, rizikovú z hľadiska vzniku autizmu.

       [...]

       Výskum uskutočnený tímom Dr. Williama Shaw, PhD porovnávala štatistický výskyt autizmu v USA a na Kube. Očkovanie detí na Kube je povinné, zaočkovanosť detí je vysoká, až 99,7% avšak paracetamol sa podáva veľmi zriedkavo z dôvodu ekonomickej nedostupnosti. V USA sa paracetamol podáva veľmi často, ako štandard na tlmenie horúčkových a bolestivých reakcíí po vakcínach. Spotreba paracetamolu v USA dramaticky vzrástla od 80. rokov minulého storočia ako následok zverejnenia rizík použitia kyseliny acetylsalicylovej (aspirínu) u detí. Avšak prevalencia (% výskyt prípadov) autizmu na Kube je aj napriek vysokej zaočkovanosti až 298-násobne nižšia v porovnaní s prevalenciou v USA. Kuba: 185 prípadov z populácie 11 miliónov (0.00168%) v porovnaní s USA: 1,5 milióna prípadov z populácie 300 miliónov (0.50%). Uvedené štatistické údaje tiež podporujú podozrenia na synergický efekt podávania paracetamolu pri zvýšení rizika výskytu autizmu v spojení s vakcináciami.

 

       Viac na stránke Nutraceutica.sk.