Paracetamol ako príčina epidémie autizmu? Nemá to žiadny zmysel… aspoň spočiatku

06.08.2016 00:00

    [...]

    Ibuprofén nemal žiadny podobný účinok na autizmus. Ako mi Dr. Schultze nedávno vysvetlil v jednom jeho mne adresovanom liste:

    „Ani s jednou samotnou vakcínou som nezbadal priamu súvislosť. Len kombinácia paracetamolu a MMR vakcíny zvýšila riziko vzniku autizmu.“

    Výsledky Schultzeho štúdie sa mali stať varovaním pre celý svet. Skúmanie jednoznačne poukázalo na paracetamol. Nie na jedno očkovanie. Špatná reakcia na vakcínu, podávanú v kombinácii s ibuprofénom, nekoreluje s autizmom. Špatná reakcia na vakcínu, podávanú v kombinácii s paracetamolom, ale áno.

 

    Viac na stránke Kritika západného štýlu života / Evolučné kódovanie.