Panika okolo vírusu zika: žiadne poučenie zo škandálu Contergan

08.02.2016 15:21

Kopp online1.II.2016Angelika Müller & Hans U. P. Tolzin

 

    Pôvodný článok Zika-Panikmache: Aus dem Contergan-Skandal nichts gelernt
    z nemčiny preložila Mgr. Lenka Liščáková
    a jazykovo upravil Ing. Marián Fillo.

 

    V súčasnosti sa šíri mediálna panika kvôli donedávna úplne neznámemu vírusu zika. Tomu sa pripisuje zodpovednosť za tzv. mikrocefáliu u vyše 4.000 brazílskych novorodencov. Mikrocefália je deformácia hlavy, ktorá je často sprevádzaná ťažkým duševným postihnutím. Avšak dôkazov príčinnej súvislosti akosi niet.

    Na druhej strane však jestvujú jednoznačné údaje o tom, že príčinou epidémie je očkovanie tehotných žien vakcínou Boostrix, ktoré bolo v Brazílii zavedené iba pred nedávnom. Z dôvodu akútneho nebezpečenstva, keď svetová zdravotnícka organizácia WHO v uplynulých dňoch vyhlásila celosvetový núdzový stav, ktorý môže odviesť pozornosť od skutočnej príčiny a súčasne — ako nedávno pri Ebole — naliať miliardy dolárov od daňových poplatníkov do nezmyselných výskumov liekov a očkovacích látok, zhrnuli sme v tomto prvom stanovisku najdôležitejšie údaje.

ilustračný obrázok: postrek proti komárom, prenášajúcim vírus zika    Vírus zika by sa mal prenášať ako vírus žltej zimnice prostredníctvom takzvaného komára žltej zimnice. Ak by to bola pravda, museli by sa oblasti s výskytom tohto vírusu zhodovať. Ale opak je pravdou: zatiaľ čo sa prípady mikrocefálie koncentrujú hlavne v brazílskej oblasti na severovýchode, vyskytuje sa žltá zimnica prevažne v takmer všetkých ostatných regiónoch.

    Proti vírusu zika ako príčine hovorí aj to, že doteraz o víruse zika a jeho príbuzných (horúčka dengue, žltá zimnica, západonílsky vírus), ktorí sú známi už 70 rokov, nebolo známe, že by spôsoboval(i) takéto poškodenia zdravia.

    Okrem toho pripúšťa na svojej webovej stránke aj samotné Stredisko pre potláčanie a predchádzanie chorobám (angl. Centers for Disease Control and Prevention = CDC), čo je úrad pre prenosné ochorenia v USA, ktorý je vždy pri celosvetovej vírusovej panike na prvom mieste, že iba každá piata nakazená osoba aj skutočne ochorie. Okrem toho majú byť príznaky spravidla mierne, trvajú iba niekoľko dní a iba veľmi zriedkavo je potrebná nemocničná starostlivosť.

    Na istom ostrove v Mikronézii sú takmer tri štvrtiny obyvateľstva nakazené bez toho, že by s tým potrebovali ísť do nemocnice. Z toho vyplýva, že aj vtedy, ak by vírus bol príčinou, tu musia byť ešte ďalšie činitele, aby došlo k ťažkým ochoreniam alebo vôbec poškodeniam zdravia. O tom sa však na webovej stránke CDC nič nepíše.

    Výskumný ústav Róberta Kocha (nem. Robert Koch Institut = RKI), nemecký úrad pre prenosné ochorenia, vo svojom epidemiologickom vestníku č. 2/2016 tiež pripúšťa možnosť, že jestvujú aj iné príčiny, napr. lieky.

    Brazílska epidémia mikrocefálie vypukla v máji 2015. V októbri 2014 oznámilo brazílske ministerstvo zdravotníctva, že sa do očkovacieho kalendára začlení očkovanie tehotných žien proti záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu (angl. tetanus, diphtheria, acellular pertussis = Tdap). Ide pritom o Boostrix, očkovaciu látku britského výrobcu GlaxoSmithKline (GSK), ktorú Brazília vyrába v licencii.

    Aký účinok má očkovanie tehotných očkovacou látkou Boostrix na vývin nenarodených detí, nie je známe. V nemeckom príbalovom letáku z roku 2014 je doslova napísané:

„K podávaniu očkovacej látky Boostrix tehotným ženám nie sú k dispozícii žiadne údaje o testovaní na ľuďoch. Boostrix by sa preto mal podávať v tehotenstve iba v takých prípadoch, ak je to nevyhnutne potrebné a možné výhody prevážia nad prípadnými rizikami pre plod.“

    Rovnako znejúce upozornenie sa nachádza aj v nemeckom príbalovom letáku z roku 2003, v súčasnom americkom znení (z roku 2005), v kanadskej verzii z roku 2013 a – pozor! – aj v austrálskom znení z augusta 2015! Ako teda prišlo brazílske ministerstvo zdravia k tomu, že vystavuje svoje tehotné ženy takémuto neznámemu riziku?

    Pri našom hľadaní sme zistili, že americký Úrad pre dozor nad potravinami a liečivami (angl. Food and Drugs Administration = FDA) v roku 2012 vyhovel žiadosti výrobcu, aby bolo posúdenie rizika pre podávanie tehotným zmenené z „kategórie C“ na „kategóriu B“. „C“ znamená, že pokusy na gravidných zvieratách poukazujú na riziká, zatiaľčo „B“ znamená, že takéto pokusy boli bez výsledku a tým je riziko pre nenarodené ľudské dieťa považované za veľmi malé.

    Zo správy FDA nie je známe, aké nové štúdie a poznatky by k takémuto novému zaradeniu oprávňovali. Ani hľadanie v PubMed, celosvetovo najvýznamnejšej lekárskej databáze na internete, nás neposunulo ďalej.

    Ako možné vysvetlenie sa ponúka nechcená stimulácia Th1. Zložka Th1 imunitného systému je bežne počas tehotenstva fyziologicky utlmená, aby nebol plod, ktorého DNA pochádza z polovice od otca, odvrhnutý sťaby cudzí prvok. Ak je však počas tehotenstva Th1 umelo vybudená, môže to mať pre rastúce dieťa smrteľné následky.

    Najneskôr od roku 2003 je známe, že okrem iných očkovacích látok aj v Boostrixe obsiahnutý toxín čierneho kašľa je schopný stimulovať Th1. Okrem iného môže aj hydroxid hlinitý, ktorý sa používa ako posilňovacia látka pre Th2 a má viesť k výrobe protilátok, za prítomnosti podnecovačov Th1 ich účinok ešte zosilniť.

    Hlavným podozrivým pre anomálie u tisícov novorodencov v Brazílii by mohol byť teda v prvom rade Boostrix. Kto však čaká na to, že zdravotnícke úrady budú túto možnosť skúmať a primerane odpovedať, ten sa pravdepodobne nedočká nikdy. Práve naopak: všetci zúčastnení sa pokúšajú upriamením sa na vírus zika odviesť pozornosť od možnosti, že príčinou môžu byť práve medikamenty. Máme tu teda niečo podobné, ako sme nedávno pozorovali pri ebole.

    CDC, ktoré to skutočne musí vedieť lepšie, umelo rozdúchava diskusiu o víruse zika rozširovaním informácie, že vírus bol nájdený v bunkových tkanivách niekoľkých obetí. A čo CDC zverejní, to je vo svete virológie takmer ako zákon. Tak isto aj Výskumný ústav Bernharda Nochta, ktorý hral neslávnu úlohu už pri panike okolo eboly, oznámil: Síce sa presne nič nevie, ale súvislosť je „dosť možná“.

    Mimochodom, pred nedávnom bola vykonaná štúdia s 250 tehotnými a 150 nie tehotnými ženami, ktorým bola podaná očkovacia látka Tdap. Túto štúdiu financovali CDC a nadácia Billa a Melindy Gatesovcov. V rámci nášho hľadania v PubMed sme doteraz nenašli žiadnu informáciu, že by sa pri doterajších štúdiách s očkovanými tehotnými zohľadňoval aj zdravotný stav novorodencov. To je trestuhodná nedbalosť, ako sa teraz ukázalo.

    Výrobca sa už teraz nemôže dočkať rozšírenia trhu pre svoju očkovaciu látku. Aj v Nemecku sa má totiž zaviesť očkovanie tehotných žien. Iba pred nedávnom preto napísali gynekológ Dr. Helmut Jäger a detský lekár Dr. Christoph Dembowski rozhorčený otvorený list nemeckej stálej komisii pre očkovanie (nem. STändige ImpfKOmmission = STIKO).

    Opäť raz sa ukázala desivá závislosť úradov a lekárskych kruhov od záujmov istého mocného priemyslu. Preto sú nevyhnutné reformy, ktoré by túto závislosť ukončili. V opačnom prípade sa predsa len môžu stať skutočnosťou niektoré science-fiction fantázie, v ktorých celý svet a celé ľudstvo patrí korporáciám.