Palevsky, Dr. Lawrence B.

15.08.2010 17:41

fotografia - Dr. Lawrence B. Palevsky       je atestovaným detským lekárom, ktorý používa holistický (celistvý) prístup k detskému zdraviu a chorobám. Svoj doktorát z medicíny získal na New York School of Medicine (Newyorkská lekárska škola) v roku 1987, trojročnú atestačnú prax vykonával v nemocnici The Mount Sinai Hospital v New Yorku (do r. 1990) a pracoval ako pediatrický odborný asistent v oddelení ambulantnej starostlivosti o pacientov v nemocnici Bellevue Hospital v New Yorku (1990-1991).

       Od r. 1991 pracoval na detskej úrazovke a na jednotke intenzívnej starostlivosti, ako detský lekár pre nemocničných i ambulantných pacientov, na novorodeneckej jednotke intenzívnej starostlivosti, na novorodeneckom oddelení v pôrodnici, a v konvenčnej, holistickej a integračnej pediatrickej praxi v Center for Health & Healing (Stredisku pre zdravie a liečbu) - v zdravotníckom zariadení pre integračnú a doplnkovú zdravotnú starostlivosť, ktoré je súčasťou zdravotníckeho strediska Beth Israel Medical Center v New Yorku. Dr. Palevsky je odborným asistentom na American Academy of Pediatrics (Americkej akadémii detského lekárstva), je spoluzakladateľom a predsedom Holistic Pediatric Association (Zväzu holistických detských lekárov, https://www.hpakids.org) a bývalým predsedom American Holistic Medical Association (Zväzu amerických holistických lekárov, https://www.holisticmedicine.org)
       V súčasnej praxi v Northporte, Long Islande a Manhattane v New Yorku ponúka Dr. Palevsky konzultácie a výučbové programy pre rodiny a praktických lekárov v oblastiach preventívneho a holistického zdravotníctva, vývoja dieťaťa, zmien životného štýlu, výživy pre dospelých, deti a bábätká, bezpečné alternatívne spôsoby liečby pre bežné a závažné akútne a chronické choroby detí i dospelých, problémov s očkovaním, zodpovedného rodičovstva a zmeny lekárskej paradigmy (zabehaných názorov, myšlienkových schém a postupov).

       Navyše vyučuje rodičov a zdravotníkov holistickú integračnú zdravotnú starostlivosť o deti a mládež, a to ako v rámci USA, tak i medzinárodne, a prednáša po celom svete.

       Pre viac informácií navštívte stránku https://www.drpalevsky.com alebo napíšte na info@drpalevsky.com.

 

       Pôvodný stručný životopis na konci článku "Expert Pediatrician Exposes Vaccine Myths"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.