Pakistan plánuje „trestať“ rodiny, ktoré odmietnu nebezpečnú a neefektívnu vakcínu proti detskej obrne

30.03.2012 12:23

       [...]

       Kým sa zodpovednosť za prepuknutie a rozšírenie choroby prisudzovala nezaočkovaným deťom a ich rodičia boli za svoje „nezodpovedné“ rozhodnutia démonizovaní, štatistiky ukázali, že ochorenie sa rozvíja aj u tých jedincov, ktorým bola vakcína podaná viackrát. Podľa Národného inštitútu zdravia, ktorého akčná skupina zhrnula údaje vo svojej správe, 107 zo 136 detí nakazených poliovírusom dostalo vakcínu podľa predpísaného plánu schváleného lekármi.

       Ba čo viac, Svetová zdravotnícka organizácia hlási, že napriek vysokému percentu predpísaných vakcín zaznamenal Pakistan najväčší počet prípadov detskej obrny za posledné desaťročie. Najviac šokujúca je ale pravdepodobne správa severoamerického Centra pre kontrolu chorôb, podľa ktorej je možné, že sa obrna u týchto detí rozvíja pod vplyvom samotnej vakcíny. Píše sa v nej: „V období medzi rokmi 1980 až 1999 bolo potvrdených 162 prípadov poliomyelitídy. Pri ôsmich z nich došlo k nákaze mimo územia Spojených štátov amerických a bola importovaná. Posledný „importovaný prípad spôsobený voľne sa vyskytujúcim kmeňom poliovírusu  je z roku 1993. Zvyšných 154 prípadov bolo spojených so živou, perorálne podávanou poliovírusovou vakcínou (OPV).  Neexistuje klinický rozdiel medzi obrnou spôsobenou voľne sa vyskytujúcim vírusom alebo OPV.

 

       Viac na stránke utopia.