Otvorený list redakcii časopisu Dieťa k téme riziká očkovania

30.03.2013 00:00

Vážená pani redaktorka,
 

       Chcel by som podporiť názor pani MUDr. Ludmily Elekovej na tému riziká očkovania a poďakovať sa Vám za odvahu, s ktorou ste dali priestor vyjadriť svoj názor aj druhej strane vo Vašom časopise Dieťa.

       Som lekár (s atestáciami z internej medicíny a z pneumológie).

       [...]

       Doteraz som videl desiatky detí ľahšie postihnutých po očkovaní, ale 16 prípadov bolo postihnutých veľmi vážne (autizmus, epilepsia, strata reči, paraplégia, ťažký ekzém, diabetes mellitus I. typu, vypadané ochlpenie celého tela a vlasov). Tieto ťažkosti vznikli vo všetkých prípadoch v časovom rozpätí niekoľkých minút až 1-2 týždňov po očkovaní. Hovorím teraz o začiatku ťažkostí, lebo v mnohých prípadoch sa stav ďalej zhoršoval.

       Po očkovaní býva postihnutý imunitný systém a/alebo nervový systém. Náhoda nie je to, čo sa opakuje. Rodičom je jasné, že ak sa v krátkej dobe po očkovaní sa objavia zmeny, súvisí to s očkovaním. Z tých 16-tich ťažko poškodených detí však ani v jednom prípade pediater neuznal, že to súvisí s očkovaním a nenahlásil to. Všetci pediatri to tvrdošijne popierali a nechceli si priznať to, čo je už vo svete jasné – očkovanie je nebezpečné a je to jeden z najväčších omylov medicíny.

       [...]

       Ešte raz Vám ďakujem za odvahu prelomiť ľady a otvoriť túto diskusiu na tému rizík očkovania. Pevne verím, že do troch rokov nebude už na Slovensku očkovanie povinné. Za totalitnej spoločnosti bolo oveľa ľahšie potlačiť slobodu a právo ľudí na samourčenie. Verím, že pediatričky, ktoré teraz zúrivo vykrikujú sa budú hanbiť za to, čo robili. Ale možno ani nie a bude to tak ako s mnohými komunistami, ktorí teraz sedia v prvých radoch v kostole.

 

       Srdečne Vás pozdravujem a prajem požehnané Veľkonočné sviatky, veľa zdravia, šťastia a pokoja.

MUDr. Vladimír Petroci

 

       Viac na stránke Zmeň svoj život.