Otvorený list 120 talianskych lekárov: „Neočkované deti sú zdravšie“

23.10.2016 20:18

QuotiDiano.net28.X.2015Luca Soliani

 

    Pôvodný článok Lettera aperta di 120 medici: "Più sani i bimbi non vaccinati"
    z taliančiny preložila Mgr. Anna Piva a jazykovo upravil Ing. Marián Fillo.

 

„Neočkované deti sú zdravšie“

    Netvrdia to pseudo-liečitelia, mágovia či kúzelníci, ale 120 lekárov, ktorí po týždňoch diskusií o tejto veci spísali otvorený list, ktorý adresovali Štátnemu zdravotnému ústavu Talianska. Prvým z podpísaných lekárov je kardiológ Dr. Roberto Gava, člen Spoločnosti pre celostné lekárstvo (Società medicina centrata sulla persona) z Bologne, podporovaný vyše 20 lekármi z oblastí Emilia-Romagna a Marche.

zástupkyňa hlavného hygienika USA Dr. Anne Schuchat MPH sa dáva očkovať proti chrípkeilustračný obrázok. Zdroj: Public Health
Image Library (PHIL)
/ Centers for
Disease Control and Prevention (USA)

    Obsiahly spis je odpoveďou na tvrdenie predsedu Štátneho zdravotného ústavu, prof. Gualtiera Ricciardiho, že očkovacie látky pre deti sú bezpečné:

„Z 19 miliónov podaných dávok boli závažnejšie nežiaduce účinky zaznamenané len u piatich, aj to nie smrteľné.“

    Podľa signatárov tohto otvoreného listu to však nie je pravda:

    „Nežiaduce účinky očkovania sa vyskytujú a sú ich tisícky ročne.“

    Nechcú však byť kvôli tomuto tvrdeniu označovaní za radikálnych odporcov očkovania. Preto v úvode listu objasňujú, že dnes ktorýkoľvek lekár, ktorý má „zdravý rozum“ a „aspoň trochu vedeckých poznatkov“, „nemôže byť proti očkovaniu detí“.

    Následne predkladajú vlastné skúsenosti, „prax lekárov-špecialistov“, priamo s chorými deťmi, „nie uponáhľanú, ale pozostávajúcu z pozorovania a počúvania toho, čo malý pacient komunikuje, a toho, čo hovoria rodičia“. A toto všetko „nám otvorilo oči“.

    Záver tohto otvoreného listu je nečakaný a prekvapivý:

„Neočkované deti sa javia byť nepochybne a všeobecne zdravšie, menej náchylné na prenosné choroby dýchacích ciest, menej náchylné na žalúdočno-črevné ochorenia a na chronické choroby, menej náchylné na neurologické a behaviorálne poruchy, rovnako tak tieto deti len zriedka užívajú lieky a zriedka podstupujú chirurgické zákroky.“

    Podpísaní lekári to myslia vážne, a preto sú pripravení zúčastniť sa výskumu, usporiadaného Štátnym zdravotným ústavom, v ktorom by sa „najprísnejším vedeckým spôsobom“ porovnal zdravotný stav úplne zaočkovaných detí so zdravotným stavom detí nikdy neočkovaných.

    Následne popisujú tento svoj návrh v 14 bodoch, počnúc ušitím očkovania na mieru toho-ktorého dieťaťa, cez rôzne očkovacie kalendáre a dodatočné úlohy pre očkujúcich detských lekárov, až po skoncovanie s povinným očkovaním.

    V závere svojho otvoreného listu títo 120 lekári píšu:

„Ak chceme slúžiť pravde, máme iba jednu možnosť: zjednotiť sa všetci spolu pri jednom vedeckom stole a diskutovať o tejto téme s otvoreným srdcom a bez konfliktov záujmov. Toto je v medicíne dobrom a všetko ostatné slepým vnucovaním a čelnou zrážkou, ktorá sa skôr či neskôr obráti proti nám všetkým.“

 


    Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
    Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.