Otevřený dopis ROZALIO

07.01.2015 00:00

       [...]

       Naším úkolem ve vztahu k očkování je vyšetřit pacienta, prohlásit ho za zdravého, což je předpokladem k očkování, toto očkování doporučit a po souhlasu rodičů toto očkování provést. Ve formuláři pro přijetí do mateřské školky vyplnit příslušné otázky. Není a nemůže být naším úkolem, abychom rozhodovali o tom, zda dítě bude či nebude přijato do kolektivního zařízení.

       Není také naším úkolem naše chlebodárce ohlašovat či udávat a jistě není naším úkolem se dokonce přestat starat o pacienty, kteří mají na očkování jiný názor. Je-li očkování nařízeno státem, je také jeho úkolem výsledky aktivně kontrolovat a nikoliv tuto povinnost převádět na dětské lékaře.

 

       Viac na stránke RoZaLIO.