Osýpky, zastrašovanie a odborníci

26.06.2012 00:00

       [...]

       Onkologickí pacienti sa musia žiaľ chrániť sami, a to pred tisíckami ochorení, z ktorých na drvivú väčšinu aj tak neexistuje očkovanie. Toto nie je platným dôvodom, aby celá populácia riskovala nežiaduce účinky a časť platila ťažkými zdravotnými následkami, vrátane smrti, za nepreukázanú a hypotetickú "ochranu" malej znevýhodnenej skupiny. Nikto nemá právo žiadať od druhého takúto obeť.

       [...]

       Dnes sa mi citovanú kazuistiku načítať podarilo a bol som sklamaný. V poriadku, vo Francúzsku zomrelo 6 osôb na osýpky z 65 miliónov obyvateľov. Podľa mňa skutočné problémy medicíny ležia celkom inde, napríklad: tretina hospitalizovaných v Európe trpí podvýživou, ktorej by sa dalo jednoducho predísť, a jej následky predstavujú až 35% podiel na celkovej úmrtnosti hospitalizovaných (zdroj: správa ESPEN 2010). To je vizitka medicíny a jej vzdelávacieho systému, a nielen ja, ale každý pacient má plné právo sa k tomu vyjadriť, a namieste by bolo skutočne veľké rozhorčenie.

 

       Viac na stránke Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania.