Osýpkový policajný štát: „Rodičia, čo nedávajú svoje deti očkovať, by mali byť uväznení“

07.01.2016 16:51

SHTFplan.com29.I.2015Mac Slavo

 

    Pôvodný článok Measles Police State: “Parents who do not vaccinate their children should go to jail”
    z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

    Zabudnite na právo na život, na slobodu a hľadanie šťastia, ako aj na ďalšie základné slobody, ktoré podopierajú právo rodičov činiť rozhodnutia o zdravotnej starostlivosti pre svoje deti. Zabudnite na dôkazy, že očkovanie nie je tak účinné, ako nám sľubovali výrobcovia vakcín. Prestaňte myslieť, že (ako uvádza Úrad pre spravodlivosť v lekárstve a vede, angl. Office of Medical and Scientific Justice) „teória kolektívnej imunity zlyháva alebo bola od začiatku chybná“, alebo že (ako uvádza vo svojej správe z roku 2014 Rada pre medzinárodné vzťahy, angl. Council on Foreign Relations):

Najviac zaočkované populácie sú zároveň tie, čo majú najväčší počet epidémií práve tých prenosných chorôb, proti ktorým sú očkované. To obzvlášť platí pre epidémie osýpok (morbíl), príušníc (mumpsu), ružienky (rubeoly), detskej obrny (poliomyelitídy) a čierneho kašľa (pertussis)“ s USA, Kanadou a zvyškom západného sveta na čele zoznamu.

    Zabudnite na to všetko.

    Pre mnohých je epidémia osýpok v Disneylande dôkazom, že neočkovanie by už viac nemalo byť prípustnou možnosťou. Neočkovaná žena z Pasadeny už bola proti svojej vôli umiestnená do karantény po tom, čo jej sestra dostala osýpky. Ale to nie je všetko.

    Pisateľ stĺpčekov pre denník USA Today Alex Berezow drzo prehlásil:

„Rodičia, čo nedávajú očkovať svoje deti, by mali byť uväznení.

    Anti-vaxxeri (odmietači očkovania) si často nárokujú právo nepichať „jedy“ do tiel ich detí. To je smiešne. Obrovská kopa údajov preukazuje, že očkovanie je bezpečné a účinné. Tvrdiť niečo iné sa podobá domnienke, že pristátie ľudskej posádky na Mesiaci bol podvod.“

    Skúste to povedať rodičom 5-ročnej Keiry Driscol, ktorá zomrela na ten istý kmeň chrípky, proti ktorému bola len tri dni predtým očkovaná. Alebo tým vyše 16.000 rodinám, ktoré sa po vážnom poškodení zdravia alebo úmrtí ich dieťaťa následkom očkovania utiekali k podaniu žiadosti o odškodné v rámci Federálneho programu odškodňovania poškodení zdravia, spôsobených očkovaním (angl. National Vaccine Injury Compensation Program = NVICP) od vzniku tohto programu v roku 1988.

    Prínosy očkovania boli sústavne nafukované z jedného jednoduchého dôvodu: aby sa vďaka zavádzaniu povinného očkovania a ohromnému strašeniu zvyšoval predaj vakcín — na prospech farmaceutických molochov. Tento nátlak nebol neškodný. Mnohých ľudí ohrozil na živote a spustošil mnohé rodiny. To všetko len kvôli tomu, že známe riziká očkovania boli prijaté ako malá obeť v snažení o „vyššie dobro“.

    Berezow argumentuje:

Osýpky sú snáď tou najnákazlivejšou ľudskou chorobou. Virióny (častice vírusu) osýpok môžu zostať vo vzduchu až 2 hodiny po odchode nakazenej osoby. A osýpky nie sú bezvýznamnou chorobou. Svetová zdravotnícka organizácia (angl. World Health Organization = WHO) oznámila, že pred začiatkom rozsiahleho očkovania v roku 1980 každoročne zomieralo na osýpky 2,6 milióna ľudí. Dnes na osýpky zomiera stále ešte okolo 400 ľudí denne.

    Jednoducho povedané: žiadny človek nemá právo ohrozovať bezpečnosť svojho okolia. Podobne ako podnapití vodiči aj neočkovaní predstavujú pre ostatných bezprostredné nebezpečenstvo. Predstavujú smrteľnú hrozbu pre najzraniteľnejších: ľudí s oslabenou imunitou, ako sú pacienti s HIV či s rakovinou, ako aj pre dojčatá, ktoré ešte nemohli byť pre nízky vek očkované.

    Proti-očkovací rodičia robia zo svojich detí malé chodiace časované bomby. Mali by byť trestaní za ohrozenie svojich detí a ostatných ľudí.“

    Takže tu to máte: ľudia, čo vyrábajú chodiace časované bomby sú teroristi. Teroristov treba zavrieť. Neočkujúci rodičia by mali byť zavretí za to, že zo svojich detí vytvárajú zbrate. Skvelé!

    Tento propagandista však nepoukázal na to (alebo možno nepochopil), že skutočným dôvodom týchto úmrtí, hoci sú stále nešťastím, je oslabený imunitný systém, nie samotná choroba. Drvivá väčšina týchto úmrtí nastáva v obyvateľstve, ktoré žije bez základných životných podmienok: bez čistej vody, hygieny a dostatočnej hladiny základných vitamínov vo svojej výžive. Podobne ako chrípka, zvykne zabíjať len tých, čo už majú oslabenú alebo nedostatočne vyvinutú obranu proti chorobám.

    Osýpky predstavujú pomerne malé riziko pre zdravé dieťa. Detský lekár Dr. Jay Gordon povedal pre CBS News:

Táto epidémia osýpok nepredstavuje pre zdravé dieťa významnejšie nebezpečenstvo. A ak mám byť úprimný, myslím si, že pre zdravé dieťa nepredstavuje žiadne nebezpečenstvo. ...

    Nie je to ani zápal mozgových blán (meningitída), ani mor, ani ebola, ale osýpky. Osýpky sú takmer vždy neškodnou detskou chorobou.“

 

Úmrtnosť na detské choroby klesala pred zavedením očkovania

    Celkovo vzaté, štúdie ukázali, že stúpajúca životná úroveň — a nie očkovanie — bola dôvodom drvivej väčšiny poklesu úmrtnosti na prenosné ochorenia. Nasledujúci graf ukazuje, že zatiaľčo očkovanie proti osýpkam, prvýkrát zavedené v roku 1963, dramaticky znížilo výskyt osýpok, úmrtnosť na osýpky už pred zavedením očkovania klesala vďaka všeobecným pokrokom v znižovaní detskej úmrtnosti, čiastočne vďaka zameraniu spoločnosti na zlepšenie výživy a hygieny. Úmrtnosť na osýpky klesla z okolo 10 úmrtí na 100.000 obyvateľov ročne v roku 1912 na okolo 0,25 na 100.000 v 60. rokoch 20. storočia. Hoci po zavedení očkovania sa úmrtnosť znížila na takmer nulu, trend vývoja úmrtnosti k tomu tak-či-tak smeroval už pred zavedením očkovania.

graf chorobnosti a úmrtnosti na osýpky v USA

    Pred zavedením očkovania drvivá väčšina detí v USA, ktoré dostali osýpky, ich zniesli, vytvorili si svoju vlastnú telesnú obranyschopnosť a zotavili sa z nich, často nakaziac iné deti, ktoré taktiež osýpky zniesli, podobne ako sa šíria z dieťaťa na dieťa ovčie kiahne, často úmyselne.

    Dnes sú proti týmto chorobám očkovacie látky a plánuje sa vytvorenie vakcín na všetky prenosné choroby pod Slnkom či v známej časti galaxie. Mnohí rodičia, lekári a právnici argumentujú, že teraz je v očkovacom kalendári jednoducho príliš veľa očkovaní na to, aby ich bežné dieťa zvládlo, čo zvyšuje riziko nežiaducich účinkov. Stredisko pre potláčanie a predchádzanie chorobám v USA (angl. Centers for Disease Control and prevention = CDC) odporúča počas prvých 6 rokov života dieťaťa okolo 30 očkovaní a navyše ešte každoročné očkovanie proti chrípke.

 

Nežiaduce účinky očkovania prevážili nad nebezpečenstvami chorôb?

    Ako však výskyt osýpok a úmrtnosť na ne klesli, priznané riziko nežiaducich účinkov samotného očkovania zatienilo riziko komplikácií choroby. Preto mnoho rodičov odmietlo očkovanie na základe zmesi podporujúcich údajov, predbežnej opatrnosti a, samozrejme, ústne šírených chýrov.

    Nakoniec, bola to MMR vakcína — očkovanie proti osýpkam, príušniciam a ružienke, ktoré začalo celú tú záležitosť s odmietaním očkovania, — kvôli ktorej značné množstvo rodičov hromadne odmietlo očkovanie svojich detí a nechtiac vyvolalo paniku v radoch súčasných mocipánov.

    Oznamovacie prostriedky nepochybne zneužili epidémiu osýpok v Disneylande nielen na démonizovanie rodičov, čo sa rozhodli neočkovať, ale aj na ich hanobenie a zastrašovanie. Tieto oznamovacie prostriedky určite poukážu na mnohých dobre to mysliacich rodičov, ktorí uverili „poverám“ o tom, že MMR vakcína spôsobuje autizmus, ktoré vzbudil výskum Dr. Wakefielda. Ten bol obvinený z podvodu a odobrali mu povolenie na výkon lekárskej praxe. Tieto oznamovacie prostriedky však asi nepoukážu na odhalenia informátora zo CDC, ktorý priznal, že veľká štúdia, ktorú CDC vypracovalo práve ako odpoveď na údajnú súvislosť MMR vakcíny s autizmom, bola sama podvodom, keď prekrútila údaje, aby zakryla nárast rizika autizmu po očkovaní MMR vakcínou u určitých skupín obyvateľstva. Medzitým boli podané príslušné žaloby.

    Málo ľudí počulo o uniknutej zvukovej nahrávke toho istého informátora zo CDC, v ktorej je reč o výskume „tikov“, spôsobených ortuťou vo vakcínach, kde poznamenal, že on osobne by nikdy nedovolil svoju tehotnú ženu očkovať proti chrípke vakcínou, obsahujúcou ortuť v podobe konzervantu menom thimerosal. Lekári však tehotným ženám odporúčajú takéto vakcíny.

    Pre davy sú to však len akési šumy na pozadí, o ktorých väčšina vôbec nevie. Silnejú hlasy, volajúce po povinnom očkovaní a náhrade za zisky, o ktoré výrobcovia vakcín prišli kvôli klesajúcej zaočkovanosti, ako obvykle, cieleným vyvolávaním strachu z prenosných chorôb.

    Pán Boh nám pomáhaj! Spoločnosť je tvorená ovcami.