Ostane očkovanie detí povinnosťou? Rozhodne o tom Ústavný súd

06.11.2013 16:54

       [...]

       Podnet prišiel z nitrianskeho krajského súdu, na ktorý sa obrátila mamička, lebo regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodol, že má zaplatiť pokutu 116 eur za to, že nesplnila zákonom a vyhláškou stanovenú povinnosť.

       [...]

       Ako sa uvádza v návrhu, krajský súd sa domnieva, že všeobecne záväzný právny predpis (vyhláška), ktorý sa týka veci, je v rozpore s ústavou, zákonom alebo medzinárodným dohovorom, či zmluvou, pričom SR je nimi viazaná.

 

       Viac na stránke aktuálne.sk.