Oktoxinol 9/10 (Triton X-100)

23.11.2014 17:06
Sumárny vzorec: C32H58O10 resp. C34H62O11
Schéma molekuly: Schéma molekuly oktoxinolu 9
kde n = 9 alebo 10, pre n = 9:
Schéma molekuly oktoxinolu 9
CAS číslo:  9002-93-1 resp. 2315-65-3
Ako vyzerá: viskózna (olejovitá) bezfarebná tekutina
LD50: 1,8 g/kg (potkan, orálne)

 

Všeobecné informácie

       Oktoxinol 9 je neionogénna povrchovo aktívna látka. Nezriedený oktoxinol 9 je číra viskózna kvapalina rozpustná vo vode aj v mnohých organických rozpúšťadlách. Používa sa na rôzne účely v laboratóriách, aj v niektorých čistiacich produktoch.

 

Bezpečnosť

       Nebezpečný v prípade kontaktu s očami (dráždivý), pri požití, pri vdýchnutí. Mierne nebezpečný pri kontakte s pokožkou (dráždivý). Podľa niektorých zdrojov nie je karcinogénny, podľa NTP (Národný toxikologický program USA) je to možný karcinogén. Mutagénny pre somatické bunky cicavcov. Údaje o teratogénnych účinkoch nie sú dostupné. Pravdepodobný toxín pre ženský reprodukčný cyklus. Používa sa ako spermicíd, tzn. ničí spermie.

 

Zdroje a viac informácií:

 

Vypracovali:

  • Lenka (výber a preklad)
  • Ing. Marián Fillo (grafická úprava)

 


    Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
    Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.