Ohromujúca štúdia: 10% kanadských žien a dievčat muselo po očkovaní proti HPV navštíviť pohotovosť. Podľa vedcov je to vraj „málo“ na vakcínu

01.05.2016 22:33

Natural News — 30.IV.2016 — Mike Adams

 

    Pôvodný článok SHOCK STUDY: Ten percent of Canadian females receiving HPV vaccines are sent to Emergency Rooms... scientists declare rate to be 'low' for vaccines
    z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

ilustračný obrázok: lekári zachraňujú pacienta na pohotovosti    Ohromujúca nová vedecká štúdia, zaplatená Ministerstvom zdravotníctva kanadskej provincie Alberta a vydaná vo vedeckom časopise Vaccine, zistila, že takmer 10% kanadských žien a dievčat skončilo na pohotovosti po očkovaní proti HPV (angl. Human Papilloma Virus = ľudský papilómový vírus).

    Táto štúdia je nazvaná Adverse events following HPV vaccination, Alberta 2006-2014 a možno ju nájsť aj tu. Čo je však ešte ohromujúcejšie, výskumníci, platení Ministerstvom zdravotníctva Alberty označili túto početnosť návštev pohotovosti za „nízku“ a „v súlade s tým, čo možno [u vakcín] pozorovať aj inde.“

    Toto ohromujúce priznanie odhaľuje hlboko znepokojivú pravdu o bežnom očkovaní detí a dospievajúcich: Dobre sa vie, že si vyžadujú návštevy pohotovosti, pobyty v nemocnici a spôsobujú nežiaduce účinky tým, čo sú očkovaní. Tento vedecký článok v skutočnosti len toto všetko potvrdil, pričom to však označil za „bezpečné“.

 

9,9% očkovaných proti HPV skončilo na pohotovosti do 42 dní od očkovania

    V tejto štúdii, pod ktorú sa podpísal Xianfang C. Liu a kol., dostalo 195.270 žien a dievčat jednu alebo niekoľko vakcín proti HPV a bolo sledovaných počas 42 dní od očkovania. Ako sa jasne píše v kapitole Výsledky:

„Zo žien a dievčat, ktoré boli očkované proti HPV, bolo 958 hospitalizovaných (pobudlo v nemocnici) a 19.351 navštívilo pohotovosť do 42 dní od očkovania.“

    To činí 9,9% zo všetkých žien a dievčat, čo boli očkované. Nielenže 19.351 očkovaných navštívilo pohotovosť, ale navrch k tomu bolo 958 hospitalizovaných, čiže strávili niekoľko dní v nemocnici kvôli liečbe závažných zdravotných ťažkostí. To znamená približne 1 z 200 (presnejšie 1 z 203,83 — pozn. prekl.) očkovaných.

    Nič z toho neprekvapí tých, čo vedia o tom, že 75% zaočkovaných v istom mexickom meste skončilo v nemocnici alebo zomrelo na následky očkovania.

    Tu je úryvok zo samotnej štúdie, kde sa priznáva, že 19.531 očkovaných skončilo na pohotovosti:

3.6. Návštevy pohotovosti do 42 dní od očkovania

    19.351 z tých, čo boli očkované proti HPV, navštívilo pohotovosť do 42 dní od očkovania (celkovo 26.849 návštev; niektoré nešťastnice teda navštívili pohotovosť viac než raz — pozn. prekl.). Z nich 713 bolo tiež do 42 dní od očkovania aj hospitalizovaných. Spomedzi tých, čo boli aj na pohotovosti, aj hospitalizované, štyrom diagnostikovali VTE (angl. Venous ThromboEmbolism = tromboembolická choroba žilového pôvodu), vrátane troch, hospitalizovaných s diagnózou VTE, popísanou vyššie. Jedna osoba navštívila pohotovosť a bola jej diagnostikovaná VTE, ale nemala žiadne kódy podľa ICD-10-CA (angl. International Classification of Diseases, version 10, CAnada = Medzinárodná klasifikácia chorôb (MKCh), 10. verzia, kanadská úprava), ktoré by súviseli s VTE, v prepúšťacej správe z nemocnice.“

 

Sú teda tieto vakcíny „bezpečné“, keď si vyžadujú toľko návštev pohotovosti?

    Teraz si uvedomme, za akých okolností boli tieto údaje zverejnené v recenzovanom vedeckom časopise. Obhajcovia a presadzovatelia očkovania a „vedeckí tyrani“, ktorí trolujú na internete, nám všetkým opakovane hovoria, že očkovanie nemá žiadne nežiaduce účinky. Je dokonale bezpečné, 100%-ne bezpečné a účinné, nepredstavuje vôbec žiadne riziko. Ako dôkaz si prečítajte tento príbeh: Minister zdravotníctva Austrálie vyslovil najšialenejšie a najhlúpejšie proti-vedecké tvrdenie, aké kedy vôbec bolo zaznamenané: očkovanie detí nepredstavuje žiadne riziko.

    A predsa: kedykoľvek sa pozrieme na zverejnené vedecké články — v tomto prípade platené nikým iným než kanadskou vládou — nájdeme strašidelne vysoké počty nebezpečných nežiaducich účinkov, návštev pohotovosti a hospitalizácií. Keď poukážeme na tieto vedecké pozorovania, nazývajú nás „proti-vedeckými“ iracionálni očkovací fanatici, ktorí v skutočnosti už dávno opustili čokoľvek, čo by aspoň vzdialene pripomínalo skutočnú vedu.

    Keď navyše vedci pozorujú tieto strašidelné počty hospitalizácií, návštev pohotovosti a tromboembolickej choroby žilového pôvodu (VTE), označia počet týchto udalostí za „nízky“. Ich závery odhaľujú dve veci o vede okolo očkovania (vakcinológii), pričom obe sú úplne ohromujúce:

  1. Očkovanie skutočne posiela veľké počty ľudí na pohotovosť a do nemocníc, ako sa v tejto štúdii priznáva.
  2. Lekári a vedci to považujú za úplne bežné. Nevidia žiadny dôvod pre znepokojenie, keď 10% očkovaných skončí na pohotovosti.

    Mohli by sme sa opýtať, že pri akom percente návštev pohotovosti by pro-očkovací lekári konečne začali biť na poplach. Čo keby bola miera návštev pohotovosti 20%? 40%? 50%? Boli by aj tieto čísla považované za „bežné“, aby sa zakryla pravda o očkovaním spôsobovaných škodách? Je vôbec nejaký bod, pri ktorom očkovací nadšenec pripustí, že vakcíny nie sú 100%-ne bezpečné alebo máme očkovaniu poslušne veriť náboženským spôsobom, takže ich nemožno podrobiť dôkladnej vedeckej a lekárskej kritike?ň

 

Na očkovaní lekárska mašinéria ryžuje práve vďaka nežiaducim účinkom očkovania

    Čo všetko možno z vyššie uvedeného vyvodiť?

  1. Vakcíny sú podstatným činiteľom, zvyšujúcim obrat nemocníc. Zisk, vytvorený 19.351 očkovanými ženami a dievčatami, čo navštívili pohotovosť, dokonca aj keby každá návšteva stála len 500 €, by bol 9,676 milióna €.
  2. Keď lekári a vedci povedia, že očkovanie je „bezpečné“, podľa ich definície to znamená obrovský počet očkovaných osôb, čo skončili po očkovaní na pohotovosti. To je niečo úplne iné, než počuje verejnosť, keď sa tvrdí, že očkovanie je „bezpečné“. V mysli bežného človeka „bezpečné“ znamená, že nikto neskončí v nemocnici, ani na pohotovosti. Ak by autá boli tak „bezpečné“ ako tieto vakcíny, tak 10% ľudí, ktorí si kupujú nové značkové auto, by do 42 dní od kúpy auta skončilo s nehodou. Nijaký rozumný človek by neprehlásil také auto za „bezpečné“.
  3. Vládou platení vedci sú neschopní dospieť k rozumným vedeckým záverom v otázke očkovania. Nanešťastie, platby vlády za vedecký výskum — či už ho vykonáva EPA, FDA, CDC, USDA alebo akýkoľvek iný úrad — sú poplatkom za tou, aby výskumníci dospeli k takým záverom, aké vláda požaduje. Keďže vláda chce pretláčať nebezpečné vakcíny z dlhého zoznamu rôznych dôvodov, ktoré preberáme inde na Natural News (a Slobode v očkovaní / Svobodě v očkování — pozn. prekl.), platí len takých vedcov, ktorých výskum podporuje to, čo chce vláda presadiť.
  4. Oznamovacie prostriedky hlavného prúdu (mainstreamové médiá) sú zapojené do hromadného zatĺkania skutočného nebezpečenstva vakcín proti HPV a ďalších vakcín. Viete si predstaviť, ako by tieto oznamovacie prostriedky kričali, keby nejaký iný výrobok spôsobil, že 10% jeho spotrebiteľov by do 42 dní od jeho zakúpenia muselo navštíviť pohotovosť? Ak by akékoľvek jedlo, výživový doplnok alebo liečivá bylinka spôsobili tak ohromujúco vysoký počet návštev pohotovosti, výbušné príbehy o tom by sa prevalili všetkými týmito oznamovacími prostriedkami. Keď však ide o vakcínu, odpoveďou týchto oznamovacích prostriedkov je úplné ticho o čomkoľvek, čo by kritizovalo bezpečnosť očkovania.

 

Zdroj:

 

K tomu viď článok: