Odškodňovanie dôsledkov očkovania v parlamente neprešlo

11.06.2014 17:52

       Poslanci za KDH Ivan Uhliarik a Jozef Mikloško neuspeli so svojím návrhom novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Novela mala vytvoriť priestor pre odškodnenie osôb postihnutých nepredpokladanými negatívnymi dôsledkami očkovania. Väčšina v parlamente ich návrh nepodporila.

       [...]

       Zabezpečením tohto odškodnenia mali byť podľa poslancov za KDH osoby poškodené očkovaním schopné si zabezpečiť prostriedky na zmiernenie či liečbu negatívnych dôsledkov očkovania a zníženia spoločenského uplatnenia. "Zákon zavádza štandardný proces posudzovania žiadostí o odškodnenie, v ktorom budú mať postavenie rozhodujúcich správnych orgánov regionálne úrady verejného zdravotníctva, ako aj Úrad verejného zdravotníctva SR," tvrdili predkladatelia. Kompetenciu na posúdenie správnosti rozhodnutia správnych orgánov zveroval návrh novely zákona do rúk správnych súdov.

 

       Viac na stránke čas.sk.