Odškodnenie poškodených očkovaním vo Veľkej Británii

31.07.2016 07:22

    [...]

    Na záver je nutné spomenúť, že vo Veľkej Británii sú ordinácie, kde sa očkuje, finančne ohodnotené takzvanými „target payments“.  Proces je komplikovaný, tak aspoň načrtnem, ako to zhruba funguje. Nárok na extra financie majú takéto inštitúcie iba vtedy, ak dieťa dostane všetky očkovania v očkovacom programe do určitého termínu. Lekár to, napríklad, musí stihnúť do dvoch rokov dieťaťa, poprípade do piatich rokov, ale v tom prípade sa poskytnutá suma výrazne znižuje.

    [...]

    Bohužiaľ, Slovenská republika nie je s odškodňovaním ani tam, kde je Veľká Británia teraz. Je nepravdepodobné, že by očkovanie v modernej západnej krajine bolo menej kvalitné ako u nás. Skôr tu ide o to, že politici na Slovensku nie sú ochotní uznať, že poškodenie po očkovaní je reálne, prípadne sa obávajú zodpovednosti. Keď ju raz priznajú, nebude už cesty späť. Mať kompenzačný program financovaný štátom, je férové riešenie, pretože ak štát ukladá očkovaciu povinnosť pod hrozbou pokuty, poprípade zakáže napríklad návštevu verejných miest, tak by mal prebrať plnú zodpovednosť za prípadné škody. Ide predsa o naše deti a ich budúcnosť v tomto štáte. Veľká Británia dokonca neukladá povinnosť očkovať, nezakazuje neočkovaným deťom návštevu škôlok (tak ako sa to usilujú presadiť v Českej republike) a nedáva žiadne pokuty za odmietnutie očkovania. Je to na zamyslenie, milí politici, osud našich detí a občanov Slovenska je vo vašich rukách.

 

    Viac na stránke SME blog.