Odpoveď ÚVZ SR na Žiadosť o preskúmanie konfliktu záujmov členov Pracovnej skupiny pre imunizáciu

11.01.2011 10:48

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 52, P.O.BOX 45, 826 45 Bratislava


 

Naša značka Vybavuje Bratislava
OE/l09/2011
RZ-199/2011
RNDr. MUDr. Mikas 7.I.2011

 

Vec: Žiadosť o preskúmanie konfliktov záujmov členov Pracovnej skupiny pre imunizáciu - stanovisko

 
       K predmetnej žiadosti, ktorú ste zaslali na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) e-mailom dňa 10.XII.2010, Vám zasielame nasledovné stanovisko:

       Pracovná skupina pre imunizáciu (PSPI) je menovaná ministrom zdravotníctva Slovenskej republiky ako poradný orgán ÚVZ SR pre problematiku imunizácie. Má vypracovaný štatút a rokovací poriadok, podľa ktorého rokuje. PSPI nemá rozhodovaciu právomoc, jej odborné návrhy sú predmetom ďalšieho rozhodovania na úrovni hlavného hygienika Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

       ÚVZ SR má od všetkých členov PSPI čestné prehlásenie, že nie sú v konflikte záujmov pri vykonávaní činnosti v PSPI. Napriek tomu, že PSPI je len poradný orgán, bude súčasťou každého rokovania samostatný bod o deklarovaní konfliktu záujmov jej členov, aby sa predišlo rôznym pochybnostiam a špekuláciám.

       Funkcia členov PSPI je čestná. ÚVZ SR si váži ich činnosť, ktorú vykonávajú bezplatne a žiadosť ohl'adom ich prešetrovania považuje za bezpredmetnú. Okrem čestného prehlásenia nebude ÚVZ SR zverejňovať ďalšie informácie o členoch PSPI.

 

       S pozdravom

MUDr. Gabriel Šimko, MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky - zastupujúci

 

 

Bankové spojenie: 7000135898/8180 Tel.: 00421 2 49 28 43 30 e-mail: jan.mikas@uvzsr.sk
IČO: 00607 223 Fax: 00421 2 44 37 26 41 internet: www.uvzsr.sk
DIČ: 2020878090    

 


 

Súvisiace články:

 

Diskusia: Odpoveď ÚVZ SR na Žiadosť o preskúmanie konfliktu záujmov členov Pracovnej skupiny pre imunizáciu

diskutujem

irena | 11.01.2011

Potvrdzuje sa týmto že sa vracajú do doby otrokárstva ,násilia,arogancie,podvodov už nemajú argumenty . Zdravý kôň vás nikdy nekopne len nakazená zdochýňajúca očkovaná a očkovacia mrcina ktorá okolo seba kope už je na zemi a ešte aj tak chce všetko živé zničiť.Biela mafia sa trasie o svoje tučné kontá.Je to jasné hlas svedomia príde raz a potom budeme mať plné blázince keď si ho začnú spytovať.Ja tam potom pôjdem pracovať a budem ich očkovať dovtedy denne aby cítili to utrpenie všetkých tých ešte živých detí aj tých ktoré už tu niesú medzi nami.

grc :(

zuzana | 11.01.2011

buhaha ;( to je mi odpoved, naozaj excelentna !!

to zverejnenie cestneho prehlasenia pomoze asi tak ako mrtvemu zimnik :)

"huraaaaa.."

monika | 11.01.2011

no jasne, už z prvych slov odpovede vidno jasnu aroganciu a nechuť baviť sa so "spoločenskymi živlami" o kompetenciach a nebodaj konflikte zaujmov určitych osôb,ale aj tak si mysim, že adrenalin im dobre stupol a aspoň pocitili,že lady sa pohli a bliži sa ladoborec

<< 1 | 2

Pridať nový príspevok