Odpoveď producenta filmu „Vaxxed“ („Zaočkovaní“) tým, ktorí majú pochybnosti o tomto filme

03.04.2016 21:33

Stránka Vaxxed: From Cover-Up to Catastrophe na FaceBook.com —

2.IV.2016Del Bigtree

 

    Pôvodný článok To Those With Questions About The Movie Vaxxed
    z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

fotografia: Del Bigtree    Volám sa Del Bigtree. Som producentom filmu Vaxxed: From Cover-Up To Catastrophe („Zaočkovaní: Od zatĺkania ku katastrofe“). Od chvíle, keď som začal pracovať na tomto filme, sa ma ľudia pýtali, prečo som sa rozhodol opustiť kariéru uznávaného producenta lekárskej talk show „The Doctors“ („Lekári“), aby som robil film s Dr. Andrewom Wakefieldom, údajne najspornejšou osobou modernej medicíny. Odpoveď znie: nemal som na výber.

    Pri stretnutí s Andrewom (ktorého budem ďalej nazývať Andy) ma prenasledovali všetky tie tituly, ktorými bol označovaný:

  • „zabijak detí“
  • „otec proti-očkovacieho hnutia“
  • „podvodnícky lekár, ktorý vytvoril falošnú štúdiu, spájajúcu očkovanie s autizmom“
  • „lekár, ktorý vykonal nepotrebné pokusy na nevinných deťoch“

a zoznam pokračoval a pokračoval… Ale keď mi Andy ukázal dokumentárny film o informátorovi Dr. Williamovi Thompsonovi, informátorovi zo CDC (= Centers for Disease Control and prevention = Stredisko pre potláčanie a predchádzanie chorobám; americká obdoba slovenského Úradu verejného zdravotníctva), na ktorom pracoval, úplne ma to vzalo. Dôkazy boli neodškriepiteľné. CDC klamalo celému svetu. Bol to ten najdôležitejší príbeh môjho života. Ako producent lekárskych filmov, ktorý je nositeľom ceny Emmy, som vedel, že mám schopnosť pomôcť Andymu vyrobiť dokumentárny film o zložitej vede, ale skôr, než som sa mohol pohnúť z miesta, musel som preskúmať samotného Andyho.

    Akonáhle som začal skúmať skutočnosti okolo Andyho prípadu, všimol som si, že som opakoval celý rad nálepiek, ktorými ho označovali a ktoré v skutočnosti neboli pravdivé. Najprv som bol otrasený tým, že Andy v skutočnosti nikdy nevystúpil proti očkovaniu ako takému. ČOŽE?! Andy odporúčal rodičom očkovať ich deti samostatnými vakcínami proti osýpkam (cz: spalničkám), príušniciam (mumpsu) a ružienke (cz: zarděnkám) namiesto troj-zložkovej MMR vakcíny, ktorú mnohí rodičia obviňovali z toho, že spôsobila úpadok ich dieťaťa do autizmu. To znie celkom rozumne. Ešte znepokojivejšie bolo zistenie, že dotknutý článok v časopise Lancet jasne uvádza, že nedokazuje súvislosť medzi MMR vakcínou a autizmom. Hoci to väčšina rodičov v tejto štúdii a desiatky tisíc po celkom svete tvrdili, tento článok pripustil len, že treba vypracovať ďalšie štúdie, než dospejeme ku konečným záverom v tejto veci.

    Prekvapilo ma, keď som zistil, že obvinenia voči Andymu nevzniesol nejaký lekársky vyšetrovateľ alebo vedecká ustanovizeň, ale novinár na voľnej nohe Brian Deer, ktorý písal článok pre britský týždenník Sunday Times, ktorý bol asi tak vedecky presný, ako nejaký bulvárny stĺpček v novinách. Všeobecná lekárska rada Veľkej Británie (angl. General Medical Council = GMC) potom použila Brianove fantazijné prerozprávanie príbehu okolo článku v časopise Lancet ako základ pre priestupkové konanie, ktoré nakoniec obralo Andyho o jeho povolenie vykonávať lekársku prax vo Veľkej Británii.

    Vždy som počúval, že predmetný článok v časopise Lancet bol podvodom Andrewa Wakefielda, ale prvá vec, čo človeku udrie do očí pri čítaní tohto článku, je, že mal 12 ďalších spolu-autorov. Tvrdenie, že Andy použil sfalšované údaje na vytvorenie podvodného článku, je absurdné, keď si všimnete, že medzi jeho spolu-autormi boli špičkoví vedci vo svojich odboroch, ktorí boli zodpovední za vykonávanie testov, zber údajov a nakoniec za overenie, či boli údaje v článku správne znázornené, a to pred tým, ako sa pod tento článok podpísali. Ak došlo k podvodu, všetkých 13 autorov sa na ňom muselo podieľať. Prečo je teda Andy jediný z 13 spolu-autorov, ktorý má zakázané vykonávať lekársku prax vo Veľkej Británii? Možno preto, lebo bol spomedzi nich jediným lekárom, ktorý bol dostatočne odvážny na to, aby sa nenechal odradiť tlakom výrobcov vakcín a britského ministerstva zdravotníctva od toho, aby započal väčšie a viac do hĺbky idúce štúdie, skúmajúce hypotézu, že MMR vakcína spôsobuje deťom autizmus — štúdie, ktoré mu nikdy nebolo dovolené dokončiť.

    Je tu tiež tvrdenie, že za štúdiu, zverejnenú vo februári (cz: únoru) 1998 v časopise Lancet, zaplatil nejaký zaujatý vonkajší zdroj. To sa však dá ľahko vyvrátiť, keď človek sleduje postup tvorby tejto štúdie. Ukáže sa, že všetky finančné príspevky na túto štúdiu boli prijaté Slobodnou kráľovskou nemocnicou (angl. Royal Free Hospital) až po dokončení tejto štúdie.

    Nakoniec, najviac ma rozrušilo obvinenie, že Andy vykonal nepotrebné zákroky na nevinných (mentálne narušených) deťoch. To znie hrozne, až kým nezistíme, že títo rodičia súhlasili s účasťou svojich detí v tejto štúdii preto, lebo tieto trpeli šialenými žalúdočno-črevnými bolesťami a ťažkosťami s črevami navyše k svojmu autizmu. Tieto „nepotrebné zákroky“ sú kolonoskopie a biopsie čriev, ktoré vykonali Andyho spolupracovníci. Neviem, ako asi tak má gastroenterológ skúmať prípadné ochorenie čriev bez vykonania týchto štandardných testov, ale opäť: nie som lekár. A lekárom nie je ani novinár, ktorý zosnoval toto nešťastné marenie lekárskeho vyšetrovania.

    Dejiny nám zas a znova ukazujú, že ľudia ako Galileo Galilei, ktorí porušili vedeckú zhodu, aby odhalili objavy, ako napr. že „Zem nie je stredom vesmíru“, sú často prenasledovaní. Domnievam sa, že to je jedna z našich veľkých ľudských chýb. Obaja títo muži boli v podstate súdení za herézu (kacírstvo). Rozdiel je v tom, že uväznenie Galilea znamenalo len zbrzdenie pokroku v modernej astronómii a fyzike. V Andyho prípade sme možno zodpovední za epidémiu autizmu, ktorá zničí ľudskú civilizáciu a ktorá prudko stúpla z 1 prípadu na 10.000 detí k 1 prípadu na 45 detí za menej než 40 rokov a pri takomto vývine to bude 1 z 2 detí už v roku 2032. A predsa sa CDC stále pokúša upokojiť nás svojím oficiálnym stanoviskom, že „nevieme, čo spôsobuje autizmus“.

    V Spojených štátoch amerických si nikdy nesmieme dovoliť veriť, že tu je tak dôležitý prípad, pri ktorom nevypočujeme nového svedka, ani si nesmieme dovoliť vyhnúť sa našej zodpovednosti preskúmať nové dôkazy pred súdom. V prípade možnej súvislosti očkovania s autizmom máme nového svedka v osobe odvážneho informátora zo CDC Dr. Williama Thompsona a máme nové dôkazy v podobe dokumentov a údajov, ktoré nám poskytol a z ktorých (ako tvrdí) veľkú časť CDC zničilo.

    Nakoniec: dokumentárny film nie je súdna sieň. Nemôže nikoho trestne stíhať. Ako novinári a filmári môžeme len odhaliť údaje tak, ako boli objavené, a pýtať sa otázky, o ktorých sa domnievame, že by sa ich občania i celý svet mali pýtať. Veľká časť oznamovacích prostriedkov hlavného prúdu (mainstreamových médií) vystúpila proti tomuto filmu, varujúc ľudí, aby si ho nepozreli, pretože kladie nepohodlné otázky o bezpečnosti MMR vakcíny. Ak sa nesmieme pýtať dôležité otázky o bezpečnosti nejakej vakcíny, tak sa potom obávam nielen o zdravie našich detí, obávam sa aj o zdravie našej demokracie.

    Nemali by sme nikomu dovoliť, aby nám diktoval, čo máme hovoriť, čo máme robiť a čo máme pozerať. Stále máme moc vytvoriť si vlastný názor. Urobili sme jeden veľmi dôležitý film. Vrhá svetlo na usvedčujúce dôkazy, ktoré farmaceutický priemysel a CDC nechcú, aby ste ich videli. To je pravdepodobne preto, lebo vedia, že keď si tento film pozriete, ocitnete sa v tej istej kaši ako ja, keďže ako Einstein povedal:

„Tí, čo majú výsadu vedieť, majú aj povinnosť konať.“

    S úctou

Del Bigtree — producent filmu
Vaxxed: From Cover-Up To Catastrophe
(„Zaočkovaní: Od zatĺkania ku katastrofe“)

 

Viď tiež články: