Odpoveď na článok Ing. Filla: ŠÚKL zatajuje nežiaduce účinky vakcín

29.07.2013 00:00

       Ing. Fillo rád spochybňuje všetko, čo dokazuje bezpečnosť vakcín. Jeho kritike sa preto nevyhol ani Štátny úrad pre kontolu liečiv (ŠÚKL), ktorému venoval článok s titulkom: “ŠÚKL zatajuje nežiaduce účinky vakcín” (1). Jeho názor poznám, tak sme sa obrátili na tých najpovolanejších – ŠÚKL samotný – s cieľom získať informácie a vyjadrenia k jeho obvineniam. Podarilo sa a tu je výsledok:

       [...]

       V období 2006-2012 sa u nás narodilo cca 410 000 detí (3). Z nich približne 95% (390 000) bolo zaočkovaných. Do jedného roku bolo každé z nich minimálne 4-krát očkované (BCG + 3 dávky hexa, s výnimkou 2012). To spolu činí 1 554 000 “podaných vakcín”. Toto je množina, na ktorú sa vzťahujú nahlásené nežiadúce účinky (NÚ). Tých bolo za celé obdobie 1700 (túto skupinu sme neočistili od NÚ na vakcíny mimo povinného očkovania), z toho 293 závažných.

 

       Viac na stránke Osud.biz.

       K tomu viď komentár ŠÚKL naďalej zatajuje nežiaduce účinky očkovania a článok na www.Osud.biz na tom vôbec nič nemení.